Uncategorized

Ngrengik


Mari adus Ndemin gede langsung nggawe seragam. Rambute disisir klimis. Wes rapi, de’e mlebu nang kamare mak’e. Adike, Ndemin 2 sing sik turu ditangekno. Arek cilik iku mulet-mulet, males tangi.

“Tangi, wes isuk,” omonge Ndemin gede karo ngoglek-ngoglek sikile adike.

Ndemin 2 sing sik ngantuk gak gelem tangi. Sikile jejek-jejek.

“Tangi! Wes yahmene ki lho, wayahe sarapan!” balene Ndemin.

Mangkel ngantuk ditangekno Ndemin 2 nangis. Narti sing lagi umek nang pawon krungu anake nangis langsung mbengok.

“Lapo, yahmene kok wes nggareng?”

Gak mari lek nangis, malah selot banter akhire Narti marani anake nang kamar. Nang njero kamar Ndemin gede sik brusaha nangekno adike. Ndemin 2 sing loro ati diganggu turune nangis karo jejek-jejek tangane mas’e sing nariki sikile.

“Lha lapo koen iku, Min, arek turu kok diganggu? Ndang budal sekolah kono?”
“Sarapan sik, Mak,” saure Ndemin gede.
“Sarapan yo nang pawon, lapo adekmu mbok tangekno barang? Isuk-isuk wes garai rame ae.”
“Yo kudu sarapan bareng, tole sisan,” omonge Ndemin.
“Lah, opo hubungane karo adekmu. Wong de’e gak sekolah.”
“Jare Bu Guru isuk ki kudu sarapan bareng. Tole, adek, emak karo pak’e yo sarapan cek lek lapo-lapo semangat soale wetenge wes diisi,” Ndemin ngomong dowo.

Narti gedek-gedek. Onok-onok ae anake sithok iki, pikire. Ndemin 2 sing sik nangis dineng-neng, dikon turu maneh. Tapi kadung mangkel, wes tangi sisan arek cilik iku gak gelem. Akhire malah Ndemin 2 jaluk gendong.

“Wingi jaluk bekal wes digawekno, saiki mekso jaluk sarapan bareng. Arek sik turu ditangekno, ditangis. Ngene ki lak maleh aku tambah repot lek adekmu jaluk gendong. Kae lek tandang gawe yo durung mari,” omele Narti.

Paijo mlebu pawon. Mari makani ingon-ingone Paijo sing krungu rame-rame mlebu ngomah. Wong lanang iku ndelok Ndemin 2 nang gendongane Narti rodo kaget. Biasane yahmene anake nomer loro iku sik turu.

“Opo tho, yahmene kok wes rame?” takone.
“Takoni iku anakmu. Adeke sik turu malah ditangis ngene ki,” saure Narti.
“Lha iki sing ngomong Bu Guru lho Mak. Yo kudu manut,” belane Ndemin.
“Diomongi opo karo Bu Guru?” takone Paijo.
“Karo Bu Guru lek isuk, sak durunge budal sekolah kon sarapan disik. Bareng kabeh sak keluarga.”
“Wooo…yo apik iku,” saure Paijo.
“Apik yo apik tapi lek adike sik turu yo gak usah ditangekno. Opo kae Ndemin 3 kon mimik susu bareng sisan?” Narti sik ae ngomel.
“Wes…wes ayo sarapan bareng. Wes mateng kan Mak?”

Narti mecucu. Podo karo Ndemin 2 sing sik membik-membik, de’e melu mangkel. Ndemin 2 gak gelem didukno soko gendongan. Ndemin 3 wes tangi tapi meneng ae nang njero kamar mung suarane krungu lek bayi iku dolenan dewe. Paijo mlebu kamar trus nyandak bayine iku. Saiki kabeh wes kumpul nang pawon. Ndemin gede mesem, marem. Cepet-cepet arek iku ngentekno sarapane. Bekale wes dilebokno nang tas.

“Salim, Pak, Mak,” omonge Ndemin karo ngelungno tangane.
“Kesambet setan sisan arek iki,” saure Narti.
“Wes ta lah, Mak, lak apik sih ngene ki,” omonge Paijo.
“Biasane yo gak, langsung mlayu.”

Mari salim nang bapak emake, Ndemin ngajak adike salim sisan. Arek cilik iku sik nesu, gak gelem salim karo mas’e. Ndemin sing gak trimo langsung ngeret tangane adike trus mekso adike iku ngambung tangane. Ndemin 2 sing dipekso nangis maneh, mangkel. Mari Ndemin 2 ganti Ndemin 3. Bayi iku manut ae polahe yo gak ngerti opo-opo.

***

Mari sak isuk nggareng, Ndemin 2 akhire gelem meneng. Opo maneh lek gak dirayu karo es, senengane. Mari ngombe es arek cilik iku dolen nang tonggone. Tonggone sing seumuran de’e wes muleh sekolah. Onok sing pre-school onok sing wes TK malahan. Nang omah Narti kaet ae mari lek umbah-umbah. Ndemin 3 wes turu maneh. Paijo budal kerjo mari sarapan mau. Onok koncone sing tipine rusak, jaluk didandani.

Narti lagek ae kate nyandak popoke anake, mberesi pas anake nomer 2 moro-moro njedus.

“Mak,” celuke Ndemin 2.

Narti meneng ae, gak noleh. Tangane sik umek karo popoke anake.

