art · language

Cak Man


warkop
Sketch karya Ade Guntur 

Menungso ki aneh. Urip ning koyok wong mati.”

Nang warung kopi Cak Rahmad, isuk iki wis rame. Tukang becak, buruh bangunan, sales keliling, ono ugo wong kantoran sing lagi ngenakno ngopi nang warunge. Ora nggumun mergo sing nduwe warung resikan. Masio ta mung nang pinggir embong, ning Cak Rahmad pinter noto warunge. Uwit talok sing akeh buahe nambah adem warung kopi ning kutho sing terkenal panas iku.

Yok opo iku maksude, Cak?”

Sing ditakoni ora langsung nyauri, Cak Man, iku jenenge, nyandak kopine trus disruput.

Uripe saiki ning sing dipikir ngko lek mari mati.”

Kan kene lek mati yo gak mati, Cak, onok urip maneh sing abadi. Jare…”

Jare.”

Toni meneng, sales obat iku melu nyruput kopine.

Urip ki dilakoni, opo sing onok saiki. Lek pingin seneng, bahagia, yo usaha saiki. Gak kok, ‘Gak popo saiki rekoso, penting mene mari mati oleh prawan limo’, gendeng.”

Cak Rahmad sing ngrungokno mung mesem. Wong lanang sing mau rame jagongan dhewe malih rodo anteng, melu ngrungokno omongane wong lanang umur seketan taun iku.

Golek duit isuk bengi ditabung, dingge tuku omah, lemah, dijaluki anake jare gak nduwe duit. Dingge mene. Lha mene kapan? Emang lek mati iso digowo?”

Loh lha yo iku, Cak, ditabung dingge mene lek anake wis gede.”

Cek iso ninggal warisan ngunu maksudmu?”

Cak Man nakok nang arek lanang sing mau nyauri. Sing ditakoni manthuk.

Uripmu rekoso, golek duit banting tulang cek anakmu iso urip enak, gak ngrasakno rekosone golek duit. Ngunu?”

Lha iyo.”

Cak Man nyedot rokoke. Wong lanang iku mbenakno lungguhe.

Anak kok dibekali bondo. Anak iku diajari carane cek iso urip dhewe. Bondo gak iso dicekel. Saiki nduwe sembarang kalir, mene kere kleleran nang embong yo akeh. Lek wis ngunu anakmu iso opo. Mental, dibentuk, gak karo bondo ning karo ajarane bapake, emake, gurune.”

Toni sing ora setuju siap-siap nyauri.

Lha ngajari arek koyok ngunu kan butuh bondo, dingge nyekolahno. Dikei panganan apik cek uteke nyandak lek diajar.”

Ngewei panganan apik, apik. Nyekolahno anak yo apik, ning lek trus mikir tanggung jawabe mung koyok ngunu yo buyar. Mangan gak mung sego, pinter gak mung saka sekolahan.”

Wong nang warung gedhek-gedhek. Ono sing setuju Toni, ono sing meneng-meneng setuju omongane Cak Man.

Yo sampeyan gak nduwe anak, Cak, gampang ae ngomong ngunu.”

Gak onok bojo sisan,” ono sing melu nyaut.

Ora nesu, Cak Man malah mesem trus ngguyu banter. Wong-wong sing ndelok Cak Man ngguyu malih bingung.

Trus lek nduwe anak, bojo, brarti uripmu wis lengkap?”

Yo timbang sampeyan, ho oh,” Toni nyauri.

Cak Man mesem maneh, kopine disruput. Rumangsa menang, Toni nambahi maneh.

Mulih kerjo onok sing nyiapno panganan. Nontok rupane anak sing lucu, kesel langsung ilang. Adem yo onok sing ngeloni.”

Cak Rahmad sing mau umek ngladeni pelanggane rodo malih raine. Masio ta ora setuju kabeh karo opo sing diomongno Cak Man, ning wong lanang iku ora seneng lek Toni nggowo-nggowo perkoro uripe Cak Man sing ancen ora jelas sapa keluargane. Cak Rahmad kenal Cak Man wis suwi. Ora kaya pelanggane sing meh ben dino moro nang warung, Cak Man mung kala-kala mara. Wong lanang iku kerep ngilang, kadang seminggu, kadang sesasi ora ketok.

Mene lek wis tuwek, gak iso lapo-lapo onok sing ngurusi. Ngunu?”

Nah, yo iku barang. Saiki sik kuat kerjo, mene ganti diopeni anake.”

Hahahaha, lha kok sakno ngunu anakmu.”

Toni meneng, wong lanang iku ora ngerti maksude Cak Man ngomong kaya ngunu.

Golek bojo cek onok sing ngramut, gawe anak cek onok sing ngopeni. Nyembah cek dikei surgo. Hahaha…”

Ndelok Cak Man jegagakan lek ngguyu, Toni selot ora paham karo pikirane wong lanang nang sandinge iku. Opo salahe saka pikirane.

Sehat kok sing dipikiri lara. Urip kok mung cepak-cepak mati. Emane.”

Agamane sampeyan opo, Cak?”

Cak Man sing mau ngguyu langsung meneng. Wong lanang iku nyawang Toni. Wong-wong liya nang warung melu meneng, ngenteni Cak Man nyauri.

Agamaku gedang goreng karo kopi,” saure Cak Man karo ngemplok gedang goreng.

Wong-wong sing mau meneng podho mesem. Toni sing mau rodo mangkel akhire mung meneng, ngentekno kopine. Pas Cak Man pamit wong-wong langsung ngrasani.

Wong edan,” omonge Toni lirih.

Nang omahe Wiji isuk iki yo wis rame. Anake bengak-bengok nyanyi nirukno lagu nang tipi.

Pak…”

Sik isuk.”

Halah.”

Wiji langsung mecucu. Durung ngomong opo sing dipingine bojone wis nyauri.

Opo?”

Wiji mesem. Kate ngomong ning isin, akhire mung mesam-mesem dhewe.

