art · language

Monopoli


 

Pertarungan maut - Heno Airlangga, 90cm x 138cm, Rp. 12.300.000 - 2014
Pertarungan Maut karya Heno Airlangga

“Iki anakku!”

“Aku sing nduwe hak, areke sik bayi Sampeyan gak iso ngopeni.”

“Gak urusan karo pengadilan, anakku melu aku!”

Dini karo Ari sing wis ora iso bareng maneh akhire milih pisah. Bola-bali sidang nang pengadilan, ben ketemu sik ae tukaran. Koyo awan iki mau, mari sidang sing wis mutusno wong loro iku pisah, Ari sik ora trimo hak asuh anake dimenangno Dini.

“Sing sabar tho, sakno anakmu. Bayi sik butuh ibuke.”

Dulur-dulure melu ngewangi nenangno.

“Ibuke koyok ngunu lek anakku melu kate dadi opo? Opo gak melu dadi lonte sisan ngko!”

“Lek aku lonte trus sampeyan opo? Aku kerjo isuk bengi dingge anak, sampeyan yo melu mangan. Dadi bojo gak onok tanggung jawabe, kerjone mung omben karo main, ngunu sik rumongso suci?”

“Uwis, uwis, mandeg kabeh. Wis pisah, gak usah ngundat-undat sing wingi-wingi. Saiki sing penting anake kopen, diurusi.”

“Aku gak lilo anakku mangan duwit hasil..”

“Hasil opo? Aku bayaran mergo kerjo temenan, sampeyan kate makani anakmu atek opo, heh?”

Mumet ndelok anake karo mantan mantune sik gembrahan ae, emake Ari nglemesi. Wong wedok umur seketan iku me ae tibo lek ora digondeli tonggone. Ndelok emake semaput, Ari sing mau emosi iso rodo anteng.

Masio ora ndelok langsung kedadean rame-ramene Ari karo Dini, Diman karo Wiji wis ngerti perkorone. Dini yo kerep dolan nang omae Diman mergo pingin curhat.

“Lambene iku kurang ajar, Mas, aku ngene-ngene sik nduwe harga diri. Kerjo yo ngenah gak adol awak.”

“Iyo, jenenge wong emosi. Gak usah disauri, sing penting saiki pikiren anakmu.”

“Anak tak gowo gak oleh, lha de’e kerjo ae gak.”

Diman ambekan dowo. Wiji mung meneng ngrungokno.

“Maksudku awakmu tenango dhisik, mbalik kerjo, ngko lek kabe wis tenang lagek dijak omong maneh.”

“Kate tak culik ae.”

“Mbok sing sabar. Anake dhewe kok diculik. Diparani gak popo, diinguk yo wis kewajiban, ning ojo grusa-grusu.”

“Iyo, Dek, lek emosine wis mudun kabeh ngko lak onok dalane,” saiki Wiji melu ngomong.

Dini ngelap luh nang pipine. Raine ketok kuyu. Wong wedok sing sik enom iku ketok luwih tuwo soko umur asline. Kesel kerjo, kesel mikir rumah tanggane sing wis ora iso dislametno maneh, mikir anake sing digowo bojone.

“Mak, antuk.”

“Yo kene bobok.”

Bengi, Tomin sing kesel dolanan marani emake nang kamar. Arek lanang iku ngantuk. Dikeloni emake, ora suwi Tomin merem. Mari anake merem, Wiji ora melu turu. Wong wedok iku mberesi klambi.

“Pak, mene lek sampeyan utowo aku gak iso bareng maneh, embuh opo ae sebabe, ojo sampek rebutan anak yo.”

“Woo, yo gak lah.”

“Sampeyan ojo ngomong kasar, opo maneh main kasar, nang ngarepe Tomin.”

“Lho kan kene lek main lampune mesti mati.”

“Pak!”

Diman cengengesan. Wong lanang iku manthuk-manthuk.

“Pokoke yok opo carane anak ojo nganti dadi korban.”

“Jelas. Cukup aku ae sing dari korbanmu.”

“Kok korbanku?”

“Loh lha iyo tho? Aku tau lapo? Wong mesti awakmu sing nesu-nesu, sing nganoni aku he…he…he…”

“Lek dijak omong serius ki yo sing serius,” Wiji mangkel bojone malah guyon terus.

Diman lungguh nang pinggir kasur nyanding bojone. Wong lanang iku ngelus-elus pundake Wiji.

“Tenang ae, gak usah mikir sing enggak-enggak.”

Wiji mesem.

“Ehmm, iki lek misale aku rabi maneh yo gak perlu rame-rame kan?”

“Sampeyan kate poligami?”

“Lho kok emosi, jare kudu tenang. Misale lho iki mau, contoh.”

Males nyauri bojone, Wiji langsung nyandak lengene Diman trus dicakot. Wong lanang iku langsung girap-girap kelaran.

“Iki iso dilaporno pulisi ngene iki. Untung aku ki wonge sabar. “

“Poligami, ngurus bojo siji ae sik ngene-ngene kok. Mending kono monopolian, be e oleh perusahaan opo hotel,” omele Wiji.

