Uncategorized

TK Sukar Waras


         Image

            “Bu Gulu apik, Mak?”

            “Ho oh.”

            “Pintel?”

            “Pinter.”

            “Ngerti sembarang-sembarang?”

            “Iyo. Wis gek turu, sesuk garai kawanen tangine.”

            Wiji sing wis ngantuk, kesel nyauri anake. Nang sandinge bojone wis ngorok-ngorok. Sesuk Tomin cilik mlebu TK. Arek umur patang taun kurang iku njaluk sekolah.

            “Oleh takok opo ae nang Bu Gulu, Mak?”

            “Ho oh, sembarang.”

            “Oleh nyuwun opo ae yoan?”

            “Iyo! Wis, mak’e ngantuk. Gek merem.”

            Isuk-isuk Wiji ngadusi anake. Tomin sing sik elok-elok bawang durung duwe seragam. Klambine kaos setelan gambar kartun senengane. Masio durung seragaman ning Tomin wis duwe tas karo sepatu. Peralatan sekolahe yo wis lengkap.

            “Mak, iku wedake merok-merok ngunu, mbok yo dibenakno,” omonge Diman ndelok anake sing wis siap budal.

            “Jarno, malah apik, lucu,” saure Wiji.

            “Lucu, padakno tandak bedes ae anake.”

            Raine Tomin sing sik teles langsung diusapi wedak karo Wiji garai wedake cemot ora jelas, kaya tembok sing dilabur ora roto.

            “Ocomotoku ndi, Mak?” takone Tomin.

            “Gak usah, kate sekolah gak dolen.”

            “Emoh, atek ocomoto.”

            Ora iso dikandani akhire Wiji ngalah. Kacamata dolanane anake dikekno.

            “Poto sik, Min,” omonge Diman karo nyiapno kamera.

            “Ka’ane sopo iku, Pak?” takone Wiji.

            “Nyelang Agus, mumpung onok sisa mantenan wingi kae.”

            Diman motret anake karo bojone. Tomin cilik sing raine bek wedak ditambah atek kacamata ireng cilik saka plastik ketok lucu.

            “Mak’e mulih lho, gak ngancani. Ngko lek wayahe mulih tak papak, enteni kene ae. Iki jajane,” omonge Wiji karo ngelungno kresek isi onde-onde karo lemper jajan anake.

            “Ho oh.”

            Mari nampani jajane Tomin sing wis diwanti-wanti ora oleh nangis, ora oleh nakal langsung mlayu mlebu kelas. Jam 10 kurang Wiji budal maneh nang sekolahan mapak anake.

            “Wis diomongi gak oleh nakal gak dirungokno,” omele Wiji karo nyeret tangane anake.

            “Atu gak nakal huhuhu.”

            Diman sing lagek kerjo nang omah kaget ndelok bojone mulih karo ngomeli anake sing nangis.

            “Mbok apakno anakmu, Mak?” takone karo nyedeki anake.

            “Oalah Pak, isin aku. Anakmu ancen mbuh, wis diomongi ojo nakal ojo nakal pancet ae.”

            “Lha lapo sih? Arek sekolah apik-apik kok mulih malah nangis. Lapo, Min? Rene,” omonge Diman karo nyandak anake sing sik nangis.

            “Mak’e nakal, atu dicetot huhuhu…”

            “Cek kapok. Lha mosok lho, Pak, anakmu iku mau nang sekolahan njaluk jajan gurune. Mangan bakso, es, chiki, mbuh opo maneh mau. Wong tak sangoni ae gak, lha kok tibake njaluk duit nang gurune. Opo gak ngisin-ngisini ngunu iku?” omele Wiji.

            “Iyo ta, Min?” takone Diman.

            “Lha jale mak’e oleh.”

            “Sopo sing ngomong oleh?” bengoke Wiji.

            “Mau bengi. Jale oleh nyuwun mbalang-mbalang nang Bu Gulu huhuhu…”

            “Oalah Gusti! Lha koen mau bengi gak turu-turu, aku wis ngantuk, gak ngerti koen takok opo ae.”

            “Yo ngunu ojo anake sing diseneni trus dijiwiti, Mak. Ditakoni dhisik areke, lak sakno ngene iki,” omonge Diman.

            Dina kepindo Wiji bolak-balik ngomongi anake. Wong wedok iku ora pingin kedadean kaya wingi maneh. Tomin sing wis ganteng manthuk-manthuk.