Muride Cak Man iki. Njaluk kutang? Yoh, tukuo. Mumpung sik urip, mene mati gak kutangan.”

Heh!”

Hahaha…hehehehe…”

Aku tuku.”

Ho oh, tukuo, sak sirmu.”

Nduwe bojo ojo mung kon ngramut, tapi yo diramut.”

Nggih, Gusti Asu, leres.”

Karo nyauri bojone Diman ngelungno jempole, ngece bojone. Sing diece mung nyebek karo ngalih, budal njupuk duit siap-siap nang pasar.

***

Advertisements
art · language

Pesbuk


S painting in Tuscany
ilustrasi dari Google

“Arek iki lho, Man. Biyen lak uireng ngunu, saiki malih putih ngene. Rambute biyen kriwul, saiki lurus apik ngene.”

Diman nyawang layar henpone Arif sing dicedekno nang raine.

“Cemlorot ngunu raine.”

“Ruesik ya. Sumpah, biyen arek iki nylekutis, uelek.”

“Koyok malaikat, raine bersinar.”

“Paidi saiki bangkrut, bojone enom njaluk pegat.”

“Paidi sopo?”

“Bakul rosok, sing ngrabi prawan mari lulus SMA kae lho.”

“Jare sopo?”

“Jare pesbuk. Bojone ben dino nyetatus. Saiki Paidi lumpuh, stroke, gak iso lapo-lapo. Anak bojone tukaran karo ibu tirine, rayahan bondo. Rame, dulur-dulure bojo enom gak trimo.”

“Iku nang henpon tukarane?”

“Ho oh, nang pesbuk. Aku kate ganti HP. HP-ku iki lek dingge poto burek.”

“Poto dingge opo?”

“Ganti poto nang pesbuk. Koen sih gak nduwe.”

Arif lagi seneng utek-utek henpon. Ora ngenteni nganggur, karo kerjo tangane ora iso ucul soko HP. Wong lanang iku kedanan dolanan Facebook. Diluk-diluk mbukai Facebook, pamer poto, nulis status karo ngomentari statuse koncone.

“Ganti HP, Man. Masio koen gak pingin, iku anak bojomu lak yo pingin. Lumayan dingge nyimpen potone anakmu. Suk lek gedhe cek onok kenangan.”

“Onok potone, wingi kae mari poto kok.”

“Gak poto cetak, iku suwi-suwi jamuren, rusak. Lek nang pesbuk kan gak. Kene, potokno aku diluk.”

“Biasane yo poto dhewe.”

“Halah, pisan-pisan.”

Ora nunggu Diman setuju, Arif langsung nggaya. Wong lanang iku nyekel graji karo tatah. Kocomoto irenge digawe.

“Sing apik.”

“Iyo.”

Mari dipotokno Diman, Arif mesam-mesem ndelok rupane dhewe. Poto telu dilebokno Facebook kabeh. Wong lanang iku saiki nunggu komene konco-koncone. Ora mung nang kerjoan, nang kumpulan saiki bapak-bapak yo podho seneng poto karo nyetatus. Bengi ini Diman lagi kumpul rapat RT. Sakdurunge dimulai, bapak-bapak sing podo jagongan iku ngetokno HP dhewe-dhewe.

“Gek ndang dilebokno pespuk, Lik.”

“Sik, sabar. Blajaran iki.”

“Henpone anyar, Rek. Sik mulus.”

“Duh, yok opo iki. Mau diutek-utek anakku.”

“Iku lho, sing ef biru gedhi iku, Lik.”

“Lha kok gak metu iki, biasane langsung metu.”

“Login dhisik iku. Dilebokno paswot e.”

“Paswot e opo?”

“Lha embuh, wong FB-ne sampeyan kok iso takon aku.”

“Iki mau dingge dolenan si Lia. Biasane langsung garek milih poto.”

Rame. Umek karepe dhewe. Diman mung ndelok karo mesem. Eri, tanggane Diman sing umurane sakpantaran nyedeki Diman. Wong lanang iku ngelungno rokok.

“Iki sik onok,” saure Diman.

“Gak dolenan sisan ta?”

“Opo?”

“FB.”

“Gak.”

Eri mesem. Wong lanang iku ngerti lek henpone Diman sik model lawas, mung iso dingge telpon karo SMS-an.

“Aku wingi mari ketemu koncoku SMP, nang FB,” omonge lirih.

Diman nyawang Eri sing ketok mesam-mesem.

“Ngerti Nila?”

“Sing kuning kae?”

“Ho oh. Saiki gak kuning maneh, selot putih, ayu.”

Ora ditakoni, Eri sing ketoke lagi seneng terus ae cerita.

“Rondo wisan saiki. Anake loro. Sik cilik kabeh, sakno aku.”

“Trus?”

Ora nyauri, Eri selot ombo lek mesem. Diman ora nagih. Wong lanang iku yo ora niat takon temenan.

“Eman, sik enom ngunu wis rondo.”

Karo ngomong, Eri sik mesam-mesem. Ora suwi Pak RT mulai rapat. Wong-wong lanang sing mau ngobrol karepe dhewe langsung anteng.

“Pak e…”

Nang omah Diman dienteni anake. Arek lanang iku wis ketok ngantuk.

“Wis maem?”

Tomin manthuk karo ngrangkul bapake, njaluk gendong. Arek cilik iku mau pingin melu bapake rapat ning ora oleh karo emake.

“Enak?”

“Enak lah.”

Diman sing nggendong anake lungguh ngedep bojone sing lagi ngenakno mangan. Raine Wiji kemringet. Wong wedok iku kepedesen sambel gaweane dhewe.

“Sampek ngko ngentat-ngentut tak samblek bokongmu.”

“Lha lapo, wong ngentut kok gak oleh.”