“Ho oh, sopo ngerti oleh perusahaan listrik trus tak ngge nyetrum bojoku,” omonge Diman karo mapan turu.

***

 

Advertisements
art · language

Prahara


lukisan-wanita-sedih
sumber: Google

 

 

“Yo aku ki kesel, Mas. Kaet mulih kerjo wis mbok jak gelut.”

“Mbok pikir aku gak kesel? Mbok pikir aku ndok omah ki meneng ae ngunu ta?”

Dini mbanting tas e nang nduwur kasur. Wong wedok umur rong puluhan iku lungguh pinggir kasur. Bojone sing umure ora bedo adoh iku ngadeg nang ngarepe.

“Kaet kerjo ae wes sombong. Rumongso kuasa, gak ngajeni bojo.”

“Yo lek njaluk diajeni yo kerjo o, golek duwit, ngopeni anak bojo gak mung rono-rene nggendong doro.”

Jenenge rumah tangga, kate sik anyar opo lawas yo mesti ono cobaane. Dini, adik sepupune Diman, sing durung ono rong taun rabi karo Ari, pacare. Wong loro iku wis nduwe anak siji, umur sangang sasi. Dini karo Ari konco sekolah, pacaran kaet kelas telu SMA. Lulus setaun trus rabi. Ari sing awale kerjo nang supermarket wis me setaun ora kerjo mergo kecelakaan pas budal kerjo. Sikile puklek. Patang sasi Ari ora iso mlaku jejeg. Patang sasi ora kerjo, Ari malah keterusan  masio sikile wis mari. Dini sing isin njaluki duwit wong tuwane akhire rong sasi wingi mulai njajal golek kerjoan.

Anak wedoke wis umur pitung sasi, wis iso disapih. Dasare luwes, ayu sisan, Dini gampang golek kerjoan. Dini dijak koncone kerjo dadi SPG kosmetik nang mal. Ben dino budal kerjo, anake nang omah dititipno moro tuwane. Ari kaet ora kerjo nduwe hobi anyar, adu doro. Wong lanang iku saben dino yo metu karo konco-koncone.

“Aku wis kesel, Mas. Lara atiku.”

Sore iki Dini dolan nang omahe Diman, curhat. Diman nyawang adik sepupune iku, pipine abang. Dini sing lungguh nang ngarepe wis ora iso ngempet luh, nangis.

“Diombe sik, Dek,” omonge Wiji nang adik ipene iku.

“Wis gak gelem kerjo, malah saiki main tangan, Mas. Lara nang pipi iki gak onok apa-apane timbang lara ndok atiku, Mas.”

Wiji melu lungguh, nyanding Dini, ning wong wedok iku ora melu ngomong.

“Aku pingin cerai ae, Mas.”

“Yo sabar sik,” omonge Diman.

“Sabar yok opo maneh, Mas? Mulih kerjo kesel-kesel mesti dijak gelut. Ari ki cemburuan. Lha aku ki kerjo cek anake iso ngombe susu, cek de’e iso mangan. Opo gak isin njaluk Emak terus, njaluk moro tuwo.”

Wiji ngelungno tisu dingge Dini. Podo wedoke, ngerti rasane.

“Dijak ngobrol ning ojo pas podo kesele. Jajal golek wektu sing tepak.”

“Karo Ari saiki gak iso ngomong apik, Mas, kabeh salah. Ngomong opo ae nangkepe mesti negatif. Pingin diajeni tapi kelakuane koyok ngunu.”

“Yo njajal kapan-kapan tak omong karo Ari, ning ki perkoro rumah tangga. Masio aku Masmu, aku wong njobo.”

Mari kesel lek nangis, lego wis iso curhat, Dini pamit mulih. Nang omah bojone ora ketok. Anake sing mau dititipno moro tuwane dijupuk. Bayi wedok iku wis angkler lek turu.

“Koyok ngunu kelakuanmu saiki? Gak eling lek nduwe bojo, heh?”

“Sabar, Mas.”

“Gak usah melu-melu koen. Koen ngerti aku sopo? Aku bojone Dini. Gendakanmu iki sik nduwe bojo!”

Mulih kerjo kebengen, Dini ora oleh angkot. Wong wedok iku dibarengi konco kerjone, Danang. Ndilalah pas mandeg ngarep omah bojone kaet teko. Ndelok Dini dibonceng wong lanang sing ora dikenal, Ari langsung ngamuk.

“Iki koncoku, Mas, konco kerjo.”

“Gak usah kakean alasan. Saiki wis wani nggowo lanangan, wis gak nduwe isin maneh, gak wedi karo bojo?”

Rame-rame nang ngarep omah, bapak emake Ari metu, tonggo-tonggo yo podo melu nginguk. Ndelok Ari emosi, tonggo sing lanang ngewangi nenangno. Danang akhire dikon mulih. Dini sing isin, lara ati, mung iso nangis. Bengi iku Dini ngadahi klambine, lungo.

“Minggat-minggato ning anakku ojo digowo. Gak sudi aku nduwe bojo koyok koen!”

