Uncategorized

Buntung!


 

Wiji mondar-mandir. Wong wedok iku ketok bingung, lagek mikir. Lambene kadang komat-kamit, omong dhewe. Diman, bojone sing mari adus moro-moro njebus saka kamar. Ndelok bojone metu, Wiji langsung malih raine.

“Pak’e…” celuke.

“Lapo?”

“Ngko sore jalan-jalan yuh.”

Diman meneng. Bojone iki mesti wis apal lek wayahe bayaran. Lemari, mejo kursi sing wingi-wingi digarap Diman awan iki bakal mari.

“Pak’e…”

“Nang ndi?” takone Diman.

“Nang mall ya pak, nang TP. Aku gurung tau mbok jak rono.”

“TP kae nggone gede, ngko malah gak iso metu kene. Koco thok yoan isine.”

“Yo wes sing rodok cilik,” omonge Narti.

“Delta ae, gak patio ombo. Tapi ojo ngisin-ngisini lho ya, sandale gak usah dicopot maneh ngko.”

“Wou…lha biyen kae gak ngerti. Aku kan manut omongane anakmu lanang kae.”

Mari sarapan Diman budal kerjo. Ditinggal bojone kerjo Wiji lek marem ora uwis-uwis. Mbayangno ngko sore jalan-jalan nang Delta dheweke wis mikir opo ae sing pingin dituku. Dheweke pingin mangan pizza, pingin tuku klambi, pingin nonton pilem, akeh. Lagek enak-enak nglamun anake, Tomin, metu.

“Mak…” celuke Tomin.

“Loh, opo’o rambutmu, Min, kok iso njegrak ngunu? Gek kaet mau bengi yo ngadeg ngunu iku?” bengoke Wiji kaget.

“Mak’e ki lak mesti ndeso. Atek jel iki mak, koyok nang tipi-tipi kae lho.”

Wiji manthuk-manthuk, disawangi rambute anake.

“Mak, duitku wes onok kan? Sing ngge study tour nang Bali.”

“Uwes, iku ae sing ditakokno kaet wingi.”

“Lha sesuk kudu dibayarno mak, lek gak ngko aku gak oleh melu.”

“Iyo, ngko awan dibalekno karo Lik Rah. Luwih akeh malah.”

“Brarti ditambahi yo mak jatahku.”

“Mang ewu ae. Ndang budal kono!”

Tomin pamit budal. Arek STM iku mlaku nang ngarep dalan, nyegat angkot. Kesenengen kate nang mall, sak isuk Wiji semangat. Wong wedok iku nyanyi-nyanyi. Pingin ketok ayu, kaya wong sugih, awan-awan Wiji budal nang salon. Mumpung bojo karo anake durung teka. Dheweke pingin mbenakno rambute. Rambute sing ngombak dilurusno, dicatok.

“Man, bojomu onok?”

“Mbuh iki Lik, kaet aku mulih durung ketemu. Metu ketoke,” saure Diman.

“Yo wes, tak titipno koen ae.”

Sore kabeh wes padha sip. Wiji nggawe klambine sing paling apik. Tomin macak keren kaya arek-arek enom liyane. Diman mung gedhek-gedhek ndelok anak bojone. Luwih-luwih ndelok rambute Wiji sing malih lurus.

“Lha malah koyok sapu ngunu rambutmu mak,” omonge.

“Mesti kok sampeyan iki, gak seneng ndelok bojone ayu. Dicacati ae,” omonge Wiji karo mecucu.

Ora gelem dadi dawa, Diman ngajak anak bojone budal. Amarga wong telu, ora iso lek sepedaan, akhire wong telu iku milih numpak angkot ae. Masio ora pas liburan, ora akhir pekan, mall pancet rame. Wiji mesam-mesem. Tomin ora kalah seneng.

“Pak, mangan nang kono yo?” jaluke Wiji karo njuding nggon pizza.

“Yok opo iku mangane, angel. Ngko malah ngisin-ngisini. Mangan sego goreng opo soto ae.”

