Uncategorized

PIKNIK


Paijo    : Pisan iki ae mak. Wes suwe arek-arek gak dolen. Lagian ojok sampek wong tuwomu utowo keluargamu mikir sing gak-gak.

Narti    : Yo wes kaet biyen lek mikir sing gak-gak, jarno ae. Aku males.

Paijo    : Koen sing males ojok anake digowo-gowo.

Narti    : Lah, aku koyok ngene yo mbelani sopo?

Paijo    : Iyo aku ngerti tapi arek-arek ojok sampek diadohno soko mbahe, keluargane.

            Narti nggletakno awake nang kasur. Mau isuk mamahe ngabari, tepate nitipno surat sing isini tiket sepur nggo de’e, Paijo karo anak-anake. Wes dadi kebiasaan nang keluarga besare Narti ngadakno piknik bareng pas libur sekolah. Paijo pingin melu tapi Narti gak gelem. De’e malah mekso kate mbalekno tikete nang mamahe. Guduk gak onok alasan lek Narti nolak melu. Pengalaman sing uwes-uwes de’e karo anak bojone mung nggo sindir-sindiran, ilok-ilokan dulur-dulure. Lek wes ngunu bukane mbelani, mamahe malah melu nyocot sisan.

            Masio wes wegah-wegah akhire Narti ngalah. Ndelok raine anake sing lagi turu garai Narti gak tego. Bener omonge bojone, arek-arek gak oleh diadohno soko keluargane dewe masio Narti sangsi keluargane iku sik pantes dianggep keluarga. Piknik bareng wes disiapno sabtu minggu ngepasno dulur-dulure sing pegawe libur sisan. Sabtu isuk budal bareng-bareng numpak sepur eksekutip, minggu sore muleh. Tujuane Jogjakarta.

            Jum’at bengi nang omahe Narti luweh rame soko biasane. Anak-anake sing kesenengen kate diajak piknik melu umek nyiapno opo ae sing kate digowo sesuk.

Ndemin           : Aku lungguh pinggir cendelo ya, Mak?

Narti                : Iyo, sak karepmu tapi gak oleh dibuka lho cendelone.

Ndemin 2        : Aku yo pinggir cendelo.

Ndemin           : Gak oleh. Koen sik cilik, koen tengah ae.

Ndemin 2        : Emoh, aku yo pinggir cendelo. Ya, Mak?

Narti                : Rame ae. Wes diadahi durung klambine? Lek wes gek ndang turu, sesuk gak iso tangi malah ketinggalan sepur.

Ndemin 2        : Tapi aku nang pinggir cendelo pokoke.

Ndemin           : Koen iku tengah ae, pinggir dalan enak iso mlaku-mlaku. Ngko yo onok sing dodolan.

Narti                : Dipadakno sepur ekonomi ae. Gak onok sing dodolan. Nggowo panganan dewe, gak usah jajan. Larang.

Ndemin 2        : Aku nang pinggir cendelo yo, Mak? *sik ngeyel*

Ndemin           : Gak oleh, kandani kok.

Ndemin 2        : Mak? *ngrenggik karo nariki dastere mak’e*

Narti                : Nang njobo cendelo ae, luweh enak. Isis. Wes, kono gek turu.

            Ndemin 2 sing gak trimo mak’e gak ngiyani jalukane nyedeki bapake sing lagi beres-beres. De’e ngrayu bapake cek oleh lungguh pinggir cendelo. Paijo mung manthuk-manthuk ae. Rumongso pak’e setuju, Ndemin 2 langsung lunjak-lunjak trus mlebu kamar. Narti sak keluarga oleh jatah kursi papat. Ndemin 2 wes umur telung taun luweh dadi diitung dewe. Adike sing bayi gak diitung.