Dini sing mau wis nggendong anake karo ngembol tas akhire rebutan anak. Bayi sing mau wis turu karo embahe iku langsung tangi, nangis. Kalah karo bojone sing kalap, akhire Dini trimo ngalah anake dicekel bojone. Sesuk-sesuk dibaleni maneh pikire. Sing penting dheweke wis ora nang omah iku maneh. Dini mlayu karo nangis.

“Dasar lonte!”

Ari sing dicekeli tonggone sik ae mbengok.

 

art · language

Eli


BASOEKI ABDULLAH, Lady with Kebaya, 113cm X 76cm, Oil on canvas (Rp.50jt-Rp.70jt)-masterpiece
Lady with Kebaya karya Basoeki Abdullah

 

Sing jenenge wong omah-omah mesti ono gudane. Ora mung perkoro duit, sifat sing bedo, kadang perkoro masa lalu sing uwes iso nggarai tukaran. Sak durunge karo Wiji, Diman yo tau seneng arek. Mulai jaman sik sekolah nganti wis kerjo. Ning jenenge mantan, paling kerep diundat-undat nang rumah tangga yo sing keri dhewe.

Wiji dudu model wong wedok sing pingin ngerti utowo mbahas mbarang-mbarang sing uwes. Kenal mantane Diman mergo ora sengojo ketemu. Jenenge Eli. Pawakane apik, kulite putih. Sing ngerti Eli mesti podho setuju lek wong wedok iku ayu. Ora mung ayu, Eli yo alus wonge. Lek ngomong ora tau banter, tata karma dijogo.

“Tambah ayu, Rek.”

Dino iki Diman ora mulih mangan awan. Wong lanang iku mau diparani uwong sing njaluk diukurno kamare mergo kate pesen lemari. Wiji sing ora ngerti lek bojone ora ono nang nggon kerjoane nggawakno panganan mergo bojone ora mulih. Ora ketemu bojone, Wiji mug ketemu Arip karo wog wedok sing jenenge Eli.

“Guduk koen lho, Ji, Mbak iki. Hehehe…” Arip cengengesan.

“Ketoke kok aku tau ngerti sampeyan yo, Mbak,” wong wedok sing jenenge Eli iku nyawang Wiji karo ngeling-eling.

“Yo iki bojone Diman, El,” omonge Arip.

“Oalah, pantes, koyok tau ngerti ngunu. Sehat, Mbak?”

Eli ngelungno tangan nyalami Wiji. Wiji sing durung dong langsung nyalami.

“Iki Eli, Ji, mantane bojone.”

Wiji manthuk-mathuk. Diman ora tau crito nang dheweke perkoro Eli iki. Kaet pacaran Wiji ora tau nakok, ora penting. Dicritani yo dirungokno, ora yo uwis.

“Kene lungguh sik, lapo podho ngadeg ngunu.”

Arip ngadeg trus ngresiki sofa lawas sing biasa dingge lungguhan. Eli karo Wiji ora omong opo-opo, langsung lungguh. Wiji sing mau niate mung ngeterno sego trus mulih akhire ngobrol.

“Mung mantan lho, Mbak, ojo mikir sing enggak-enggak. Iki mau yo gak sengojo, lagi nyambangi dulur.”

“Mantan terindah,” Arip nyaut.

“Hush, gak koyok ngunu ah.”

“Yo wajar sih,” Arip nyauri karo cengengesan.

Sing jenenge Arip wis suwi melu kerjo Diman. Koncoan wis suwi, dadi ngerti biyene Diman. Karo Wiji, Arip yo ora tau sungkan. Wis biasa ngablak sak karepe lek ngobrol. Wiji dudu wong sing pinter basa-basi ning wong wedok iku pinter ndelikno perasaan. Masio Arip terus nggudani, ngelemi Eli, Wiji mung mesem. Eli sing dielem ketok lek seneng, opo sing biyen tau dirasakno karo Diman, nang Diman, awan iki rasane koyo sing winginane.

“Mbak, sepurane, tak tinggal sik yo. Iki mau anake gurung maem, ngko ngoleki.”

“Oh ho oh, Mbak. Iki yo kate mbalik.”

“Lapo kesusu? Gurung ketemu Diman. Mari ngene mbalik wonge, iku mau lagi ngukur lemari.”

Ora suwi-suwi, mari njaluk sepuro ora iso ngancani, Wiji pamit mulih. Eli sing ancen pingin ketemu Diman akhire ngenteni. Karo ngenteni Eli ngobrol karo Arip.

“Mak, anduke ndi?”

Ora nyauri, Wiji sing lagek ae ngentasi pemehan bablas mlebu kamar.

“Gulone entek?”

Bengi pas lagi ngopi Diman sing biasane wis cocok karo kopi gaweane bojone nakok mergo kopine pait. Sore nganti bengi sakmarine mulih kerjo Diman ora krungu bojone nyuworo. Ora koyo biasane sing rame. Bengi wayahe turu, mari nepakno anake Wiji yo sik meneng.

“Poso?”

Wiji ora nyauri. Wong wedok iku sik umek nglempiti klambi.

“Syarate dukun?”

Wiji sik ora nyauri.

