Uncategorized

Gonjales


“Pak! Pak’e!”

Isuk-isuk Narti wes bengak-bengok nyeluki bojone. Dino minggu, arek-arek libur tapi gak Narti. Dino gak onok bedane nggo wong wedok iki. Kaet isuk wes tangi, umek karo anak-anake, umek karo penggawean omah.

“Le, pakmu nang ndi?” takone Narti nang Ndemin 2 sing lagi dolenan sepedae nang njero omah.

“Turu,” saure Ndemin 2.

“Lah, yahmene sik turu. Tangekno le, kon ngemong adek.”

“Emoh, ngko aku diseneni. Mak, ndelok Tomi gak sampeyan?”

“Woo…dikongkon malah takon. Tomi sopo? Gak onok arek dolen rene kaet mau.”

“Ditakoni malah ganti takon. Tomi, tas sekolahku. Aku kate nggambar.”

“Gusti, tas ae dijenengi. Mbuh, wong barangmu kok ditakokno nang aku.”

Narti sing kate masak mlebu nang kamar. Anake sing nomer telu sik nang gendongan. Ndelok Paijo sik mlungker wong wedok iku langsung gedek-gedek.

“Pak, ki anake dijak. Turu ae,” omonge nang bojone.

Sing dijak omong meneng ae. Ngenakno lek mlungker nang njero sarung.

“Pak!” dibaleni lek nyeluk bojone.

“Sik tho mak, diluk ae. Mau bengi lak turuku wes meh isuk, sik ngantuk,” saure Paijo lirih, ngantuk.

“Lha trus gak masak? Gak umbah-umbah? Kelonono kono lak uwes, sing penting meneng.”

“Skali-kali leren sik, ngko-ngko lak iso. Diluk ae,” saure Paijo maneh.

“Leren jare, sampeyan enak muleh kerjo leren. Lha aku iki gak onok lerene ben dino,” Narti ngomel trus metu ko kamar.

Ndemin 2 ndelok mak’e mecucu karo gendong adike langsung mancal sepedae, nyedek. Adike dijaluk, dikon nelehno nang bak mburi sepedae. Awale Narti gak gelem, gak tego. Arek cilik iku durung negakno lek kon njogo bayi. Ndemin 2 janji ati-ati, sepedae gak dilakokno mung cek adike iso lungguh, dolenan nang njero bak sepedae.

Gak oleh adoh soko sawangane mak’e, Ndemin 2 nunggu adike nang ruang tengah sing gak onok sekate karo pawon. Narti nerusno lek masak. Ndemin 1 sing wes ilang kaet isuk, dolen karo konco-koncone gak iso dijagakno kon ngemong adike. Ndemin 2 sing maune kate nggambar saiki ndoleni adike. Skali-kali de’e nyawang emake sing kemringet nang pawon.

“Jarno mak, pak’e lek ngunu ae tinggalen minggat. Rabio maneh,” omonge nang mak’e banter.

Paijo sing wes gak jenak lek turu krungu omongane anake selot ombo motone.

“Gak ngerti ngemong adek ki kesel. Umbah-umbah yo kesel. Minggu-minggu malah turu ae. Anake gak dijak dolenan, bojone dijarno kerjo dewe. Gak asik ancen pak’e ki,” Ndemin 2 nerusno lek omong.

“Heh, ngrasani wong tuwek,” bengoke Paijo ko kamar.

“Kae Om Paiman sik nganggur mak. Om Paimo yo gak duwe bojo. Kon ngewangi njogo adek lek mesti gelem. Sering ngewei sangu maneh. Aku yo sering ditumbasno jajan.”

“Yo meluo Paiman opo Paimo kono,” omonge Paijo karo metu soko kamar.

“Loh, onok cuoro tapi kok gak onok wonge yo dek. Hantu ta iku mau?” omonge Ndemin 2 nang adike.

“Woo…njaluk digibeng arek iki. Biasane yo pak’e ngewangi mak’e, njogo adek. Turu diluk ae wes dirasani,” omonge Paijo karo mlaku nang mburi, raup.

