Uncategorized

Romantisme Bedes


            Musim udan wes teko. Narti sing duwe anak cilik akeh kudu kerjo ekstra cek anak-anake iso klamben. Ndemin 2 sing senengane dolenan reget selot kerep dibengoki. Ben kate dolenan klambine langsung dicopot, kon mudo. Ndemin gede dikongkon gowo kresek lek budal sekolah. Lek udan teko pas wayahe muleh sragame karo sepatune kon  nyopot trus diadahi kresek. Ndemin  3 sing sik bayi, sing senengane ngompol gelem ga gelem saiki kudu dicepaki pampers, popok plastik sing tuku nang toko-toko. Asline Narti gak seneng gawekno pampers. Gak mung perkoro gak apik nggo bayi menurute de’e tapi yo mergo larang, kudu nambah biaya.

            Bengi sik durung nyandak jam  wolu, sik jam pitu luweh sithik tapi omahe Narti wes sepi. Anak-anake wes podo turu. Udan sik kemrisik. Adem. Narti nggletak, nglurusno boyok. Katut suasana udan sing syahdu Narti merem. Tetes udan nang duwur genteng rasane koyok uyon-uyon. Gak kroso lambene Narti mesem. Ternyata sik onok gratisan sing iso garai ayem ati, batine Narti. Mbuh pirang suwi nggone Narti mbebasno uteke soko perkoro-perkoro dunyo sing ben dino diadepi. Lagi enak-enak ngrungokno suoro udan karo nglamun moro-moro Narti dikagetno ambungan alus nang pipine. Motone langsung dibukak. Nang duwure Paijo cengar-cengir.

Narti      : Oalah, lagi enak-enak mbayangno wong ganteng kok yo metune bedes.

Paijo   :  Woo…bedes yok opo, ganteng ngene lho? Lagian lapo athek mbayangno barang wong ben dino yo wes dikeloni?

Narti    : Dikeloni bedes gede karo bedes cilik.

Paijo    : Hehehe…bedes yo sing ngeloni bedes, mosok asu. Mak… *melu nggletak*

Narti    : Lapo?

Paijo    : Koen gak eling jaman enom-enoman?

Narti    : Lha lapo? Gak sempet.

Paijo    : Lah, kok iso gak sempet? Aku lek eling ngunu kudu ngguyu. Jodoh ki ancen aneh yo, Mak?

Narti    : Aneh tur nggilani.

Paijo    : Ojo ngunu ta. Ngunu ki yo wes kersone sing kuoso. Koen nyesel ta?

Narti    : Jelase.

Paijo    : Heh? Temenan?

Narti    : Wes ah, ngantuk.

Paijo    : Mesti iki. Lek dijak seneng-seneng diluk ae gak gelem. Kenangan iku yo nggo ngene ki, Mak. Cek awake dewe tetep smangat masio urip selot abot. Awake dewe tau seneng, bahagia. Saiki awake dewe yo tetep iso seneng. Urip iku ojo nggo mikir thok. Seneng-seneng iku perlu, dinikmati ae. Gak usah kakean dipikir tapi dilakoni.

Narti    : Sopo sing mikir? Gak sempat aku, repot *mecucu trus merem*

Paijo    :  *Jiwit lambene bojone karo mesam-mesem, gemes*

Narti    : Aduh! Turu kono lho malah jiwit-jiwit koyok banci.

Paijo    : Lha koen ngemesno.

Narti    : Preketek!

            Gak peduli Paijo sing sik mesam-mesem Narti malah turu nyingkuri. Ben dino umek ngurus anak karo omah Narti meh gak duwe wektu maneh nggo nyenengno awake dewe. Bedo karo Paijo sing sik sempet ngguya-ngguyu. Koyoke urip iki enak ae bagine. Paijo wes gak onok suarane, turu. Tangane dirangkulno nang bojone. Ambegane banter, kasar, ketok lek awake kesel mari sedinoan kerjo.

            Masio Narti sing ndisiki merem ternyata de’e durung iso turu. Nang uteke moro-moro ae metu opo sing diomongno Paijo. Narti eling jaman nom-nomane karo Paijo. Sopo sing nyongko Narti sing biyen meh gendeng goro-goro Paiman malah akhire rabi karo Paijo, konco akrabe Paiman. Mamahe Narti gak setuju anake pacaran karo Paiman. Alasane opo maneh lek gak mergo rumongso gak sederajat. Masio ta Paiman guduk anake wong mlarat, bapake blantik wedhus tapi bagi mamahe iku durung cukup. Narti kudu oleh arek lanang sing keturunan priyayi. Lek akhire Narti oleh Paijo iku jelas yo adoh maneh soko angen-angene mamahe.

***

Paijo    : Dek! Dek Narti!

            Narti sing lagi uglak-uglik nang duwur kasur kaget. Kupinge dipasang. Motone nglirik jam nang tembok kamare. Jam wolu luweh seprapat, bengi. Alon Narti mlaku nyedeki suoro sing nyeluki jenenge.

Paijo    : Dek, iki aku, Paijo.

            Krungu lek Paijo sing nyeluki jenenge Narti mbukak jendelo kamare. Udan grimis nang njobo. Narti mendelik, mastekno lek wong lanang sing ngadek nang ngarepe, nang pinggir cendelo kamare iku ancen Paijo.

Narti    : Lapo bengi-bengi celak-celuk, udan maneh?

Paijo    : Gak popo, pingin ae ketemu awakmu.

Narti    : Wes bengi, muleh kono. Ngko lek konangan wong kampung malah diajar, ndarani maling.

Paijo    : Ojo ta. Pokok awakmu gak bengok-bengok yo gak katene kedadean.

Narti    : Lapo? Aku ngantuk iki.