Jenenge wong wedok lek biasane rame trus anteng, meneng, iku luwih medeni. Podho koyo sing dirasa Diman saiki. Ndelok bojone meneng ae, Diman rodo wedi.

“Mene nang Kyai ta, Mak?”

“Lha lapo?”

“Aku wedi lek awakmu kesurupan.”

Ngerti lek digudani, Wiji sing mau wis nyauri saiki meneng maneh. Klambi sing wis dilempiti dilebokno lemari. Diman ngukuri gundule.

“Wis maem gurung iku mau, kok ketok cilik awakmu.”

Wiji sing siap-siap kate mapan turu sik meneng.

“Mangan sate enak ketoke iki.”

Dipancing karo panganan Wiji sing biasane seneng saiki ora obah. Wong wedok iku malah mlungker, merem. Ngomong ora digape, digudani ora nesu, Diman selot bingung.

“Arek kok lemu ngene sih, nggemesno.”

Ora mung nggudani, Diman ndemoki wetenge bojone.

“Ya ampun, ombone wetenge, iso dingge parkiran iki hehehe…”

Jenenge Diman, pingine ngrayu malah nggudani.

“Wong ayu ki akeh, ning sing kuat mangan iso diitung. Opo maneh jaman saiki, kei wedak lak langsung ayu, ning dijak mangan sithik ae wis kudu mutah, kewaregen. Gak koyok arek lemu siji iki. Ayu sih gak patio, ning ngene, pinter. Pinter masak, pinter resik-resik omah, pinter mangan, pinter turu, akeh wis.”

“Turu, mbrebeki ae.”

Wiji sing mau meneng, akhire gelem nyauri.

“Woo, gegere iso ngomong. Gak mung pinter mangan, tibake yo sakti. Pantes aku kok sayang ck…ck…ck.”

Wiji sing turu nyingkuri bojone, sing mau meneng ae, saiki wis iso mesem. Masio ta ora dirayu sing apik, ning wong wedok iku wis enakan atine. Diman sing ngroso bojone wis ora nesu langsung ngrangkul Wiji soko mburi.

“Oh babi gulingku, wedhus ngentutanku, belahan boko…eh jiwaku.”

Diman ngambung gundule bojone soko mburi. Sing diambung meneng ae ning seneng. Nang njobo bakul duk-duk karo sate saut-sautan.

 

art · language · Uncategorized

Lungguh


20-Tari-Tayub
Tari Tayub karya Suyadi “Pak Raden”

“Rodok rono.”

Ora nyauri, Wiji langsung nggeser bokonge. Sore iki Wiji Diman lagi mangan bareng. Ora adep-adepan, Diman milih lungguh nang sandinge Wiji.

“Hahahaha…”

Diman mesem. Ndelok Wiji ngguyu jegagakan wong lanang iku melu seneng. Lek malem minggu wingi mung mangan bareng, bengi iki ganti nonton ludruk.

“Hahahahaha…”

Wiji ngguyu maneh. Awake wong wedok iku nganti goyang-goyang saking kekele lek ngguyu. Diman sing lungguh nang sandinge melu ngguyu maneh. Ora nang kursi, nonton ludruk bengi iki mung trimo nang nduwur koran. Ludruk keliling sing lek malem minggu sok manggung nang pasar malem.

“Mbok maju.”

“Gak, kene ae.”

Kemeng lungguh, Diman milih slonjor. Ning ora lurus karo lungguhe Wiji, wong lanang iku milih rodok mundur. Wiji sing kesenengen nonton ludruk ora ngerti lek kaet mau sing jenenge Diman mung mesam-mesem dhewe.

Ludruk wis mari, ning penonton durung buyar. Sik onok biduan sing nyanyi. Lagune bebas, sak njaluke penonton. Lek mau Wiji ngguyu terus, saiki wong wedok iku wis mulai anteng. Dheweke meneng, ngrungokno suworo penyanyi sing empuk. Nang mburine, Diman yo meneng.

“Lapo?”

“Apane?”

“Kok meneng ae?”

“Gak popo, kan ngrungokno.”

Diman mesem. Mari nyawang diluk, Wiji mbalik nyawang penyanyi nang ngarepe.

“Lapo mesam-mesem?”

Wiji sing mau wis meneng moro-moro noleh nang Diman sing lagi nyekeli rambute.

“Gak oleh mesem?”

Wiji ora nyauri, wong wedok iku mung nyawang Diman sing sik mesem karo nyekeli rambute.

“Wangi, aku seneng.”

Mari disauri ngunu, Wiji ora nyawang Diman maneh. Wedi lek pacare nesu, Diman sing mau lungguhe rodok mundur langsung maju, njejeri. Tangane wis ora nyekeli rambute Wiji.

“Nesu?”

“Gak. Lha lapo?”

“He…he…he…” Diman cengengesan.

“Sampeyan iku sing nesu paling, lapo lungguhe nang mburi ngunu mau.”

“Gak, gak nesu. Enak ngene, aku seneng. Cek iso ngambu rambutmu.”