Seneng mangan pedes, Wiji yo kerep lara weteng, mules. Biasane bengi wayahe turu ngentat-ngentut trus lek wis nemen kepising. Ora kroso Tomin nang gendongane Diman merem, turu. Wong lanang iku nelehno anake nang kasur. Wiji sing wis mari mangan, ketok sik umek.

Ngeloni anake, Diman akhire melu keturon. Jam sepuluh wong lanang iku nglilir. Anake sik angkler lek turu ning bojone ora ketok. Ngising mesti, batine. Kroso nguyuh, Diman akhire tangi. Wong lanang iku kaget pas ndelok bojone lagi lungguh nang mejo makan. Penasaran, Diman mlaku alon nyedeki bojone.

Mari ngerti opo sing lagi dilakoni bojone, Diman sing mau kroso nguyuh akhire mbalik nang kamar. Sepuluh menitan bojone nyusul ngletak.

“Gak iso turu?”

“Nglilir,” saure Diman.

Wiji sing wis ngantuk nepakno awake trus merem. Diman nyawangi bojone sing wis merem iku.

“Lapo?”

Meh ae Diman njumbul. Bojone sing kroso disawangi tibake durung turu.

“Opo?”

“Sampeyan iku lho lapo gak merem?”

“Gak popo. Nulis surat ta?”

Diman sing mau ndelok bojone lagi nulis akhire takon.

“Gak.”

“Diary?”

Wiji manthuk.

“Kelingan sing mbiyen?”

“Opo sih. Gak.”

“Nulis aku?”

“Ho oh.”

“Temenan?”

“Gak. Embuh, lagi pingin nulis-nulis ae.”

Diman mesem. Wong lanang iku ngerti lek kaet biyen bojone iku seneng nulis diary, buku harian. Masio kadang penasaran, pingin ngerti isine, ning wong lanang iku durung tahu mbuka. Dheweke percoyo bojone. Opo sing ora diomongno artine dudu dingge dheweke, masio ta iku bojone dhewe.

art · language

Kapan Rabi?


Gadis Bali
Gadis Bali karya Dullah (http://blog-senirupa.tumblr.com/post/60841153124/26-portrait-lukisan-dullah)

“Woo, Cah Ayu, kapan teko?”

Durung Wiji nyauri, wong wedok setengah umur tanggane iku wis ngomong maneh.

“Selot gedhe ya saiki. Wingi koyoke sik cilik, kaet lulus sekolah. Suwi gak eruh kok wis sakmene saiki.”

Wiji sing kaet mudun soko sepur, dipapak bapake, akhire mung mesam-mesem. Bapake sing nang sandinge yo mung manthuk karo mesem.

“Lha kapan iki? Gek ndang, cek aku iso melu ewang-ewang Emakmu. Mumpung sik kuat aku.”

Patang jam nang njero sepur, luwe, kemringet, lara kabeh awake, pingine ndang mulih, mangan. Ning Wiji karo Bapake sing durung iso ngalih.

“Kapan mbok rabekno iki anakmu? Anak wedok, ojo suwi-suwi.”

Mari pitung ndinamu.”

Batine Wiji ngomong, pingin nyauri. Ning arek wedok iku mung mesem, masio yo kecut esemane. Bapake sing mau mung meneng akhire nyuwara.

“Pamit sik, Yu, selak dienteni Emake nang omah.”

“Iyo. Ning ojo suwi-suwi, ngko gak payu anakmu. Mumpung sik enom ngunu, ndang dirabekno ae.”

Rasane tas ransel sing digendong Wiji pingin disamplukno nang tanggane iku, ning arek wedok iku pisan maneh mung meneng. Jaman durung rabi karo Diman, mari lulus sekolah Wiji kerjo nang kutho. Arek wedok iku mulih kadang sesasi pisan, kadang lek pingin yo rong minggu pisan.

“Lha lapo iku lambene koyok ngunu?”

Emake Wiji sing ndelok anake teko-teko mecucu langsung komentar.

“Luwe,” saure bojone.

“Kebiasaan. Kae wis tak masakne senenganmu. Adus-adus sik kono.”

Sik aras-arasen adus, atine mbedodok, Wiji langsung moro nang mejo makan. Arek wedok iku nyandak piring.

“Alon-alon. Koyok wong gak tau mangan ae. Nang kosan gak nduwe panganan ta?”

Bapake Wiji sing mari nglebokno montor melu lungguh. Wong lanang iku mung mesem ndelok anake mangan.

“Jarno ae ta. Nang kutho lak gak seenak masakane emake.”

“Ning lek mangan yo sik apik. Dimamah. Iki mangan langsung diuntal ae.”

Ora ngurus diomeli emake, Wiji ngenakno lek mangan. Arek wedok iku wis apal omelane emake. Emake yo wis apal cara mangane, dadi diomeli ngunu iku yo wis sego jangan.

“Anyar klambimu?”

Wiji manthuk karo mesem. Emake mlerok. Ndelok emake mlerok, Wiji selot mesem.

“Aku lho gak lali, Mak.”

Omonge Wiji karo njupuk bungkusan soko tas e. Arek wedok iku ngetokno bungkusan plastik.

“Nah iki, pinter,” omonge Emake karo ngelus-elus daster sing digawakno Wiji.

“Apik kan, Mak.”

“Ho oh, seneng aku sing model ngene. Kencono Ungu tho iki?”

“Ya iyalah. Aku lho apal senengane sampeyan.”

“Yo ngene lek tuku sandangan, nggenah. Iki bahane enak, adem.”

“Lha mosok aku yo nggawe daster lek metu-metu.”

“Yo gak, maksudku lek tuku daster. Iku yo apik kok klambimu. Bapakmu?”

“Pak e nitip senar. Wis tak tukokno?”

“Senar opo? Gitar?”

“Senar pancing lah, opo maneh.”

