Uncategorized

Obrolan Wong (Nggak) Penting


            Srengenge durung suwi njedul, dina sik enom. Penake omong sik isuk. Paiman, wong lanang sing umure durung nyandak patang puluh, lagek nyangkrung nang warung kopi pinggir rel sepur sing ora adoh saka omahe. Mangan gorengan tambah kopi panas karo rokok paling enak karo nggedabus, ngobrol ngalor ngidul. Paiman ora dhewekan. Ono wong telu sing cangkruk karo dheweke, tambah siji karo bakule, Cak Paimo. Lek pingin ngerti obrolane Paiman karo kanca-kancane kaya ngene iki.

Paiman            : Lha iyo cak, wingi iku krungu-krungu kok podo gembrah. Kate dadi opo negoro iki?

Paimo              : Sopo sing gembrah?

Paidi                : Ho oh, sopo? Aku kok gak krungu?

Paiman                        : Ngene ki lek gak tau nontok tipi. Ojok-ojok malah gak duwe tipi.

Paino               : Sing ndi, Man? Kabeh gembrah nang tipiku.

Paimo              : Lha lek aku ben dino nang warung, gak tau nontok tipi. Onoko yo kalah karo anak bojo, dinggo nontok sinetron.

Paiman            : Iku lho sing kapeka karo pulisi.

Paino               : Oalah, lapo iku?

Paiman            : Wou, nemen kabeh koen iki. Negoro gonjang- ganjing ngene kok gak ngerti. Iso-iso koyok jaman songo wolu kae iki suk…

Paino               : Jaman songo wolu?

Paiman            : Gak ngerti pisan? Nang ndi ae koen iki. Prasaku koen gak tau nang ndi-ndi, mulek ae nang kene kok gak ngerti opo-opo.

Paidi                : Lek aku ngunu ancen kalah karo kerjoan. Wes gak tau ngikuti brita-brita, paling krungu yo si Iki gendakan karo kae, Anu nggowo mlayu bojone kae…

Paimo              : Koen ancen senengane gosip.

Paidi                : Lha yok opo, wong kerjo nang pabrik karo wong wedok sakmunu akehe. Sing diomongno lak ngunu-ngunu ae. Gak tau mikir negoro.

Paiman            : Yo ngene ki sing garai negoro iki koyok ngene, wong gak onok sing peduli, ngerti perkorone ae gak.

                        Ora ono sing ngerti akhire Paiman njelasno opo sing mari ditonton nang tipi.

Asline yo ora paham-paham nemen, mung mbaleni omong sak nyandake. Wong-wong sing

nang warung ngrungokno karo manthuk-manthuk.

Paimo              : Yo ngunu iku wong gedhe, umek dhewe gak ngurus wong cilik. Ngene lak ngko sing kenek wong-wong koyok awake dhewe.

Paiman            : Yo kudu umek lek iki, kudu digugat. Mosok kalah karo koruptor.

Paidi                : Wong gedhe korupsine iso akeh. Lha aku ngene ki kate korupsi opo? Nyolong kain sak lembar yo mesti konangan, bos’e yo galak sisan.

Paiman            : Gurung kae sing wingi, arek-arek sekolah podo tawuran trus onok sing mati. Yok opo ngunu iku? Sing tuwek korupsi, sing enom tawur penggaweane….

Parno               : Yo gak usah melu mikir, cek dipikir wong-wong kae. Kene kerjo ae sing bener, gak usah melu-melu. Penting anak bojo wareg.

Paidi                : Yo gak iso koyok ngunu. Iki masalah negoro, negorone kene. Yo gak Man?

Paiman            : Yo. Wong-wong gak peduli koyok koen iku sing garai negoro iki gak waras-waras. Kabeh mikir wetenge dhewe-dhewe…

Parno               : *Meneng ae, nyruput kopi*

            Lagek enak-enak ngobrol, mbahas negoro karo nyruput kopi, moro-moro teka wong wedok karo cincing-cincing rok.

Narmi              : Pak, muleh!

Paiman            : Sik, Min, ngentekno kopi.

Narmi              : Man Min Man Min, kabeh wong nang dunyo iki tok celuk Min. Muleh!

Paiman            : Iyo, mari ngene. Kurang sak sruputan iki…

Narmi              : Wong kok penggaweane nggedabus nang warung. Isuk-isuk gak ndang ubet malah ngunu ae.

Paidi                : Sik mbahas negoro, penting lho ngene ki, Mi.

Narmi              : Negoro dibahas, nyandak ta uteke? Anake kae diurusi, aku kate budal kerjo. Golek duwek sing genah baru ngomong negoro. Anak bojo gak diopeni kok kate ngurus negoro, gak tambah genah, selot bubrah iyo.

Paiman            : *Meneng*

Narmi              : Gek ndang. Wes tak kum klambine, garek ngucek. Ojo lali ngko anake didulang, ojo dijarno ae dolen gak mangan.

            Mari ngomel wong wedok bojone Paiman iku ngaleh. Wong wedok sing kerjo nang pabrik sepatu iku ngaleh karo sik ngomel. Sing diomeli nyruput kopine trus krembuk-krembuk muleh.

***

 

 

 

Advertisements

One thought on “Obrolan Wong (Nggak) Penting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s