Wiji ambekan rodo dowo trus mbalik nyawang penyanyi sing sik nuruti penonton. Ngerti Wiji ora nesu, Diman mundur maneh. Nang lapangan, lampu ora patio padang, masio akeh uwong ning malem minggu ngene Diman ora dhewe. Akeh penonton sing koyo dheweke karo Wiji, lagi pacaran. Wong lanang sing kesenengen iku mbalik maneh dolanan rambute Wiji.

Pas wong loro iku wis rabi, kebiasaane Diman sik digowo. Manten anyar ora bedo karo wong pacaran, sik seneng-senenge. Lek mangan bareng, Diman mesti milih nang sandinge Wiji, ora nang ngarepe. Nang acara opo ae, Diman luwih seneng lek iso nang sandinge Wiji karo rodo mundur sithik. Lek pas pacaran malem minggu metu, mari rabi malem minggu ora mesti metu. Wong loro iku kadang mung milih nonton tipi bareng.

Koyo malem minggu iki, mari mangan Wiji karo Diman milih glesotan nang ngarep tipi, ndelok sinetron. Hawa sing biasa sumuk, rodo adem mergo udan. Jam setengah wolu ning rasane wis bengi nemen, nggarai wong ngantuk.

“Arek kok jahat.”

Wiji ngomentari pemain sinetron nang tipi. Diman sing mung melu-melu nonton ora komentar. Wong lanang iku luwih seneng nyekeli rambute bojone.

“Ngunu iku gak usah dikonco, tinggal lungo ae.”

Wiji sik ae komentar. Ndelok bojone ngomel dhewe, Diman mung mesem. Lek mau Diman nyekeli rambut karo diambungi, saiki tangane wis ganti cekelan.

“Mas.”

“Opo?”

“Keri.”

“Hehehehe…” Diman mung cengengesan diprotes bojone.

“Lek aku wis tak gibeng arek koyok ngunu, mbencekno.”

Selot gemes, Wiji ngomel karo ngremeti tangane dhewe. Ndelok sinetron ancen garai mangkel dhewe. Ceritone jahat-jahat.

“Mas!”

Lek mau mbengoki tipi, saiki Wiji mbengoki bojone maneh.

“Lha aku dolanan opo?”

Diman malah ganti takok pas diprotes mergo ngganggu Wiji sing asik nonton tipi.

“Turu ae yuk, timbang ndelok tipi nesu-nesu dhewe ngunu.”

“Emoh.”

Ora gelem ninggal tipi, Wiji sik ae mentelengi sinetron sing nggarai dheweke mangkel dhewe. Diman yo ora melu ngalih, wong lanang iku pancet lungguh karo nggudani bojone.

Sttttttt…

“Ngentut?”

Ora  noleh nang bojone, Wiji mung manthuk. Diman sing kaget mergo moro-moro mambu bosok langsung nutup irunge karo ngadeg.

“Lek ngentut ki ngalih, ambune koyok ngene.”

Lek mau ngguya-ngguyu dhewe, saiki ganti Diman ngomel-ngomel.

“Salahe dhewe lapo lungguh kono,” omonge Wiji karo matane sik mentelengi tipi.

Mangkel dientuti bojone trus yo ora rumongso salah, Diman sing wis ngadeg nyeklekno tipi. Adegan sinetron sing lagi seru langsung ilang, wong tipine dipateni.

“Mas!”

Wiji mbengok banter. Diman mlayu mlebu kamar, turu.

 

art · language

PKI


Seated Lady, Sudarso
Seated Lady by Sudarso

Jenenge kerjo dewe, dudu pegawai, kudu siap lek duit sing iso diolehno ora mesti. Koyo opo sing lagi dirasakno Diman saiki. Dadi tukang gawe perkakas omah, kadang akeh pesenan, kadang yo sepi. Wis rong minggu iki Diman ora oleh garapan. Ben dino saiki kerjone ngramuti kayu-kayu siso mejo kursi garapane. Serbitan digawe mejo, kursi, truk-trukan dingge anake. Sing rodo apik digawe rak, bipet cilik-cilikan, trus dipajang, didol. Be’e ono sing butuh.

Seje karo Diman sing kerjone ora patio akeh mergo sepi, Wiji pancet garapane. Ngurus omah ora podo karo wong kerjo. Gawean ora tau entek, mesti onoke. Ning wong wedok sing wis omah-omang meh telung taun iku wis ngerti resikone nduwe bojo dudu pegawai. Ora sambat, wong wedok iku nglakoni opo sing dadi kewajibane.

“Maem sik, Pak.”

Lek pas garapan akeh, Diman kerjo nang bengkele sing ora adoh soko omah. Ning lek lagi sepi ngene wong lanang iku milih kerjo nang omah. Kayu-kayu pilihane wis diusungi kaet wingi-wingi. Sengojo digowo mulih cek iso digarap nang omah karo momong anake.

Nduwe lemah, masio ora sepiroo, sing ditanduri sayuran ancen iso ngewangi ngisi piring. Isuk iki wong wedok iku masak terong. Dingge bojone, teronge dijangan lodeh. Dingge anak lanange, teronge digoreng tepung. Kriuk-kriuk, masio dudu pitik, Tomin seneng. Mari mangan bareng, Diman nerusno gaweane. Tomin sing wis wareg melu bapake nang samping omah.