“Woo, bapakmu…”

Ndelok emake gregeten, Wiji kudu ngguyu. Arek wedok iku isuk-isuk wis macak. Konco-koncone sekolah ngejak ketemuan, reuni. Lek biasane pas riyoyo, iki reuni ora resmi. Sukur ngumpul karo konco-konco lawas. Ora numpak montor, arek wedok iku milih mlaku. Ora patio adoh, sisan dheweke pingin mlaku-mlaku ngubengi kampung.

“Ji, kapan teko?”

Lagi mlaku pirang meter, Wiji ketemu koncone SD sing yo tanggane.

“Wingi sore.”

“Arep nang ndi?”

Koncone Wiji iku umure sepantaran ning lek disawang ketok luwih tuwek. Arek wedok sing jenenge Yeni iku wis rabi. Anake meh loro.

“Kate nang SMP.”

“Reuni?”

“Ho oh, kumpul-kumpul ae. Melu ta?”

“Gak. Isin aku. Eh, kapan awakmu rabi?”

Maneh, pikire Wiji. Ning arek wedok iku ora langsung nyauri.

“Lak wis onok calone tho?”

“Ho oh, akeh kae calone. Garek nyoblos.”

“Woo, ngarang ae. Calon bojo.”

“Ho oh, ngko tak pilihe.”

“Guyon terus kowe ki. Temenan, kapan?”

“Yo mari ngene, tak reuni sik.”

Ora pingin suwi-suwi, Wiji pamit nang koncone iku. Arek wedok iku nerusno lek mlaku. Koncone nyawangi Wiji. Ndilalah ono tanggane siji maneh teko.

“Iku Wiji?”

“Ho oh.”

“Meteng?”

“Gak, rung rabi.”

“Meteng kan gak nunggu rabi. Awake koyok wong meteng.”

“Mosok tho? Tapi yo ancen selot gedhi sih.”

Masio wis rodo adoh, Wiji sing sempat ndelok tanggane loro iku ora penak. Dheweke kroso lek lagi dirasani, ning arek wedok iku bablas mlaku. Ora suwi, arek wedok iku tekan sekolahane. Nang sekolahan, njobo gerbang wis akeh koncone.

“Wouh, tambah seger arek iki.”

“Ho oh, meteng,” saure Wiji.

“Temenan ta?”

“Ngawur ae, gurung rabi kok.”

Koncone Wiji rame karepe dhewe. Siji-siji koncone podho teko. Gerbang sekolahan dadi rame. Koncoan telung taun, ono sing luwih, suwi ora ketemu lek kumpul yo mesti rame. Ono ae sing diomongno, ditakokno. Wiji sing kaet wingi rodo mangkel ditakoni kapan rabi wis enak atine. Koncone sing kumpul meh kabeh rung rabi. Ora gelem dibarengi mulih koncone, Wiji milih mlaku maneh.

“Wiji?”

“Ho oh.”

“Eling aku?”

“Yo eling tho, koyok gak tau ketemu ae.”

“Hehehe.”

Meh separuh dalan tekan omah, Wiji ketemu tanggane. Dudu konco sekolah, ning tanggane sing umurane oleh nduwure. Wong lanang sing kerjo nang kelurahan iku ketok kate lungo, dandane wis rapi.

“Bareng tekan omah ta?”

“Gak, mlaku ae.”

“Eh, anakmu wis iso opo saiki, Ji?”

Wiji sing wis niat kate ngalih langsung meneng. Arek wedok iku nyawang tonggone iku trus nyauri.

“Wis iso ngomong JANCOK!”

art · language

Ijol


sketch_sep_2014_006_gg baru_low
Pasar Gang Baru karya Gunawan Wibisono http://lekgunsketchbook.blogspot.co.id/

“Pak, kancani nang Pengampon.”

“Lapo?”

“Golek wedak.”

“Gak kurang adoh?”

“Halah, nang kono luwih murah.”

“Luwih murah lek adoh yo podo ae.”

Males krungu saurane bojone, Wiji sing mau seneng langsung mrengut. Wong wedok iku ngalih karo mbedodok atine.

“Nesu, ngunu ae nesu,” omonge Diman ndelok bojone ngalih.

Ora nyauri, Wiji bablas mlebu kamar. Wong wedok iku gelo atine. Njaluk tulung lek ora diiyani malah atek diceramahi nggari atine lara.

“Ayo.”

Diman sing marani bojone nang kamar nyeluk karo ngadeg nang tengah lawang kamar. Sing diceluk meneng ae, kadung ceklek atine. Diman ambekan rodo dowo, wong lanang iku nyedeki bojone.

“Sido gak? Tak tinggal turu lho ngko.”

Ora nyauri, ora nyawang bojone, Wiji malah nyandak seprei, dicopoti.

“Lah, ngunu ae kate kendat. Ojo nggawe seprei.”

Wiji sik meneng ae. Seprei, sarung bantal karo guling dicopoti kabeh.

“Hahaha, iyo aku salah. Sepurane. Ngunu ae nesu. Ayo gek ndang, tak terno.”

Wis kadung mangkel, isin lek diiyani, Wiji sik ae umek lek ringkes-ringkes. Kaet ae kate ngalih karo nggowo seprei, tangane digondeli bojone.

“Ojo koyok arek cilik, ngunu ae nesu.”

“Bahno.”

Sing jenenge Wiji masio tukang ngomel ning jarang nesu temenan. Mung lek kadung ora penak atine, wis kadung mangkel, yo ora gelem mbalik, kudu diterusno. Koyo iki mau. Wis kadung kenek atine, masio dirayu yo ora mempan. Wong wedok iku budal nang mburi, umbah-umbah. Seprei sing sakjane durung wayahe ganti dikumbahi.

Diman dudu ora ngerti modele bojone, ning yo wis kadung. Jawane ngunu yo mung ngandani, ning sing dikandani lagi ora enak atine. Kaet wingi-wingi Wiji pingin tuku wedak nang Pengampon, mesisan golek liyane. Polahe nang kono tunggale akeh, dadi luwih murah. Wong wedok sing kebutuhane dandan luwih akeh timbang wong lanang paling seneng lek kon nang nggon koyok Pengampon. Ndeloki lipen warna-warni, lulur, sabun, minyak wangi, rasane nggarai marem, masio yo ora kabeh iso dituku.

