Uncategorized

Geger


 

            “Tulung paku, Man.”

            Rohman sing diceluk langsung ngelungno paku sak besek sing ono nang sandinge.

            “Eh Mas, sampeyan wis krungu kabar rame-rame wingi kae gurung?”

            “Rame-rame opo?”

            “Iku, bojone Imin lak mlayu. Geger, Mas.”

            Diman sing umek karo garapane pancet nerusno lek maku.

            “Sri kae ancen nggak nggenah kok areke. Anake wis loro ngunu kok yo iso-isone kecantol lanangan liya, tangga dhewe maneh.”

            “Lha karo sopo?” takone Diman.

            “Mlayu karo Cak Slamet, bakul sate. Opo yo nggenah ngunu iku, padha nduwe anak bojone kok cek iso-isone.”

            “Jalaran saka kulina iku, lak bakulane sandingan iku,” omonge Diman.

            “Ho oh, wong warunge mepet ngunu. Ning nggumunku Sri ki kok yo gelem, lha Cak Slamet kae lak luwih tuwa timbang bojone.”

            “Tuwa umure, liya-liyane lak gak ngerti koen.”

            Kampung lagek geger. Sri sing ben sore dodolan pecel karo bojone nang ngarep pasar minggat karo Slamet, bakul sate ayam sing warunge jejer.

            “Lha ning didelok rupane ae lak asline adoh ta Mas, Cak Slamet karo Imin. Imin sik enom, gagah. Lha Cak Slamet? Wis tuwa, rupane yo ngunu ae. Nduwe aji-aji be’e yo, Mas? De’e lak gak pisan iki sih mlayu karo bojone uwong.”

            “Aji-aji werno abang,” saure Diman.

            “Wedokan saiki dijak soro sithik ae angel eram, rupo wis gak ditontok maneh. Penting dompete kandel ae disasak.”

            “Yo gak kabeh.”

            “Lha ning lak akeh saiki ngunu iku, Mas. Kae bojone Arif saiki yo gurung mbalik, jare kate pegatan malah.”

            “Lha kae ngunu ancen sik arek, sik cilik.”

            “Cilik gak wong yo wis wani rabi, yo kudu wani soro.”

            “Lha kok koen malah nyeneni aku?”

            “Hehehe…gak Mas, emosi ae aku ndelok wedokan kaya ngunu.”

            “Yo gak terus nyalahno wedokane, lanange yo kudu introspeksi. Biyen goleke yok opo iso kaya ngunu, yok opo lek mimpin keluargane yo kudu dipikir, gak terus nyalahno.”

            Rohman meneng. Wong lanang sing biasa ngewangi Diman iku ketok mikir. Nang kampung dheweke terkenal galak lek karo bojone.

            “Lha Imin kae lak nggenah areke. Opo tau ta Mas arek iku genit-genit karo wedokan liya? Wong lek dijak nyangkruk ae gak tau gelem. Dasare wedokane ae sing gatel,” omonge Rohman.

            “Yo embuh, mosok koen ngerti njeroane. Tangga yo mung iso nyawang ko njaba, sing nglakoni sing luwih ngerti.”

            “Lek bojoku wani-wani kaya ngunu tak gibeng tenan. Lanangane tak bacok.”

            “Ho oh trus koen mlebu penjara, anak-anakmu kleleran. Ngopi-ngopi kono sik, malah koen sing emosi.”

            “Yo gak popo, harga diri iku, Mas. Bojone uwong, tangga dhewe maneh wani-wanine disosor opo gak ngejak tawur ngunu iku? Coba pikiren lek Mbak Wiji digowo mlayu lanangan, opo gak panas atine sampeyan?”

            “Yo kono lek gelem nggowo mlayu, lek wonge gelem dijak mlayu sisan,” saure Diman enteng.

            “Sampeyan ki kelembeken, Mas. Kucing garong kaya Slamet ngunu iku pisan-pisan kudu dikei pelajaran. Ojo-ojo bojone sampeyan yo tau digudo, Mbak Wiji lak kerep sih tuku sate ayam, nukokno Tomin?”

            “Wis ojo tekan ngendi-endi, setruk koen ngko.”

            Diman sing ndelok Rohman emosi langsung nyelehno garapane. Wong lanang iku nyandak gelas kopi nang sanding terus disruput. Rohman melu-melu nyelehno garapane. Wong lanang sing umure telung puluh limo iku nyumet rokoke.

            “Pak, sarapan sik,” bengoke Wiji saka pawon.

            “Yo! Ayo sarapan sik,” ajake Diman.

            “Jajal Mas ngko takonono Mbak Wiji, tau digudo Cak Slamet gak.”

            “Lah, sik diterusno ae.”

            “Lho sopo ngerti.”

            “Lek digudo trus lapo? Wonge yo sik nang omah kae.”

            “Yo gak popo, takok ae.”

            Diman gedhek-gedhek. Rohman sik komat-kamit karo nyedoti rokoke.

            “Min, jam piro iki sik gurung budal ae!”

            Suwarane Wiji saka pawon mbengoki anake.

            “Iyo, iki kate budal,” saure Tomin.

            Nang pawon Diman karo Rohman mangan sarapan sing wis dicepakno Wiji.

            “Pitik kurang ajar, lombokku ojo mbok cucuki! Lak gak uwoh ngunu iku ngko!”

            Wiji muring-muring ndelok tanduran lomboke dicucuki pitik.

            “Wis dipakan kok sing ngrusuhi tanduranku, tak goreng kapok koen ngko,” omonge Wiji nang pitike.

            “Lha iku pitik dibengoki opo yo ngerti, lak malah kaya wong edan,” omonge Rohman karo nyamuk-nyamuk mangan.

            “Edano ngunu ngangeni, gak ono tunggale,” saure Diman.

            “Ojo sampek digowo mlayu uwong, Mas.”

            “Dibaleni maneh, ngajak geger opo yok opo koen iki?”

            “Hahaha gak, gak wani aku, Mas. Percoyo aku karo sampeyan, karo bojomu. Wong galake kaya ngunu, mung sampeyan sing kuat ngatasi hehehe…”

           

***

 

Advertisements

4 thoughts on “Geger

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s