“Malese pak, nang mall kok mangan soto. Yo Min yo?”

“Ho oh, pisan ae lho pak. Aku yo gurung tau,” saure Tomin.

“Iso gak mbukak lawange iku, koco lho iku?”

“Sik ngenteni wong mlebu ae, ngko kene bareng,” saure Wiji.

Masio bingung, isin-isin sisan suwi-suwi wong telu iku kesenengen. Pizza sing bayangane Wiji karo Tomin enak tibake ora padha karo pengarepane. Ora pingin isin, masio ora seneng dipekso dipangan. Mari mangan pizza, Wiji karo Tomin njaluk klambi.

“Pak, klambi yo. Siji ae,” rayune Wiji.

“Aku iyo pak, ngge nang Bali.”

“Yo, tuku ae. Ojo koyok wong susah,” saure Diman.

Wiji langsung mesam-mesem. Masio mung milihi sing nang bak, diskonan, wong wedok iku pancet seneng. Tomin ora kalah semangat milihi kaos. Diman mung nontoni anak bojone iku. Weteng wareg, oleh klambi anyar, seneng mlaku-mlaku akhire wong telu iku mulih. Ora bengi-bengi polahe wedi kentekan angkot.

“Pak, I lop yu,” bisike Wiji nang bojone pas nyegat angkot.

“Ho oh, gak usah diambung, isin karo Tomin,” saure Diman.

Teka omah wong telu iku langsung budal turu, kekeselen. Sikile Wiji kemeng mergo nggawe sendal duwur. Tomin turu karo ngeloni kaos anyare. Diman langsung ngorok.

“Mak, ndi duite?”

“Lah iyo, sik tangekno pakmu. Digowo pakmu duite.”

Diman sing wis tangi krembuk-krembuk metu saka kamar karo mbenakno sarunge.

“Pak,” celuke Tomin karo ngatung, njaluk duit.

“Opo maneh? Sangu yo njaluk makmu,” saure Diman.

“Guduk sangu pak, iku lho duit ngge bayar study tour. Ojo kabeh, sing  satus seket ka’anku ngge bayar salon. Wingi sik utang,” omonge Wiji.

“Lah wingi kae lak wis tak kekno koen duite. Dino opo kae…”omonge Diman.

“Iyo, Rebo. Wingi iko disilih Lik Rah. Jare iki mau dititipno sampeyan duite, wingi awan.”

Diman sing sik ngantuk mlaku nyedeki kursi trus lungguh. Tomin ngenteni.

“Yo wis entek duite,” saure Diman.

“Kok iso entek?”

“Lha wingi dinggo nang mall kae.”

“Lah, lha bayarane sampeyan? Wingi lak sampeyan wayahe oleh duit, wes mari kerjoane?” takone Wiji.

“Wingi ban montore bocor, tibake kudu ganti njaba njero. Trus duite sing tak kekno ngge study tour-e Tomin kae lak sing separo nyilih Agus, wingi ditagih, anake mlebu rumah sakit jare.

Krungu omongane bojone matane Wiji langsung amba. Tomin sing mau meneng ae mulai membik-membik, kate nangis.

“Mak’e….”celuke Tomin.

“Ngunu kok sampeyan gak ngomong pak?” takone Wiji mangkel.

“Lha koen yo gak ngomong lek duite Tomin sekolah mbok utangno. Tak pikir iku duit delikanmu. Makane duit sekolah iku lek wes dikei ndang dibayarno ojo malah diutang-utangno, dibungakno sisan,” omonge Diman.

“Mak’e!” Tomin selot banter lek mbengok.

“Meneng, ojo bengak-bengok koyok arek cilik.”

“Aku gak sido budal nang Bali la’an huhuhuhu….”

“Study tour ae atek adoh-adoh, nang KBS kono lak iso. Murah,” saure Diman karo ngalih, budal nang jeding.

Males ditangisi anake, rumangsa salah sisan, Wiji krembuk-krembuk ngalih nang pawon.

“Mak’e……” celuke Tomin karo nangis.

 

 

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s