“Awak,” omonge Diman lirih.

Lek wis kadung nesu ngko lek diterusno malah nangis, Diman milih gletakan. Wong lanang iku ngenteni atine bojone ayem dhisik. Dheweke dudu ora gemes, ning timbang malah dadi perkoro mending ditinggal merem diluk cek podo ayeme.

Jam rolas kurang sepuluh menit Diman nglilir. Wong lanang iku tingak-tinguk. Bojone ora ono nang kamar. Anake lanang yo ora ono suwarane. Mari lungguh sediluk, ngumpulno nyawane, Diman ngoleki anak bojone. Sepi, ora ono uwong nang omah. Ndelok jam, Diman kaet sadar lek dheweke turu lumayan suwi. Rong jam-an. Libur kerjo ancen enak dingge turu. Seprei sing mau diringkesi bojone wis dipepe.

“Sandale gak onok,” omonge Diman karo awake dhewe.

Lagi mbingungi nggoleki bojone, moro-moro emake teko.

“Telo goreng,” omonge emake karo ngelungno piring isi telo goreng anget.

“Tomin nang omahe sampeyan, Mak?”

“Iyo, kae karo Rendi dolenan.”

“Emake?”

“Metu. Koen turu, pamit nang omah iku mau.”

Diman manthuk-manthuk. Mari emake mulih, Diman nyandak telo goreng anget gaweane emake. Wis ngerti modele bojone, lek kadung nduwe karep ora dituruti yo budal dhewe. Jam siji kurang seprapat bojone mulih. Diman sing asline gemes ngempet cek ora komentar. Didelok bojone wis sumringah.

“Mak e…”

Ngerti emake wis mulih, Tomin sing mau dolanan karo kancane melu mulih. Arek lanang sing kekeselan iku ngantuk.

“Wis maem?”

Tomin manthuk. Wiji ngendong anake. Arek cilik iku manut ae digendong emake.

“Kecut. Adus ya?”

“Emoh.”

“Isuh ae, reged iku sikile.”

Ora nyauri Tomin manut ae digowo emake nang jeding. Wiji ngresiki anake. Klambine dicopoti, disalini. Ora let suwi arek lanang iku merem, turu.

“Sik lara atine?”

Diman nyedeki bojone sing lagi ngeloni anake nang kamar. Ora nyauri, Wiji epok-epok merem.

“Wis oleh urung wedake?”

“Gak.”

“Gak nemu?”

“Gak tuku.”

“Lha iku mau metu, golek opo?”

“Golek pacar.”

Masio merem, Wiji sik gelem nyauri bojone.

“Mosok onok sing gelem he…he…he…”

Diman mesam-mesem cengengesan. Dipikir bojone mau wis metu tuku wedak, tibake ora sido budal.

“Saiki ta? Mumpung Tomin turu.”

“Gah, ngantuk.”

“Wou, sik nesu. Mbok ojo nesuan, diguyoni ngunu ae nesu.”

Males nyauri bojone, Wiji nerusno lek merem.

“Yo wis lek gak gelem, malah utuh duitku. Padahal iki mau lek dingge tuku kutang loro yo iso.”

Wiji sing mau merem langsung melek. Wong wedok iku nyawang bojone sing lungguh nang pinggir kasur.

“Sido gak?”

Wiji sik meneng.

“Ndang salin, tak omongno Emak cek ditunggoni Tomin.”

Akhire lanang wedok iku budal nang Pengampon. Ora melu mlebu, Diman milih lungguh nang parkiran. Ngenteni bojone nang njobo. Setengah jam Wiji umek nang njero teko make up. Dudu mergo bingung milih ning ngantri.

“Uwis?”

Wiji manthuk.

“Sik ya, enteni kene, diluk.”

“Sampeyan kate nang ndi?”

“Kae, tak ngeterno mbak e kae,” omonge Diman karo nyawang arek wedok sing lagi lungguh nang ngarep toko.

Wiji mrengut, wong wedok iku mangkel digodani maneh.

“Ijol mbak kae ae yo, ketoke gak nesuan. Ayu sisan.”

“Ho oh, ijol mbak e kae ae. Aku tak mulih dhewe, ngojek,” saure Wiji karo nyandak helm.

“Hahaha gak gak, arek lucu ngene mosok tak ijolno, eman-eman,” omonge Diman karo mbenakno montore.

Tukang parkir sing krungu omongane Wiji karo Diman melu ngguyu.

“Kae akeh ragate, Mas, ngentek-ngenteki,” omonge tukang parkir nang Diman.

“Iki yo ngentek-ngenteki, Mas, ngentek-ngenteki sego.”

Diman karo tukang parkir ngguyu bareng, mung Wiji sing mecucu karo helman.

art · language

Tanggal Limolas


d3d38d59d7d78bc9c8893c667d0ebb90
Ilustrasi diambil dari Pinterest

Mari garapan omah beres, Wiji budal adus. Ora mung adus, wong wedok iku umbah-umbah sisan. Wis dadi kebiasaan, adus brarti umbah-umbah. Klambi sing mau digawe langsung diucek bareng karo klambi regedan bojo karo anake. Howo panas wis biasa, ning isuk iki Wiji ngroso ora koyo biasane. Kesumuken wong wedok karmas, cek seger.

Kumbahan wis beres, wis dipepe. Anake sing wis ngganteng melu bapake. Dino iki Diman ora budal kerjo. Wong lanang iku kate nang kelurahan, ngancani emake sing kate ngurus surat lemah. Mari mangan karo anake, Diman ngenakno lungguh karo ngopi. Tomin dolanan montor-montoran nang sandinge. Ora suwi, arek cilik iku diceluk kancane.

“Ojo nang embong lek dolenan, nang teras ae.”