            Mari mberesi klambi-klambi sing kate digowo Narti ganti nyiapno pangganan nggo bekal sesuk. Lungo gowo arek cilik telu ancen repot. Masio ta mung rong dino. Narti karo Paijo wes nyepakno barang-barange dewe-dewe per arek cek gak bingung. Ndemin digawani tas dewe. Ndemin 2 yo dipasrahi tas ransel cilik sing isine klambine dewe. Narti bagian gowo Ndemin 3 karo tas popok lan kebutuhane Ndemin 3. Paijo gowo tas gede nggo klambine de’e karo Narti plus panganan.

Ndemin 2        : Mak, spidermen tak gowo ya?

Narti                : Gak usah, ngabot-aboti.

Ndemin 2        : Halah mak, tak gowo dewe. Tak cekel kok.

Narti                : Kandani ngabot-aboti kok. Paling lek koen kesel ngko aku sing mbok kon nggowo.

Ndemin 2        : Gak..gak mak. Ya? Ya pak ya? *ganti nang pak’e*

Paijo                : Tapi digowo dewe lho ya?

Ndemin 2        : Hooh.

            Sing dimaksud Spidermen karo Ndemin 2 sakjane guling cilik sing bentuke koyok superhero sing digandrungi arek-arek sak dunyo iku.  Koyok mergo modele wes gak karuan. Gak mung bentuke sing gak karuan, rupane yo gak karuan wong bendino dikeloni plus diileri. Mari adike ngaleh ganti Ndemin nyedeki pak’e.

Ndemin           : Pak, layanganku tak gowo yo?

Paijo                : Nggo opo? Ngko malah suwek.

Ndemin           : Ngko kan nang pantai, yo diumbulno no. Aku gowo sing cilik kok, wingi mari gawe karo Tomin.

Narti                : Gak usah! Ki gawanane wes akeh ojo ditambahi ae.

Ndemin           : Tole ae oleh mosok aku gak oleh?

Narti                : Karo arek cilik ae yo iri. Koen iku wes gede. Lagian lek kate dolenan layangan gak usah melu ae.

Ndemin           : Mak’e ki mesti kok. Mbarang-mbarang lek aku mesti gak oleh. Wes gede, kudu ngalah karo adike…aku lho sik cilik, aku lho yo gak pingin adek…

Narti                : Lambemu, malah kate nyeramahi wong tuwek…

Paijo                : Wes…wes, malah rame dewe. Ndang turu kono. Gak usah nggowo ngko lek ancene iso dolenan layangan tak tukokno nang kono.

Ndemin           : Temenan lho pak?

Paijo                : Iyo. Saiki ndang turu.

            Narti mlerok. Anake sing gede saiki wes pinter protes. Lek dipikir ancen sakno arek sakmunu adike wes loro, kate nambah siji tapi yok opo maneh, tetep kudu diblajari. Paijo ngitungi tas sing kate digowo. Wes lengkap. Ingon-ingone wes dititipno nang mak’e awan mau. Beres batine. Narti yo wes mari lek nyiapno panganan karo barang-barang kebutuhane bayine. Sesuk sepur budal isuk gak onok wektu maneh nggo nyiapno tetek bengek. Nangekno anake karo macaki ae bakal repot.

            Rumongso wes beres kabeh akhire Narti karo Paijo budal turu. Anak-anake wes anteng kecuali Ndemin 2 sing bolak-balik takok ae sesuk budal jam piro. Arek cilik iku ancen durung tau ngrasakno piknik bareng. Biasane yo mung dijak dolen nang bonbin utowo taman-taman kota sing saiki akeh nang Suroboyo. Bandulan, prosotan opo mung playon, penting seneng lan sing luweh penting maneh gratis.

Mamah            : Liaten iku pah, anakmu sing ayu dewe kaet teko. Jam piro iki, senengane kok mepet. Untung durung teko sepure.

Papah              : Sing penting lak gak telat.