            “Lek diceluk gurune ki yo manut, sing apik,” omele Wiji.

            “Atu manut.”

            “Lapo maneh?” takone Diman ndelok bojone ngomeli anake mari mapak saka sekolahan.

            “Takoni dhewe iku anakmu, ngko aku maneh sing disalahno.”

            “Lapo, Min?” takone Diman.

            Tomin meneng, mecucu.

            “Diceluk gurune kon maju nang ngarep gak gelem anakmu, Pak.”

            “Gelem, atu lho maju.”

            “Iyo maju tapi yo sing apik. Mosok maju nang ngarep kelas karo ngesot. Lha koen ki Tomin opo suster ngesot? Untung gak dicewel karo gurune iku mau.”

            “Ho oh, Min?” takone Diman.

            “Cing penting maju, ngesot malah enak,” saure Tomin ora rumangsa salah.

            “Yo sing apik ta, Min. Maju nang ngarep yo mlaku, wong yo iso mlaku.”

            “Lha nang tipi-tipi kae yo akeh sing ngesot-ngesot, gak popo, gak ceneni.”

            “Mulai ngko tontonane diganti, Mak, ditiru anakmu iku. Ojo sembarangan lek nontok tipi saiki.”

            “Aku maneh,” omonge Wiji karo mecucu.

            Sakjoke Tomin mlebu TK ben dina Wiji uring-uringan. Ono ae polahe anake sing garai wong wedok iku ngomel. Diman kaya biasa or mbela ning yo ora nyalahno anake, jenenge arek cilik, sik blajar.

            “Koen kate sekolah opo maen pilem?” takone Wiji.

            “Cekolah.”

            “Yo iku gak usah atek topeng. Dicopot lek sekolah, ngko lek wis nang omah digawe gak popo. Lagian ngunu iku opo yo ketok matane ngge nulis, ngge moco?”

            “Ketok, kan onok bolongane.”

            Dina iki Tomin sing disangoni limangatus karo emake tuku topeng-topengan robot nang sekolahan. Lek digawe pas istirahat yo gak popo, lha Tomin iki kaet mlebu, nang njero kelas, ora gelem nyopot topenge. Wis diomongi gurune ning pancet ora gelem nyepot, jarene cek pinter kaya robot sing topenge digawe.

            “Min, Min,” omonge Diman karo gedhek-gedhek mari dicritani bojone kelakuan anake.

            “Pak, wis sikat gigi gulung?” takone Diman bengi-bengi nang bapake.

            “Wes mau sore.”

            “Kan mau pak’e tas maem, kudu sikatan neh.”

            “Ngantuk. Sesuk ae.”

            “Gak oleh lho, Pak. Jale Bu Gulu ngko sakit gigine, bolong dipangan uler.”

            “Bahno, Pak’e gak wedi uler.”

            “Pak’e ki, gak oleh lho, Pak. Ngko lek pak’e lara trus gak kerjo atu gak iso sekolah,” omonge Tomin.

            Grisenen karo anake akhire Diman tangi trus budal nang jeding, sikatan. Wiji sing ndelok mung mesam-mesem. Rasakno, batine. Tomin sing ora mung sekolah ning melu ngaji nang langgar cedek omah saiki selot cerewet. Mbarang-mbarang sing diomongno guru TK karo guru ngajine kudu dilakoni bapak karo emake pisan.

            “Pak, wis beldoa gulung?”

            “Gusti! Kaget aku. Wis!” bengoke Diman.

            “Mbujuk, atu mau ndelok pak’e langsung mlebu.”

            “Uwis, dalam hati.”

            “Mbujuk! Duso lho, Pak, mlebu neloko ngko sampeyan!”

            Kurang ajar batine Diman ning pisan maneh wong lanang iku mung iso mbatin.

            “Yo ngko opo sesuk maneh, ki wis kadung,” saure.

            “Gak oleh, kudu dibaleni.”

            Kudu digibeng ae rasane anake iku. Diman sing lagek enak-enak nongkrong nang WC mung iso misuh-misuh nang njero ati. Kesel dibengoki anake saka njaba akhire wong lanang iku metu trus nirukno dungo lek ngajari anake.

            “Wis, pak’e oleh ngicing saiki,” omonge Tomin karo mesem.

            “Buyar, wis gak kroso maneh,” omonge Diman karo mecucu.

 

****

           

6 thoughts on “TK Sukar Waras

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s