Tomin manthuk karo mlayu. Mari anake ngalih, Diman ngetokno rokok. Wiji sing kaet soko mburi omah mlebu karo sik bebetan anduk. Wong wedok iku mlebu kamar. Ndelok bojone, Diman melu mlebu kamar. Nang kamar Wiji lagi lungguh karo ngadep kipas. Wong wedok iku lagi nggaringno rambute.

“Segere,” omonge Diman.

Wong lanang iku mesam-mesem karo nyawang bojone.

“Makane adus cek seger.”

“Adusi,” omonge Diman ngalem.

Ora nyauri bojone, Wiji ngusek-usek rambute. Diman sing mau ngadeg nang mburine pindah lungguh pinggir kasur.

“Mak hehehehe…”

“Lapo?”

Diman sik mesam-mesem. Wiji pancet ngadep kipas, ora nyawang bojone.

“Sumuk,” omonge Diman.

“Adus kono.”

“Ngko ae.”

Ora mung mesam-mesem, Diman saiki nyawili lengene bojone.

“Opo sih.”

Lek mau Wiji ora nyawang bojone, sik umek karo rambute, saiki wong wedok iku noleh. Diman mesem. Wiji nyebek. Diman kedep-kedep.

“Emoh.”

“Wou. Gelem no.”

“Adus kono lho.”

Risih dijawili bojone, Wiji mbenakno lek lungguh, ngadoh.

“Aduse ngko ae, sisan.”

“Emoh, aku wis adus ngene kok.”

“Ngko adus maneh, karo aku hehehe…”

Diman sik ae kate nyekel lengene bojone, moro-moro anake mlebu. Tomin njaluk duit, kate tuku es krim. Diman ngrogoh clonone, wong lanang iku ngelungno duit rong ewuan nang anake. Seneng dikei duit bapake, arek lanang iku mlayu metu maneh. Wiji sing wis mari lek ngaringno rambute ngadeg. Wong wedok iku marani lemari, kate njupuk klambi. Diman sing mau lungguh melu ngadeg.

“Man…Man!”

Durung Diman nyekel bojone, soko njobo suwarane emake mbengoki jenenge. Wong lanang iku glagepan trus metu. Wiji mung mesem trus klamben.

“Malah rung adus. Gek ndang. Jam piro iki?”

“Sik yahmene.”

“Yo kudu isuk-isuk, selak Pak Lurahe lungo ngko.”

Ora mbantah, wong lanang iku bablas nang jeding, adus. Wiji sing wis mari lek klamben metu nemoni moro tuwane.

“Sarapan, Mak.”

“Uwis. Bojomu wis tak kandani isuk ae lek budal, malah rung adus.”

Wiji mung mesem ngrungokno moro tuwane ngomeli bojone.

“Kopi ta, Mak?”

“Nggak usah, ngko ae.”

Mangkel ngenteni anake, moro tuwane Wiji pamit mulih.

“Kon ndang-ndang iku ngko, tak enteni omah.”

Wiji manthuk. Ora let suwi bojone metu soko jeding. Wong lanang iku wis mari lek adus. Wis ngerti emake ngomel, Diman ora suwi-suwi lek klamben.

“Dienteni mak nang omah.”

“Ho oh. Enteni ya, diluk thok.”

“Enteni opo?”

Ora nyauri, Diman mung mesam-mesem. Raine Wiji abang ireng ndelok bojone mesam-mesem ora jelas. Wong wedok iku isin-isin dhewe.

“Mene njupuke.”

Jenenge ngurus surat, sedinoan Diman karo emake wira-wiri. Ora mung wira-wiri, ngentenine yo suwi. Jam siji wong lanang karo emake iku kaet mulih.

“Sik yahmene kok yo gak digarap sisan, sik jam siji.”

“Yo akeh garapane.”

“Akeh opo, wong yo mung ngobrol ngunu.”

Emake Diman sik ae ngomel. Wong wedok iku mangkel mene sik kon mbalik maneh. Mari ngeterno emake, Diman mulih.

“Kate nang ndi?”

“Senin iki, pengajian.”

Tekan omah, mari mangan, Wiji malah kate lungo. Diman nyawang bojone sing lagi dandan nang ngarep koco lemari. Wong lanang iku akhire gletakan.

“Mulih jam piro?”

“Rahasia.”

“Rahasia opo,” omonge mangkel.

“Lha yo koyok biasane. Jam papatan.”

Diman nyawang jam dinding. Jam setengah loro. Wong lanang sing kekeselen iku merem.

“Assalamualaikum…” omonge Wiji alon nang kupinge bojone.

“Woo…”

Diman sing kaget kate nyandak tangane bojone, ning Wiji wis dhisik endo. Wong wedok iku mesem karo ngalih. Diman nyawang bojone karo mesem. Ora suwi wong lanang iku turu.

“Enak!”

Tomin sing oleh jajan soko emake kesenengen. Jenenge wong wedok nduwe anak cilik, oleh jajan nang pengajian sing diilingi yo anake. Jajan kardusan sing dibagekno ora dipangan ning digowo mulih dingge anake. Sedinoan ora kerjo, Diman sing ditinggal bojone pengajian kaet ae tangi pas meh magrib. Mari melek wong lanang iku ora ndang budal adus. Anak bojone wis ngenteni kate mangan.

“Mangan sik,” omonge Diman ndelok Wiji kate protes dheweke ora adus sik.

Wis wareg. Wis enak awake, Diman nyandak anduk.

“Anake dikeloni sik,” omonge Diman nang bojone karo mesem.

Wiji meneng ae, ora nyauri. Wong wedok iku ngancani anake sing lagek dolanan karo ndelok tipi. Jam setengah songo Tomin lagek merem. Wiji mbenakno kasure, dingge ndeleh anake.

“Kate nang ndi?” takone Diman pas Wiji kate metu soko kamar.

“Ngancing lawang.”

“Aku ae.”