“Mak!” Ndemin mbaleni lek nyeluk, dibanteri.
“Ojo bengak-bengok ngko adekmu tangi. Lapo sih?”

Ndemin 2 mecucu. Durung ngomong mak’e wes ngomel. Arek cilik iku sik ngadek meneng nang ngarepe emake.

“Nesu. Yo lek kate ngomong, ngomong ae. Gak usah athek bengak-bengok,” omonge Narti.

Ndemin 2 sik meneng. Bingung yok opo kate ngomonge. Mau pas dolenan karo konco-koncone de’e diilokno.

“Opo’o kok sampeyan diceluk emak, pak’e diceluk bapak?” takone Ndemin 2.

Krungu pertanyaane anake, Narti langsung nelehno popoke bayine. Ndemin 2 disawang. Opo maksude arek iki, batine.

“Lha kan aku emakmu, bapak bapakmu. Lha mosok kate diceluk Ndemin sisan?” saure Narti.
“Mak’e ki gak serius. Temenan aku iki takone.”

Narti sik meneng, brusaha ngerti opo sing dikarepno anake.

“Lapo gak diceluk mamah karo papah ngunu?” takone Ndemin 2.

Narti mesem, ngguyu malah. Opo maneh, batine.

“Malah ngguyu. Iki kan jaman modern, Mak. Mosok sik onok sing nyeluk emak karo bapake mak’e, pak’e?” Ndemin nerusno takonane.
“Lha onok kan, awakmu karo mas. Ngko yo karo adek sisan,” saure Narti.
“Mak,” celuke Ndemin kalem karo munggah kasur, nyandeng mak’e.
“Lapo?”
“Mulai saiki aku tak nyeluk mamah papah yo?”

Narti ngguyu maneh. Anake ki onok-onok ae. Sing gede isuk-isuk geger jaluk sarapan bareng, saiki adike melu-melu ngrenggik sisan, jaluk nyeluk mamah papah.

“Lha lapo sih? Gak usah melu-melu kancane. Ngene yo wes apik,” saure Narti.
“Emoh, Mak, eh Mah. Jare Rendy ngko lek aku wes sekolah mesti diisin-isin. Ndeso, gak gaul jare.”
“Halah, koyo ngerti-ngertio gaul ae.”

Ndemin 2 sik ngrenggik ae. Ndemin gede muleh soko sekolah. Koyok biasane arek iku langsung mlayu dolen. Padahal mau isuk umek jaluk sarapan bareng, ketoke Bu Guru gak ngandani kon makan siang bareng sisan. Paijo teko soko ndandani tipi. Kringete ndrodos mari ngongkel sepeda panas-panasan.

Ndemin 2 sing krungu bapake wes muleh langsung mudun soko kasur, marani Paijo.

“Wes pulang, Pah?” takone nang bapake sing lagi leren nang kursi tengah.

Paijo manthuk, gak salah krungu.

“Kesel, Pah?” takone Ndemin 2 maneh.

Paijo nyawang anake. Kupinge gak salah. Anake iku mari nyeluk de’e pah. Durung mari lek bingung, Narti metu soko kamar.

“Papah Paijo sik kesel, ojo ditakoni ae. Dijupukno ngombe kono no,” omonge Narti nang Ndemin 2 karo mesam-mesem.

Paijo selot bingung. Bojone melu edan, pikire. Ndemin 2 mlayu nang pawon, njupukno pak’e ngombe.

“Iki Pah minume, dimimik sik yo cek seger,” omonge Ndemin 2 karo ngelungno gelase.

Paijo nampani gelas karo motone plorak-plorok, bingung. Narti sik ae mesam-mesem. Ndemin 2 lungguh nang ngarep bapake.

“Dipijeti no papahe, mosok dijarno ae. Wes kesel mari macul mosok anake sing ganteng dewe gak gelem mijeti?” omonge Narti nang Ndemin 2.

Ndemin 2 sik ae kate nyandak tangane pak’e…

“Onok opo iki? Lek kate jaluk jajan, pak’e gak duwe duit. Lek kate jaluk dolen, pak’e sik kesel,” omonge Paijo.
“Gak jaluk jajan. Gak jaluk dolen yoan,” saure Ndemin 2.
“Trus?”
“Anakmu iku pingine mulai saiki nyeluk Papah Paijo, gak pak’e maneh. Gak gaul jare,” omonge Narti karo ngempet ngguyu.
“Ho oh, Pak, eh Pah.”

Paijo ngguyu banter. Onok-onok ae pikire.

“Mamah Narti wes mari lek umbah-umbah?” takone Paijo nang bojone.
“Jelas. Papah Paijo ngko budal macul maneh ga?” ganti Narti nakoni bojone.

Lanang wedok iku akhire ngguyu-ngguyu dewe. Ndemin 2 sing ndelok pak’e karo mak’e ngguyu maleh bingung. Suwi-suwi de’e mangkel soale pak’e karo mak’e terus-terusan nyeluk papah mamah karo guyon, digawe guyonan.

“Pak’e nakal. Mak’e yo nakal!” omonge Ndemin 2, mangkel.
“Kok pak’e? Papah Paijo,” saure Narti.
“Mamah Narti!”

Paijo karo narti ngguyu-ngguyu maneh. Ndemin 2 sing ndelok pak’e karo mak’e gak mari-mari lek ngguyu selot mangkel. Arek cilik iku ngadek trus ngaleh.

“Pak’e mak’e edan,” bisike karo metu, dolen.

***

Advertisements

One thought on “Ngrengik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s