            Paijo ngetokno kresek soko njero kaose sing teles kebes. Arek enom iku mesam-mesem karo ngelungno nang Narti.

Narti    : Opo iki? *nampani*

Paijo    : Jagung karo gedang godok, senenganmu. Koen durung mangan kan?

Narti    : Suwun tapi gak usah repot-repot. Gak perlu koyok ngene iki, opo maneh dibelani udan-udan. Ngko lek koen loro yok opo?

Paijo    : Gak, kan aku wes krukupan kresek *mesam-mesem*

Narti    : Wes ojo suwi-suwi ngko mamahku tangi malah ciloko. Pisan maneh suwun tapi sesuk-sesuk ojo maneh.

Paijo    : Gak popo, aku gak repot kok.

Narti    : Koen gak repot tapi aku sing repot.

            Mari ngomong Narti langsung nutup cendelo kamare. Dibukak kresek lek ngewei Paijo. Koyok sing diomongno Paijo, isine jagung karo gedang godok. Narti ngelus wetenge. Sedinoan iki wetenge durung diisi. Mamahe mekso de’e putus karo Paiman. Putus yok opo, dadian ae durung sempat. Sik ae kate sir-siran wes konangan mamahe. Protes nang mamahe, Narti gak gelem mangan. Saiki wetenge luwe. Gak kuat ngempet langsung ae jagung karo gedang soko Paijo diemplok, dientekno. Nang njobo Paijo sing nyawangi cendelo kamare Narti. Gak peduli udan sing selot deres Paijo malah mesam-mesem.

            Gak mung pisan iku Paijo nunjukno roso sayange nang Narti. Masio ta de’e paham bener lek atine Narti sing nggo Paiman. Paiman dewe bukane gak usaha nyedeki Narti tapi loro atine mergo rumongso dienyek mamahe Narti garai arek lanang iku panas. Dikirimno surat nggo Narti cek iso ketemuan tapi sing dienteni gak mecungul-mecungul. Loro ati plus kecewa Paiman  nekad budal nang Malaysia dadi TKI. Paijo gak ngerti opo’o kok de’e iso melu nekad wani nyenengi Narti secara de’e ngerti lek nasibe gak bakal bedo karo Paiman, ditolak mamahe. Gak iku thok, Narti dewe yo gak duwe roso nang de’e. Tapi guduk tresno lek iso dilogika.

Mamah            : Delok iku anakmu! Wes diajak jalan-jalan sik ae rupane koyok garangan. Mecucu.

Papah              : Wes ta mah, jarno. Anakmu gak edan ae kita iki wes untung.

Mamah            : Gak edan yok opo, wong yo sik koyok arek ngengkleng ngunu lho. Besuk lek sik kayak gitu ae mau tak bawa ke dukun.

Papah              : Ojo aneh-aneh kamu, Mah. Aku gak setuju.

Mamah            : Papah iki opo sing setuju karo mamah? Gak onok.

            Dino minggu papah karo mamah  ngajak Narti nang bonbin. Sengojo diajak cek anake sing patah atine mergo gak oleh pacaran karo Paiman iku iso terhibur, seneng. Narti sing biasane seneng gak karuan lek diajak nang bonbin ketok lemes, gak semangat. Mari ngubengi bonbin Narti milih lungguh nang ngarep kandang bedes, senengane. Mamah papahe ndelok soko adohan karo leren ngombe. Dijarno anak wedoke iku nglamun dewe.

            Narti sik ngenakno lek nglamun. Motone nyawang bedes sing lompat-lompat karo bengak-bengok tapi asline pikirane gak nang nggon.Paiman wes adoh, minggat. Narti sadar lek wes gak penting maneh mikirno Paiman. Lek ancen jodoh yo mesti mbalik, lek gak yo ancen guduk jodohe de’e. Narti ngelungno gedang, bekal lek nggawakno mamahe, nang bedes ngarepe. Suwe tangane nyekel gedang tapi bedes nang ngarepe meneng ae, malah ketok mesem. Kok onok bedes iso mesem, batine Narti. Mbareng diematno ternyata sing lagi nang ngarepe guduk bedes temenan tapi bandut bedes alias boneka bedes gede sing njerone menungso. Badut bedes iku ngewehno balon sing dicekel nang Narti.

Narti                : Buat aku?

Badut bedes    : *manthuk-manthuk*

Narti                : Makasih *nampani balon*

Badut bedes    : *mesem trus nunjuk pipine*

Narti                : Ha? Maksudnya apa?

Badut bedes    : *Terus nunjuk-nunjuk pipine karo majokno lambene*

Narti                : Cium?

Badut bedes    : *manthuk-manthuk*

            Narti bingung. Balone sik dicekel. Disawang mamah papahe sing lagi nang warung, mangan. Badut bedes nang ngarepe sing nunjuk-nunjuk pipi karo rodok lonjak-lonjak. Narti mesem, lucu batine. Seneng oleh balon, seneng ndelok polahe badut bedes alon Narti nyedekno pipine nang badut.

Mamah            : Anakmu diambung bedes pah! Kurang ajar! Kae pah, liaten!

Papah              : Halah, biarin. Anaknya seneng itu lho. Senyum-senyum.

***

            Gak kroso Narti mesem. Eling jaman nom-noman ternyata yo iso nyenengno ati. Sakjane Narti dewe bukane gak sempet, gak pingin tapi de’e males. De’e gak pingin duwe angen-angen sing gak-gak ae. De’e wes seneng urip koyok ngene. Disawang Paijo sing mau disingkuri. Bedes gede, batine. Isok-isoke de’e macak bedes nang bonbin mung nggo gawe seneng atine. Luh’e Narti netes, gak mergo sedih tapi seneng. Dielus pipine bedes, eh Paijo.

Narti    : Bedesku…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s