Diman sing mau wis gletakan, ngadeg trus ngunci lawang.

“Kate nang ndi maneh?” takone Diman pas mari ngunci lawang ndelok Wiji metu soko kamar.

“Ganti soptek.”

Krungu omongane bojone Diman mung meneng, ketengengen. Ndelok bojone matung, Wiji mesem karo nduduhno barang cilik sing dicekel nang tangane.

“Kapan?”

“Mau sore.”

Ora omong maneh, Diman mlebu nang kamar trus ngletak. Mari bojone mbalik nang kamar wong lanang iku meneng ae.

“Iki tanggal piro?”

“Tanggal limolas.”

Diman ambekan rodo dowo trus merem. Wiji mung mesem nyawang bojone.

art · language

Utang


3a03fa5dedc3de1ccfcd0694f322c6b3
Lukisan ibu dan anak dari Google

“Makane urip ki gak usah kakean gaya.”

“Sampeyan yo melu ngrasakno kok.”

“Iyo, ngrasakno mumete!”

Isuk-isuk tonggo sebelah omahe Diman wis rame. Perkorone, Suti karo bojone lagi tukaran. Wong lanang wedok sing omah-omah meh sepuluh taun iku masio ora ketok soko njobo ning suwarane krungu banter nang tonggo kiwo tengen. Ora mung suwara banter, suwara piring karo gelas dibanting yo krungu.

“Mak e…”

Tomin sing wedi krungu suwara banter langsung njaluk gendong emake.

“Pak, tak nang pasar.”

Diman manthuk. Wong lanang iku paham, bojone pingin nggowo anake ngalih cek ora krungu wong tukaran. Diman sing lagek tangi ora metu, wong lanang iku milih mlebu jeding, adus.

“Nangis-nangiso, gak urus. Wong wedok gak iso ngatur omah yo koyok ngene. Senengane utang, gak mikir bojone jungkir walik lek kerjo.”

Jenenge tukaran, suwi-suwi yo mesti ono sing nangis. Mangkel, kesel, lara ati, campur rasane, akhire yo mung iso nangis.

“Isone mung nyalahno, gak mikir angele ngobengno duit. Mbok pikir duit sing mbok kei cukup dingge anak-anakmu?”

“Yo cukup ae lek koen iso ngatur. Tuku sing penting-penting. Kere kok kakean gaya. Saiki kakean utang, sopo sing mumet?”

Ora mung Suti, anak-anake sing sik cilik melu nangis. Arek sing kudune wis budal sekolah iku malah mung melu tangisan nang omah. Perkorone Deni, anake sing mbarep, kelas 3 SD njaluk duit dingge mbayar sekolah. Ora nduwe duit, Suti njaluk nang bojone. Parjo sing lagek ae mulih, ora nduwe duit, dijaluki karo diomeli bojone akhire muntap, ngamuk.

Diman kaet ae mari adus. Bojone sik durung mulih soko pasar. Tonggo sebelah wis ora ono suwarane. Diman nyandak gelas kopi nang duwur mejo sing wis disiapno bojone. Mari ngentekno telo goreng loro, wong lanang iku budal kerjo.

“Wis ganteng ngene kok nangis. Uwis.”

Wiji ngelapi pipine Deni. Arek lanang sing emak bapake mari tukaran iku mlaku budal sekolah. Isin ora nduwe duit dingge mbayar sekolah, isin bapak emake mari tukaran, arek lanang umur sangang taun iku nangis. Tomin sing nang gendongane emake nyebek-nyebek lambene. Arek lanang iku melu sedih ndelok Deni.

“Cukup?”

Wiji ngelungno duit rong puluh ewu dingge Deni. Arek lanang iku langsung nyawang Wiji. Duit nang tangane Wiji ora ditampani, Deni malah mung mlongo.

“Gak popo, iki.”

Wiji ngomong alon karo nglebokno duit nang sak klambine Deni. Deni sik meneng ae, ning saiki arek lanang iku manthuk. Luh e sik netes nang pipi. Wiji nggeret jarik sing dingge nggendong anake, dilap luh arek nang ngarepe iku.

“Uwis, ngko telat,” omonge maneh.

“Suwun, Lik,” omonge Deni nang Wiji.

“Ho oh.”

Oleh duit, Deni langsung mlayu nang sekolahane. Wiji ndelok soko mburi karo mesem. Tomin sing mau kate melu nangis seneng ndelok Deni mlayu. Arek lanang iku kroncalan nang gendongan.

“Sekolah?”

“Emoh.”

Wiji sing mau mari soko pasar ketemu Deni nang dalan. Ora tuku sayur, wong wis mari lek masak. Wong wedok iku mung nukokno anake jajan. Yo ora suwi, mergo pikirane nang sebelah omah. Ora wani nakoni, mergo ora pingin ngurusi rumah tanggane uwong. Wiji mung kepikiran anak-anake Suti. Ora pisan pindo Suti tukaran rame karo bojone. Urip nang kampung, omah mepet-mepet wis biasa lek krungu koyo ngunu.

Anak telu, sing loro wis sekolah, sing kerjo mung bojone yo ancen abot. Wiji kerep di-curhati Suti. Lek didelok yo Suti ora tau tuku sing aneh-aneh, paling banter kredit klambi. Jenenge wong wedok, kadang rodo angel ngerem lek ono klambi model anyar. Opo maneh ditawani iso dikredit.

“Mak.”

Wiji glagepan. Wong wedok iku kaget.

“Sampeyan kok nang omah?”

“Ho oh, kangen.”

“Mbelgedes.”

Wiji sing kaet mlebu omah kaget bojone nang omah.

“Gak kerjo?”

“Kudu ngising iki mau, mulih maneh.”

“Wis maem?”

“Iku mau ngemplok telo.”

“Maem sik, wis mateng segone.”

