Uncategorized

Kudeta


           

 

            “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh…”

            Wong-wong wedok sing padha ngumpul nang omahe Bu RT langsung njawab salam kompak. Bu RT sing kaet wingi mubeng nang wargane nyebar undangan, ngajak ibu-ibu nang lingkungane kumpul bengi iki mulai mbuka pidatone.

            “Jadi maksud saya ngumpulno ibu-ibu sekalian ini biar kita bisa berbagi ilmu. Lha yok opo Bu, wong semua harga sekarang kayak gini, nekek gulu, kalo kita nggak pinter-pinter trus suami karo anak-anak kita makan apa. Iyo gak, Bu?”

            “Bener, Bu RT!”

            “Nah, karena itu ibu-ibu saya kumpulkan sampeyan-sampeyan ini biar kita bisa belajar bareng, ya istilahnya rapat membahas apa yang bisa kita lakukan untuk membantu suami-suami kita. Gimana caranya biar anak-anak kita tetep semangat sekolah tanpa perlu mikir makanan yang kurang. Lha yok opo iso pinter ndok sekolahan, Bu, kalo makanannya nggak ada gizi. Setuju nggak, Ibu-ibu?”

            “Setuju, Bu RT!”

            Tomin sing wis dikandani emake ora oleh melu pancet ngetutno. Arek lanang iku inguk-inguk saka njaba. Ora mung Tomin, arek-arek cilik yo akeh. Sing cilik nemen oleh mlebu, melu emake dhewe-dhewe. Sing rada gedhe kon nang njaba polahe ngrusuhi.

            “Karena semua sudah setuju kita pilih dulu untuk ketua seksi masing-masing…”

            Nang omah Wiji ora iso turu. Wong wedok sing mari melu rapat nang omahe Bu RT iku bingung mikir opo sing kate dilakoni. Bojone sing maune wis ngiler-ngiler akhire tangi. Ndelok bojone sik melek, Diman langsung takok.

            “Lapo gak turu? Wis bengi.”

            “Gak iso turu.”

            “Sik mikir iku mau ta?”

            Wiji manthuk.

            “Aku gawe program opo yo, Pak?”

            “Lha opo, yo sing sekirane iso dilakoni ae, Mak.”

            “Yo lek menurutku sih nandur-nandur iku, Pak. Gampang, mesti isone, yo mesti butuhe. Lombok, tomat ngunu-ngunu iku lak gak butuh nggon akeh, atek pot cilik opo kaleng-kaleng bekas susu yo iso. Ramutane yo penak.”

            “Lha yo iku apik wisan. Koen garek nduduhno tanduranmu kae, cek ditiru.”

            “Lha mosok mung iku thok? Bu RT ki kok yo aku dipilih dadi ketua, utekku ki wis angel ngge mikir.”

            “Wong dipilih kok gak gelem, iku tandane koen dipercoyo, Mak. Pinter.”

            “Mosok aku pinter? Sekolah ae luluse ngoyot.”

            “Lek gak pinter mosok aku gelem karo awakmu.”

            “Jaremu mergo aku ayu?”

            “Mosyok, aku tau ngomong ngunu?”

            Wiji mecucu.

            “Hehehe…ayu ki gak penting, Mak, ngko suwi-suwi yo mesti ilang.”

            “Mosyok? Gak penting?”

            “Yo penting sih, tapi ngge bojone dhewe.”

            “Yok opo lek aku ngewei kursus macak? Tapi aku yo gak pinter macak…”

            “Wou gak usah, ngenteki ragat iku malahan. Penting sregep adus, gak mecucuan ngunu iku wis ayu, Mak.”

            “Aku lho sregep adus, sampeyan iku sing gak tau adus. Angel eram lek kon adus,” omonge Wiji karo mecucu maneh.

            “Lah, aku mesti adus ngunu lho lek mbok bengoki.”

            “Ndadak mbengoki, wis tuwek adus ae mosok sik dikongkon.”

            “Hehehe tapi ngunu iku lek gak mbok bengoki sedina ae aku kangen lho, Mak. Rasane kupingku kok ayem ngunu.”

            “Mbelgedes. Trus opo maneh iki, Pak, enake?”

            Wiji meneng maneh, mikir. Bojone melu meneng, karo liyer-liyer.

            “Mesti lek dijak omong ngantuk, turu,” omonge Wiji.

            “Yo lek wis ngerti ngunu ojo dijak omong, dijak lapo ngunu hehe…”

             “Anu ae yo, Pak, ngelesi arek-arek cilik iku lho. Saiki lak arek-arek iku padha les nang gurune, kadang sik les nang bimbingan belajar. Wong mung blajar nulis karo moco ae, larang pisan mbayare.”

            “Lha iku apik. Ojo areke thok sing dilesi, lek iso yo mak’e iku. Mak-mak’e dilesi cek iso ngajari anake dhewe-dhewe. Masyuk gak?”

            “Ho oh sih. Tapi rada angel, Pak, lha mbok-mbok’e ki yo padha ngalem. Njaluke anake les sing apik, sing larang, gengsi be’e…”

            “Nah iku, Mak, sip iku wis. Warahono iku mbok-mboke, iku tantangane, koen kudu iso ngewei pengertian. Arek cilik iku iso pinter lek emake yo pinter, dilesno yok opo lek mak’e gak pinter yo malah dipinteri anake ngko. Iku yo lek biaya les arek-arek iku diilangi, mayan iku iso ngge mboke nyalon opo tuku klambi anyar.”

            “Ho oh, kok pinter sampeyan, Pak?”

            “Wou, lek aku gak pinter koen gelem karo aku ta?”

            “Tak turu sik.”

            “Lha kok malah turu?”

            “Be’e ngko oleh jawabane lapo biyen gelem karo sampeyan.”

            “Cie…nggaya, wis dadi ketua. Ambung sisan mbuh.”

            Wiji ngguya-ngguyu. Diman sisan.

            “Wis bengi, Lik! Turu! Pacaran ae!”

            Tomin sing turu nang kamar sebelah mbengok. Tibake arek lanang iku krungu bapak emake sing lagi rapat nang kamar.

            “Iri! Yo ngunu iku lek gak nduwe pacar, yo Pak?” saure Wiji banter cek anake krungu.

            “Ho oh.”

           

           

           

***

Advertisements

4 thoughts on “Kudeta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s