Uncategorized

Sunat


“Gak popo ta, Mak? Aku kok sakno areke.”

“Sakno yok opo iki maksude?”

“Lha gak direjakno, dibarengo arek akeh ngunu. Opo wedhuse didol ae?”

“Ojo, iku nggo njagani mbayar sekolahe Ndemin.”

“Utang nang Cak Man ta? Ngko tak nembung.”

“Trus bedane opo? Lek direjakno motonge penuh ngunu ta? Lek rame-rame mung separo?”

“Yo gak ngunu. Aku yo gak enak sisan karo mamahmu.”

“Sing kate sunat ki sampeyan opo Ndemin, kok malah sampeyan sing umek? Areke lho meneng ae. Gak usah ngenek-ngenek lek ancen gak enek. Sak mampune ae.”

Paijo ambegan jeru. Mau awan Ndemin gede didaftarno sunatan masal sing dianakno arek-arek KKN. Ndemin sing wes esde kaet wingi-wingi jaluk disunatno. Konco-koncone Ndemin sak kelas sing lanang meh kabeh daftar, kecuali siji loro sing durung wani. Rencanane sunatan kate dianakno dino Minggu nang Balai Desa. Pas sisan karo masa liburan sekolah arek-arek sing mari oleh raport.

Narti wes turu. Paijo nyawang wetenge bojone sing wes gede iku. Gak suwe maneh anake sing nomer papat bakal metu. Paijo ambegan jeru maneh. Soko genteng koco nang duwur kamare Paijo nyawang langit sing mendung, gak onok bintange. Adem. Musim udan meh ben dino gak leren udane. Paijo mbenakno slimute Narti sing mlorot trus merem.

“Aku yo tumbasno sarung!” bengok Ndemin 2.

“Lha wes duwe ngunu lho, slimut beruangmu kae.”

“Sarung guduk slimut! Sing koyok ta’ane mas. Karo kupluk.”

“Kupluk yo wes duwe ngunu, sing onok kupinge kae.”

“Guduk sing onok kupinge. Sing putih koyok mas. Tumbasno!”

Paijo sing mari makani wedhuse mlebu pawon krungu rame-rame.

“Lapo isuk-isuk wes bengak-bengok?” takone.

“Aku tumbasno sarung karo kupluk koyok mas, Pak.”

“Nggo opo? Suk ae lek wes gede.”

“Emoh, saiki! Aku kate melu sunat!”

“Wani a?” takone Narti.

“Wani!” saure Ndemin 2.

Ndemin 2 sing ngerti mas’e ditukokno sarung karo kupluk anyar maleh pingin melu-melu sunat. Arek sing durung dilebokno teka iku isuk-isuk wes umek nang emak karo bapake. Masio wes dirayu-rayu Ndemin 2 tetep njaluk. Gak diiyani akhire arek lanang cilik iku nangis geru-geru. Ndemin gede sing ngerti adike pingin sunat melu-melu ngrayu, malah de’e ngeden-ngedeni adike.

“Koen ngko mesti nangis lek disunat. Loro.”

“Gak, gak nangis aku. Gak loro, mung koyok dicokot semut,” saure Ndemin 2.

“Dibujuki iku. Loro yo. Manukmu ditugel!” tambahe Ndemin.

“Gak, gak popo. Manuke mas yo ditugel, podo.”

“Yo gak podo, kau kan wes gede. Ngko ka’anmu entek.”

“Enggak! Enggak!” bengoke Ndemin 2 karo selot banter lek nangis.

“Wes ojo dideni adike. Lek ancen wani yo didaftarno sisan,” jare Narti.

“Lah, sik cilik, Mak. Gak sakno ta?” omonge Paijo.

“Cilik sakmunu yo wes iso disunat, gak popo. Emange sampeyan, wes eSTeM kaet wani disunat?”