“Apik iki, cocok dingge awakmu.”

Wiji nyawang klambi sing dicekel Wiwit, tanggane. Ora nyauri, Wiji mung gedheg alon.

“Utang lho gak popo. Koyok biasa, ping telu.”

“Wiji mosok tau utang. Langsung lunas lek tuku.”

Awan pas lagi nang warung sebelah tuku gulo, ono bakul klambi mubeng sing lagi nawakno dagangan.

“Iki dastere anyar-anyar, kulakan ko Solo aku. Adem wis lek digawe, enak.”

“Piro?”

“Sewidak.”

“Halah, larangmen.”

“Iki kaine seje. Demoken ta, alus ngene. Iki gak nggarai sumuk.”

“Kabeh daster yo gak nggarai sumuk.”

“Woo…yo gak. Sing biasane kae kaine kan sumuk, kaku. Iki alus, jajalen ta lek gak percoyo.”

Ora suwi-suwi. Mari disusuki, Wiji pamit mulih. Dudu ora seneng ndelok bakulan ngunu iku, ning wong wedok iku wedi pingin. Mending ndang mulih.

“Mak, eek.”

“Karo Pak’e, sik dondom iki.”

“Emoh.”

Ora gelem dikancani bapake, akhire Wiji neleh dom karo benange. Wong wedok iku ngetutno anake sing wis mlayu dhisikan nang WC.

“Wouh, PKI!”

Wiji sing wis mari ngurusi anake sing ngising mbalik nang mejone maneh. Wong wedok sing lagi dondom iku kaget pas bojone moro-moro mbengok nang sanding.

“Ngaget-ngageti ae,” omele.

“Bahaya iki.”

“Kecubles matane yo bahaya.”

“Terlarang iki,” Diman sik ae komentar. “Ati-ati lho, Mak.”

Mesti aneh-aneh, pikire Wiji. Oran gurus bojone, Wiji nerusno lek dondom.

“Ck…ck…ck, iki lek pulisi ngerti ngunu mbuh lho iki.”

“Opo sih?”

“PKI.”

“PKI opo, wong dondom ngene kok.”

“Lha iyo, PKI iku, Penjahit Kutang Indonesia.”

Mari ngomong Diman ngguyu-ngguyu dhewe. Wiji sing mangkel mung nyebek sediluk. Ora ngalih, Diman malah lungguh sanding bojone.

“Tumben gak njaluk tuku.”

“Iki yo sik iso digawe.”

“Lek wis molor yo gak tepak.”

“Makane didondomi, cek tepak.”

Diman nyawang bojone. Wong lanang iku kroso ora enak atine, ora penak karo bojone. Diman ngerti bojone iku paling seneng karo gombal sing jenenge kutang. Timbang klambi, bojone iku luwih kerep njaluk ditukokno kutang.

“Kae onok duit lek pingin tuku,” omonge.

“Gak. Iki mung mbenakno sithik, sik apik iki.”

“Aku gak pingin awakmu ditangkep pulisi, Mak.”

Wiji nyawang bojone. Wong wedok iku bingung.

“PKI saiki terlarang, onok undang-undange.”

“Embuh.”

Dipikir bojone kate ngomong temenan, tibake sik nggudo. Ndelok bojone mangkel digudani, Diman mesem kesenengen.

“Pak,” Wiji sing mau mangkel ning terus dondom moro-moro nyelehno dondomane.

“Opo?”

“Temenan kate nukokno kutang?”

Diman sing mau nawani, bareng ditakoni temenan ora langsung nyauri. Wong lanang iku ganti nyawang bojone. Lanang wedok iku akhire sawang-sawangan.

“Bahaya iki, luwih bahaya timbang PKI. Gak trimo terlarang, Mak, iki haram hukume.”

Mari ngomong, Diman langsung ngadeg, ngalih.

“Mbelgedes,” saure Wiji karo mecucu.

***

language

Malem Minggon


 

http://sukasketsa.blogspot.co.id/2012/02/sekaten.html
Sekaten by Erick Eko Pramono

“Lapo?”

“Apane”

“Nyawang ae lapo?”

Diman mesem. Wong lanang iku rodo isin, ketemon. Ora nyauri dheweke malah nyandak es teh nang ngarepe. Wiji sing lagi mangan nang ngarepe nerusno lek mangan.

“Mau poso?”

“Gak.”

“Wingi?”

“Gak. Opo’o?”

Ora nyauri, Diman malah cengengesan. Wong lanang iku melu nerusno lek mangan. Malem minggu Wiji Diman dolan bareng. Wong lanang wedok sing lagek pacaran iku asline sik podo isin. Sing siji bingung kate ngajak omong opo, sing siji saking bingunge, salah tingkah, akhire mangan ae.

Sing jenenge Wiji ora luwe ae sregep mangan, opo maneh lagi luwe ketambahan isin, selot ndadi mangane. Telap-telep lek mangan koyo wong telung dino ora ketemu sego. Sate sepuluh wis gari sak sunduk terakhir. Sego sak piring wis entek dhisikan. Diman nang ngarepe sik oleh separo. Jenenge lagi pacaran lek mangan yo rodo alon, jawane. Ning ora mergo iku thok, ndelok Wiji sing kalap lek mangan, Diman rasane wareg dhisik.