Diman njupuk Tomin soko gendongane bojone. Wiji njupuk piring trus njupukno sego dingge bojone.

art · language

Gelang


Karya Basuki Adullah
Lukisan karya Basoeki Abdullah

“Anyar maneh gelange.”

“Halah, mung cilik-cilikan iki.”

“Cilik lek akeh ngunu yo abot.”

“Bapake Caca mari oleh rapelan.”

Minggu isuk mari senam bareng nang Balai RT Wiji karo ibu-ibu ora langsung mulih ning sik ngumpul ngobrol. Jenenge senam ora mung dingge olahraga ning yo dingge guyub. Jajanan, ombe-ombean wis disiapno karo sing oleh giliran. Sing nduwe bisnis, bakulan, nyangking dagangane. Sing klambi opo mas-masane anyar yo wayahe ditokno kabeh.

“Enake, Rek. Bapake Doni kae rapelan opo sing diarepno, rapelan cicilan iyo.”

“Hahaha isok ae sampeyan iki. Ngene ki yo kudu ngrayu, lek gak yo gak ditukokno.”

“Ngrayu ae gampang, penting onok sing iso mbrodol. Aku kate ngrayu sampek lambeku dower paling banter ulune sing brodol.”

Ibu-ibu podo ngguyu krungu omongane Ida, ibuke Doni. Wong wedok umur telung puluhan sing awake gede duwur iku crito karo nyebek-nyebek.

“Ning ben dino kan wareg pentol.”

“Pentol alot ae.”

“Alot ae sampeyan iso subur ngene kok, opo maneh lek gak a lot.”

Kate arek-arek, bapak-bapak opo ibu-ibu lek wis kumpul yo iso tekan ngendi-endi omongane. Kesel mari senam, kemeng cangkeme mamah jajan, selot guyub lek ditambahi crito-crito sing kerepe curhatan rumah tangga.

“Mbok koyok Wiji kae, nrimoan.”

Ngerti jenenge disebut, Wiji sing lagi ngombe noleh.

“Yo Wiji kae enak, bojone mbeneh kok. Kabeh bayaran dikekno. Masalah akeh sithik kan garek lek ngatur.”

“Lha iyo, bojoku lek koyok Diman kae aku yo trimo. Wong jalukane gak tau aneh-aneh. Sregep kerjo. Gak tau omben opo main.”

Ora nyauri, Wiji mung mesem thok. Wong wedok iku ora pingin melu mbahas, opo maneh mbahas rumah tanggane. Dijarno ae tonggo-tonggone iku omong opo ae.

“Ning kan anake sik cilik, gurung sekolah. Suk lek wis mlebu sekolah yo embuh, siap-siap ae.”

“Melu asuransi ae lho, Ji. Mumpung Tomin sik sakmunu gak popo diasuransekno. Iso milih kok sesasine piro.”

Wiji sing mau mung ngadeg rodo adoh akhire melu lungguh. Masio ora melu-melu mbahas ning wong wedok iku ngrungokno. Dudu ora seneng melu ngobrol, ning perkoro njero rumah tangga cukup disimpen dewe karo bojone.

“Caca yo wis tak daftarno. Ben sasi mangatus. Mlebu SD ngko oleh. Trus mlebu SMP, SMA, lumayan kok.”

“Yo iku lek onok duite, olehe ajeg.”

“Dodolan bakso opo gak ajeg duite?”

“Ajeg pentole hahahaha…”

Senam mung sak jam, njajan karo ngobrole iso jam-jaman. Jam sepuluh ibu-ibu wis podo buyar, mulih dewe-dewe. Wiji sing mau disusul Tomin yo wis nang omah. Mari ngenteni kringete garing, wong wedok iku adus.

“Pak…”

“Hmmm…”

Ora langsung ngomong, Wiji malah meneng. Diman sing ngenakno nonton tipi karo gletakan akhire noleh nang bojone sing lungguh nang sandinge.”

“Lapo?”

“Gak popo.”

“Gak popo kok nyeluk. Kangen?”

Wiji nyebek. Wong wedok iku lagi nimbang-nimbang sido ngomong opo ora.

“Gak usah takok ayu opo gak, masio gak patio ayu wong yo wis kadung tak pilih.”

Mangkel krungu omongane bojone, Wiji nyiwit pinggule bojone, nggarai wong lanang iku ngaduh.

“Malah njiwit. Lek nganggur kene pijeti, ngko tak opahi.”

“Opahi opo?”

“Ambung.”

“Males.”

Tomin wis merem nang kasur. Arek lanang iku kekeselen sedinoan dolanan.

“Opahi gelang ya?”

Ora banter, Wiji ngomong koyok wong lagi mbisiki, lirih. Masio Diman lagi ndelok sinetron ning omongane bojone mlebu nang kupinge, krungu.

“Gelang karet? Lha dingge opo katene. Kate maen karo arek-arek ta?”

“Lha lapo njaluk gelang karet, padakno Tomin ae.”

Diman nyawang bojone. Sing disawang isin trus nyawang tipi.

“Gelang emas?”

Ora nyawang bojone, Wiji mung manthuk.

“Gampang. Njaluk piro?”

“Siji ae.”

“Mosok mung siji, telu gelem?”

Wiji manthuk.

“Yo suk. Pijeti sik ya.”

Ora nyauri, Wiji langsung mijeti bojone. Diman sing kesenengen, keenakan, mesam-mesem. Bojone iku lek mijeti enak, kuat tenogone dadi kroso nang awak.

“Yo ngene. Lek koyok ngene terus ojo o njaluk gelang emas, njaluk kutang emas yo tak tukokno.”

“Telu?”

“Limolas yo oleh,” saure Diman.

Gemes karo bojone, tangane Wiji sing mau mijeti pundake bojone saiki pindah nang lambene bojone sing lagek mesam-mesem iku.

“Lambene kiwir-kiwir lek ngomong,” omonge karo ngremet lambene bojone.

Ora nesu, Diman malah ngguyu. Wong lanang wedok iku akhire ngguyu bareng.