Gak kenek dirayu, gelem gak gelem Paijo budal nang Balai Desa nggo daftarno Ndemin 2. Mari daftarno anake Paijo budal nang pasar karo bojone, Ndemin 2 melu sisan, tuku sarung karo kupluk. Ndemin 2 sing mau gak gelem meneng akhire wes iso guyu-guyu. Pipine adike sing bayi dihewek-hewek saking mareme. Ndemin gede ngerti lek adike bakal melu sunat maleh mecucu. Gak trimo adike bareng sunat. De’e wedi isin lek ngko adike wani tenan, gak nangis pas disunat.

Dino minggu nang Balai Desa wes rame. Konco-koncone Ndemin wes dipacaki ganteng-ganteng, lungguh nang kursi sesuai urutan. Ndemin gede oleh giliran luweh disik ketimbang Ndemin 2. Narti, Paijo karo warga wes podo siap nunggu anak-anake.

“Ndemin!” celuk petugas.

“Ndemin!” dibaleni maneh polahe gak onok sing maju.

Ndemin gede sing kaet bengi gak iso turu mergo mikir kate disunat gak gelem ngadek. De’e wedi ndelok konco-koncone sing disikan metu karo nangis. Paijo ngrayu anake. Narti sing lagi nggendong Ndemin 3 melu nyedeki. Akhire bareng diparani mbak-mbak KKN, dirayu, Ndemin gede gelem mlebu. Tangane pak’e digondeli. Lancar. Ndemin gede nangis sediluk. Paijo nuntun anake lanang iku mbalik lungguh nang kursi. Papahe Narti sing melu teko nyedeki putune trus ngelungno amplop. Ndemin nginceng isi amplop. Karo mrecing-mrecing arek lanang iku mesem. Loro mergo sunat ilang ndelok duit warna biru nang njero amplop.

Gilirane Ndemin 2 akhire teko. Gak koyok mas’e sing kudu dirayu Ndemin 2 langsung ngacung trus maju pas jenenge diceluk. Narti sampek kate nangis ndelok anake iku, haru. Papahe Narti keplok-keplok nyemangati putune.

“Gak loro yo, Pak?” takone nang bapake pas wes nang njero ruang sunat.

“Gak. Mung koyok dicokot semut.”

“Siap ya?” takone dokter.

Ndemin 2 manthuk-manthuk. Paijo nyekel tangane anake. Lambene mesem tapi nang njero atin kudu nangis.

“Huaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Huaaaaaaaaaaaaaaaaa! Loroooooooooooooo!”

Wong-wong sing nunggu nang njobo langsung kaget krungu suoro tangis banter soko njero.

“Pak’e mbujuk! Pak’e nakal!!!!!!!!!!!”

Paijo nggendong Ndemin 2 metu soko ruangan. Arek cilik iku sik nangis ae. Papahe Narti langsung nyedeki putu karo mantune iku. Amplope wes disiapno nggo ngeneng-ngeneng putune. Gak koyok Ndemin, Ndemin 2 tetep nangis masio isi amplope wes ditokno. Narti sing mau kate nangis malah ganti mesem. Gak kaget polahe ancen Ndemin 2 sik cilik. Untung Ndemin 2 sing terakhir disunat lek gak mesti arek-arek sing durung disunat langsung mlayu keweden.

“Huaaaaaaaaa! Pak’e nakal!!!!!!!Huaaaaaaaaaa!”

“Kok pak’e sing nakal, wong awakmu sing njaluk kok.”

“Jare koyok dicokot semut? Huhuhuhu.”

“Lha iyo kan?”

“Gak. Iki koyok dicokot gajah. Huhuhuhu!”

Krungu omongane Ndemin 2 wong-wong sing krungu langsung ngguyu. Paijo ngelus-ngelus gundule anake. Kupluke Ndemin 2 mbuh nang ndi, celok pas de’e nangis. Pas acara hiburan arek-arek sing mari disunat wes iso mesam-mesem kecuali Ndemin 2 sing sik durung trimo karo lorone. Ndemin 2 gak gelem didukno soko gendongane pak’e.

“Oalah Min…Min, ngunu kok jare wani,” omonge Narti lirih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s