“Gak popo mangan sate langsung ngunu iku?”

“Maksude?”

“Yo be’e wedi kesogrok trus onok sing rontok.”

“Susuk?”

“Gurung mbayar kok wis njaluk susuk.”

Wiji menteleng. Diman mung mesem. Angele dadi wong lanang lek lagi awal pacaran. Kudu golek bahan omongan. Ora lucu isin. Salah omong iso bahaya akibate. Akhire wong lanang iku meneng, ngentekno segone.

“Mulih?”

“Lha kate nang ndi?”

Diman ora nyauri. Mari mangan, wong loro iku ora ngerti kate nang ndi maneh. Sik jam wolu bengi, malem minggu sik suwi ning wong loro iku bingung kate lapo.

“Nontok banci?”

“Lha lapo banci ditontok,” saure Wiji.

“Nontok pilem?”

“Wis yahmene, ngko marine kebengen.”

“Sik jam wolu.”

“Nyuluh kodok ae.”

Meh ae Diman nyemburno es teh sing mari disruput. Pacaran kok malah ngajak nyuluh kodok. Lagian nang ndi golek kodok nang kutho ngene. Dingge opo yoan. Diman bingung dhewe.

“Gak. Guyon.”

Mari krungu omongane Wiji, Diman mesem. Dipikire temenan. Wong lanang iku mbayar sateen. Pacaran pisanan, mbayari sik. Mene-mene gampang.

“Seneng iwak?”

“Mangan maneh?”

Ditakoni iwak, Diman mikir Wiji kate ngajak mangan maneh.

“Gak. Iwak urip.”

“Oh, seneng ae. Lapo?”

“Ayo nontok iwak ae.”

Ora sido mulih, wong loro iku nerusno lek malem minggon ndelok iwak. Malem minggu akeh pasar malem dadakan, biasane mesti ono sing dodolan iwak-iwak.

“Opo iki?”

“Buka ae.”

Malem minggu keloro mari dadi pacar, Diman moro karo nggowo kresek ireng. Wiji nampani karo mesem, isin. Ora kakean omong, wong wedok iku mbuka kresek trus didelok isine. Mari ngerti njerone, Wiji selot ombo lek mesem.

“Suwun.”

Diman manthuk. Ngerti lek pacare seneng iwak, sakdurunge ngapel Diman tuku iwak cilik nang nggon sing diparani wingi.

“Cek iso ditontok mben dino.”

Ganti Wiji sing manthuk. Wong loro iku mesem, seneng. Ora ben malem minggu, saiki Diman lek dolan sak wayah-wayah. Lek ora kesel kerjo, wong lanang iku mesti moro. Kadang mung mangan bareng, kadang muter-muter montoran, opo ae sak pingine. Ora koyo biyen, wong loro iku yo wis ora isin-isin. Wis kerep ketemu, wis selot kenal, wis mulai ngerti polah tingkahe. Lek biyen ngomong sik ati-ati, saiki wis iso opo onoke. Guyon, gelutan yo wis biasa.

“Lapo?”

“Gak popo.”

“Nesu mesti.”

“Gak.”

“Kok meneng ae?”

“Iki ngomong.”

“Sithik-sithik ngunu.”

Wiji meneng. Wong wedok iku lagi ora enak atine.

“Luwe?”

“Gak.”

“Gelem mangan?”

“Males.”

Jelas nesu. Wong seneng mangan dijak mangan muni males mesti ono sing salah, pikire Diman. Ning wong lanang iku ora rumangsa nglakoni salah.

“Yo wis aku mulih ae.”

Krungu Diman pamit, Wiji sing mau meneng saiki ketok mecucu. Diman epok-epok ora nyawang. Wong lanang iku mlaku marani montore. Rumangsa ora digagas, Wiji gedruk-gedruk sikile.

“Lha yok opo? Dijak omong gak gelem ngunu, yo wis aku mulih ae.”

Wiji sik meneng, ora nyauri. Ning wong wedok iku ora pingin Diman mulih. Diman sing mau kate nyandak montor akhire melu meneng.

“Nesu? Aku salah opo?”

Ora nyauri, Wiji malah brabak raine.

“Lah, malah nangis.”

Saking mangkele, Wiji akhire nyakot lengene Diman. Diman sing ora pingin tukaran mung meneng ae masio kelaran. Wong lanang iku malah mesem.

“Nasib pacaran karo asu, senengane nyakot,” omonge lirih.

Mari lek nyakot, wis kroso lego, Wiji nyeculno lengene Diman. Ning wong wedok iku sik mbedodok.

“Mangan gak?”

Ora nyauri, Wiji manthuk. Ora kakean omong, Diman nggowo pacare iku nang warung sing cedek. Wis apal senengane, dadi ora usah ditakoni, langsung dienggokno ae. Mari mangan, Wiji Diman langsung balik. Lek mau Wiji mrengut ae, saiki wis iso mesem.

“Luwe ta mau?”

“Lha sampeyan kesuwen.”