            Narti teko nang stasiun karo anak bojone. Dulur-dulure soko keluarga besare yo wes ngumpul gowo anak-anake dewe. Mari nyalami papah mamahe Narti mubeng nyalami dulure. Gak kaget maneh lek mari ngunu podo bisik-bisik ngrasani de’e karo anak bojone. Dulur-dulure gowo koper gede sing onok rodane, bedo karo de’e sing gowo tas rangsel akeh plus bangkelan. Durung pacakane keluarga dulur-dulure sing ketok wah Narti sak anak bojo yo mung gawe klambi biasa.

Arek cilik        : Itu keretanya datang, Pah.

            Salah siji ponakane Narti mbengok nang papahe, ngandani sepure wes teko. Kabeh podo siap-siap. Narti sing sik mengeh-mengeh mergo cepet-cepet mbenakno gendongane.

Paijo                : Mak…

Narti                : Opo?

Paijo                : Ndemin 2 nang endi?

Narti                : Heh? Lha mau lak karo sampeyan?

            Paijo karo Narti langsung bingung ndelok Ndemin 2 gak onok. Dieling-eling nang ndi lek ninggal anake iku. Jam papat Narti karo bojone wes tangi. Mari nyiapno awake dewe wong loro iku nangeni anak-anake trus gantian ngedusi karo macaki. Papahe Narti ndelok anak karo mantune bingung melu goleki putune. Mari dieling-eling Narti kaet sadar lek anake nomer loro iku gak katut nang stasiun. Ndemin 2 ketinggalan nang omah. Paijo dikongkon ndang balik muleh njupuk anake numpak ojek. Sepur wes teko tapi isik onok wektu setengah jam sak durunge budal.

            Ngerti putune keri nang omah, mamahe Narti mulai nyocot. Keluarga liyane gak peduli, munggah nang sepur goleki kursine dewe-dewe. Papahe Narti ngongkon Narti karo anake munggah disek, ngenteni nang duwur tapi Narti gak gelem. Mau pas mari diadusi Ndemin 2 sing sik ngantuk dijarno turu-turu nang ngarep tipi. Sing penting anteng batine Narti karo ngenteni de’e ngurus bayine. Saking kesusune, mepet jam’e langsung budal ae lali lek Ndemin 2 durung dicangking.

Narti                : Awakmu ae melu kakek, Min. Emak tak nunggu bapak karo tole.

Ndemin           : Emoh.

Papah              : Iya, ayo. Naik dulu nanti emak bapakmu nyusul karo adek, ya?

Ndemin           : Gak. Lek emak gak melu aku yo gak melu.

Mamah            : Halah, koen iki ancen mesti koyok ngene. Wes pah, tinggal ae. Ki keretae wes kate brangkat.

            Papah nyawang anake karo putune. Gak tego tapi yok opo maneh. Narti gak gelem munggah lek bojo karo Ndemin 2 durung teko. Ndemin yo gak gelem melu lek emake gak gelem. Sepur wes siap dibudalno. Paijo karo Ndemin 2 durung ketok irunge. Mamahe Narti nggeret lengene bojone, ngajak munggah. Papah nyawang anak putune pisan maneh. Diambungi putune siji-siji. Rambute Narti dielus-elus. Gak suwe, sepur dibudalno.

Paijo                : Wes budal mak?

Narti                : *manthuk*

            Paijo nemoni bojone sing lungguh nang kursi tunggu. Ndemin 2 nang gendongane Paijo sik merem, turu. Paijo ambegan dowo. Ndemin gede lungguh anteng nang sandinge mak’e karo ndoleni  adik bayine. Masio wes mbalap ojek omahe Narti sing adoh soko stasiun gak kecandak.

Paijo                : Mak…

Narti                : Opo?

Paijo                : Numpak iku ae..

            Narti meneng. Kupinge dipasang. Sediluk maneh komuter jurusan Suroboyo Sidoarjo kate teko. Narti ngerti maksude bojone. Disawang anak-anake. Wes kadung mcak sakno lek gak budal. Narti nyawang bojone karo mesem. Paijo mlayu metu trus tuku tiket.

***

Advertisements

4 thoughts on “PIKNIK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s