Narti sing krungu omongane anak karo bojone nang njero ati kudu ngguyu tapi diempet. Biasane lek de’e mecucu, ngomel anake nomer loro iku sing tukang protes. Saiki de’e ganti sing dibelani. Mari raup, Paijo mbalik nang omah. Gundule dikukuri pas nglewati Narti. Wong wedok iku epok-epok gak ndelok. Paijo bablas nang ruang tengah, marani anak-anake.

“Yoh, kate dolenan opo? Tak kancani,” omonge nang Ndemin 2.

“Dek, rungokno ta, onok cuoro maneh,” omonge Ndemin 2 nang adike karo clingak-clinguk.

“Woo…arek iki yo. Wong turu digugahi, kon tangi. Saiki wes tangi…”

“Dek, ngaleh yuk. Mas wedi. Ayo Ben, pindah nggon. Berhantu iki nggone,” omonge Ndemin 2 karo nyurung Beni Setruk, sepedae.

“Woalah, nurun sopo koen iku. Yo wes, tinggal turu maneh ae,” omonge Paijo.

“Yahmene turu cek dicokot gendruwo yo, dek,” Ndemin 2 ngomong nang adike maneh.

“Gendruwo ae diwedeni, sereman makmu,” saure Paijo.

“Gak wedi gendruwo jare, dek. Tangi-tangi Supri ilang yo mbuh. Aku gak ngeden-ngedeni lho dek, mung ngandani.”

“Sopo Supri?” takone Paijo bingung.

“Tomi, munggah! Adek, siap! Beni, budal!” bengoke Ndemin 2.

Arek cilik iku gak ngurus pak’e sing lungguh bingung nang sandinge. Sepedae disurung ngubengi kursi nang ruang tengah. Ndemin 3 sing lungguh nang bak goyang-goyang awake. Bayi iku ngguya-ngguyu, kesenengen. Paijo ngukuri gundule maneh trus gedek-gedek ndelok polahe anake.

Paijo sing gak sido ngemong anake akhire ngewangi Narti umbah-umbah. Narti nerusno lek masak.

Gak sampek jam sepuluh omah wes beres. Anak-anake yo wes wareg kabeh. Ndemin 1 sing mari dolenan nang lapangan wes muleh.

“Mak, ngerti Paisal?” takone Ndemin 2 nang mak’e.

“Sopo maneh?”

“Pensilku sing anyar wingi. Kate garap PR iki.”

“Deloki nang tas kono,” saure Narti.

“Gak onok. Ojok-ojok diemplok adek.”

“Yo gak mungkin. Lak wes mati adek lek nguntal pensilmu,” sauté Ndemin 1.

“Lambene lho,” omonge Narti nang Ndemin 1.

Ndemin 2 mbongkari Tomi, tas’e. Bareng digoleki ternyata Paisal lugur nang bak, mburi sepedae. Ndemin 2 ngetokno bukune trus mulai nulis. Arek cilik iku glesotan nang ngarep tipi. Paijo turu-turu nang kasur busa tipis nang ngarep tipi karo ngeloni Ndemin 3. Ndemin 1 sing mari mangan gak ketok.

“Aduh, pipis…pipis!” moro-moro Ndemin 2 mbengok.

Arek cilik iku mlayu nang mburi karo nggondeli kathoke. Nang jeding mas’e lagi nguyuh sisan. Ndelok adike melu mlebu arek lanang iku mlerok diluk.

“Mas, jenenge sopo?” takone Ndemin 2 nang mas’e.

“Jenenge sopo?” Ndemin 1 ganti takon.

Ndemin 2 meneng mung motone nyawang bagian ngisore mas’e. Ndemin 1 sing kaet nyandak maksude adike langsung mbengok, mangkel.

“Mak, arek iki lho!” bengoke karo kate nutuk gundule adike tapi gak sido.

Akhire Ndemin 1 cepet-cepet ngaleh karo mecucu. Ndemin 2 sik ngenakno lek nguyuh. Karo nyawang ngisor de’e ngomong lirih.

“Ditakoni ngunu ae nesu ya Gon. Jenengi Andik ae yo ta’a ne mas cek koen onok koncone. Gonjales karo Andik,” omonge Ndemin 2 karo ngunggahno kathoke trus metu ko jeding.

***

Advertisements

4 thoughts on “Gonjales

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s