“Iku mau mampir nang apotek, nukokno obat Rahmat. Areke mencret kaet awan mau.”

Wiji mecucu.

“Lek luwe ki yo mangan dhisik, gak usah ngenteni.

Wiji sik mecucu.

“Woo…sik mecucu ae. Cakot ganti kene ngko.”

Wiji mecucu tapi trus mesem sithik. Ora suwi mecucu maneh. Atine wis enakan. Wis ora necu maneh, ning sik isin kate mesam-mesem.

“Ambung?”

“Gah.”

“Wooo, iku mau wis nyakot ngunu. Ijoli.”

“Ojo nesuan, ngko meteng lho.”

Wiji nyawang Diman. Diman nyawang ganti karo mesem.

“Yo iso ae. Luwe trus nesu trus nyokot trus tak cokot ganti trus hehehe…”

“Mulih kono.”

Wiji nyurung Diman sing cengengesan cek ndang munggah nang montore. Wis cukup lek ketemu. Sukur iso nyawang ae wong loro iku wis seneng.

***

language

Bal-balan


sepak-bola
Enter a caption

“Goblok!”

Diman sing mau lungguh anteng nang ngarep tipi moro-moro mbengok banter.

“Matane nang ndi, bal sakmunu gedine, Cuk!”

“Pak.”

“Jancuk!”

“Pak!”

Wiji sing lagi nyapu nang sandinge bojone melu-melu mbengok akhire.

“Opo?”

Wiji nunjuk, karo matane, Tomin sing lagi nglesot nggambar nang ngarep sikile bapake. Ngerti maksude bojone, Diman langsung cengengesan.

“Lha goblok iku areke he…he…he…”

Wiji menteleng. Diman mesem. Akhire wong lanang iku mung ngukuri gundule karo mesam-mesem.

“Asu! Malah kegolan. Cuk, guoblok arek-arek iki!”

“Pak!”

“Acu.”

Diman misuh-misuh grup bal-balan senengane kebobolan, Wiji mbengoki bojone cek ora misuh, Tomin sing krungu bapake misuh melu nirukno. Krungu Tomin melu misuh Wiji mandeg lek nyapu. Wong wedok iku nyekel gagang sapune karo nyawang bojone.

“Lha emosi aku…”

“Nonton bal nesu-nesu ngunu yo mending nguras jeding kono.”

“Woo. Yo ngene iki jenenge seneng, cinta.”

“Cinta opo? Cinta kok nggarai ngamuk-ngamuk,” omonge Wiji ora gelem kalah.

“Justru cinta ki lek iso nggarai ngamuk, nesu, kecewa, ning pancet didelok, pancet disenengi. Yo koyok aku nang awakmu. Masio kon akeh mangane, le…rodok lemu, tukang ngomel, ning aku pancet nang kene, ngene iki lek gak mergo kepekso…eh cinta yo gak mungkin.”

“Onok ae alasane. Iku ditirukno anakmu.”

“Yo kene kancani nonton, gak misuh maneh ngko. Lek gemes kan iso nyakoti awakmu.”

“Emange aku debok, mbok ngge cakot-cakotan.”

“Lha sejak kapan debok dingge cakotan?”

Wiji nerusno lek nyapu. Wong wedok iku gemes karo bojone. Diman dhewe sik gemes karo pertandingan bal-balan sing ditonton nang tipi. Tim andalane malah kebobolan terus.

“Ee….eee, cuk, asu!”

“Acu yo, Pak.”

Tomin nirukno bapake maneh, nggarai wong lanang iku cengengesan maneh, isin karo bojone.

“Yo anake dijak dolen kono sik, diluk ae. Kurang setengah jam. Ngko tak tukokno sate wis, ya?”

“Iki sing ngresiki omah sopo?”

“Yo ngko mari ngene tak sapune.”

Wiji ambekan dowo. Wong wedok iku neleh sapune trus nyandak anake. Arek lanang sing lagi nyoreti buku gambar iku digendong, dijak tuku beras nang warung sebelah omah. Mari bal-balane entek, Diman sing sik mangkel mrengut ae.

“Lek cinta iku trus maleh nggarai mrengut ngunu iku?”

Diman ora nyauri. Wong lanang iku mangkel tim senengane ora mlebu final. Tomin wis turu. Omah wis sepi.

“Pijeti.”

“Nukokno sate ae gak sido kok njaluk pijet.”

“Lha wis mangan ngunu lho.”

“Lha kesuwen gak ndang mbok tukokno. Selak luwe.”

Diman mesem. Wiji mung mlerok. Wong wedok iku mbenakno selimute anake.

“Yo wis kene tak keloni. Ijole sate.”

“Malese.”

“Woo, mumpung aku lagi apikan iki.”

Wiji ora nyauri, wong wedok iku noto bantal, siap-siap ngletak.

“Yo wes aku manut mbok apakno,” omonge Diman maneh karo cengengesan.

“Tendang kene.”

“Mbok tendang, mbok jejeki, mbok ambungi, aku manut he…he…he…”

Males ndelok rupane bojone sing cengengesan ora jelas, Wiji langsung nyingkuri bojone, madep anake sing wis angkler lek turu.