Uncategorized

MAK LAMPIR


            Koyok biasane isuk iki Narti wes umek karo penggaweane, ngurus omah karo anak-anake. Lek onok sing rodok bedo soko Narti mung lambene sing ketok mecucu. Guduk mergo kesel ngurus omah utowo anake, guduk mergo mari tukaran karo Paijo, bojone. Masio kadang bosen karo penggaweane sing ngunu-ngunu ae tapi Narti gak tau ngeluh. Paling banter jenggong, jenggongi bojo karo anak-anake. Anake sing gede dewe wes budal sekolah, sing nomer loro sik turu. Anake sing bayi wes tangi tapi meneng ae. Bayi iku anteng nglamuti jempol sikile karo dolenan idu. Paijo wes budal makaryo, mesisan mau ngeterno Ndemin sekolah.

Wong wedok  : Aku gak ngerti sebenere sing mbok cari ki apa? Perasaan yo gak kurang-kurang aku iki. Kabeh sing mbok jaluk ya mesti dituruti tapi kok koyok ngene balesanmu.

            Narti meneng. Tangane sik umek mitili lombok. Wong wedok sing ngadek nang sandinge nerusno lek ngomong.

Wong wedok  : Yah mene durung onok panganan. Lha itu anakmu budal sekolah gurung sarapan opo yo iso nyandak lek diulang gurune. Bojo wes minggat, gak ngerti sing wedok nang omah rupane sik koyok budeng, awut-awutan. Gak iso ngurus awake dewe mergo kesel ngurus omah karo anak-anake.

            Narti ngangkat dandange soko duwur pawonan. Segone wes mateng. Wong wedok nang sandinge sik dijarno ae.

Wong wedok  : Biyen tak pikir koen kenek pelet tapi ketoke aku salah, ancen koen sing goblok. Disekolahno sing tepak cek dadi uwong. Konco yo akeh, sing seneng yo gak kurang-kurang lha kok malah milih Paijo. Oalah Gusti, paringono sabar aku iki.

Narti                : Gak capek ta Mah? *akhire Narti omong*

            Wong wedok sing diceluk Mah iku langsung menteleng. Kurang ajar batine nang Narti. Wong wedok setengah tuwo iku isuk-isuk teko nang omahe Narti. Didelok soko dandanane ketok lek guduk wong sembarangan alias wong sugeh. Rambute sing sik ketok ireng disanggul rapi. Kocomotone mlorot pas de’e mendeliki Narti. Wong wedok sing gak liyo mamahe Narti nebahi amben sing dilungguhi Narti trus alon-alon ndekekno bokonge.

Mamah            : Dikandani wong tuwo kok mesti garai mangkel, mbencekno.

Narti                : Gak ngunu, maksudku sampeyan gak kesel ta ngadek. Lungguh lak enak.

Mamah            : Halah, iso ae mesti lambemu. Sakjane koen iku nurun sopo? Mesti nurun papahmu, ngeyelan lek dikandani. Atos koyok watu, lek wes duwe karep angel.

Narti                : Wes ta lah Mah, gak onok liyane ta sing pingin diomongno. Ben ketemu iku-iku ae sing dibahas.

Mamah            : Gak iku-iku yok opo wong ben ketemu koen yo keadaanmu ngene-ngene ae, selot soro malah. Kaet kawin sampek saiki aku gurung ndelok uripmu enak, malah diluk-diluk mblendung, meteng. Bojo yo iku-iku ae.

Narti                : Maksude yok opo bojo iku-iku ae. Lha Mamah pingin aku gonta-ganti bojo ta? Kawin cerai ngunu?

Mamah            : Yo gak popo. Lapo mbelani bojo siji lek urip ngunu-ngunu ae.

Narti                : Mamah….

            Narti meh ae mbengok krungu omongane mamahe, untung de’e eling lek lagi meteng. Diusap-usap wetenge sing mulai ketok gedi. Ambegane disedot dowo, diadem-adem atine. Narti jupuk gelas trus mulai umek gawe wedang. Begitu dadi langsung disuguhno nang mamahe.

Narti                : Minum sik Mah.

Mamah            : Papahmu ben tak jak mrene gak gelem. Aku ngerti mesti papahmu iku gak tego ndelok keadaanmu koyok ngene. Timbang nangis mending gak eruh sekalian.

Narti                : Emange menurut mamah aku iki wes sak elek iku ta? Wes gak onok ajine?

Mamah            : Lah, gak iso ngoco ta? Koen biyen ayu, resik, lemu lha saiki deloken iku pipimu sing cempluk ae iso maleh kempot ngunu. Rambutmu sing biyen dowo, ireng saiki maleh tipis, abang. Klambimu yo iku-iku ae. Loro atiku ndelok koen koyok ngene ki. Isin sakjane. Ben ketemu dulur-dulur mesti koen sing ditakokno. Anak sitok ae kok gak kopen.

Narti                : Sing penting lak aku seneng. Kudune mamah karo papah yo seneng.

            Mamahe Narti kaet ae kate nyocot maneh tapi moro-moro krungu wong mlebu omah. Paijo sing mau isuk wes ketemu mak mertuane iku sengojo muleh maneh soko kerjoane. Enake lek kerjo gak kantoran yo pas ngene iki, iso muleh sewayah-wayah.

Paijo                : Mah, masih disini? *nyopo karo mesam-mesem*

Mamah            : Lha menurutmu? Gak seneng ta lek aku nang kene?

Paijo                : Ya nggak gitu Mah. Seneng wong dijenguk mertua kok ga seneng. Sudah makan Mah?

Mamah            : Wes, wes sarapan karo papahmu nang omah. Lha mbok pikir bojomu ta, yah mene durung sarapan. Mateng ae durung.

            Paijo meneng. Narti nyawang bojone, ngode gawe moto cek bojone iku ngaleh ae. Tanggap karo kodene Narti, Paijo mlaku ngaleh marani anake nang kamar.

Mamah            : Yah mene kerjo kok wes muleh. Lha oleh opo ngunu iku mau. Eh krungu-krungu Paiman muleh yo? Wes sugeh arek iku saiki jare. Masio gak patio seneng karo Paiman tapi lek dibanding bojomu yo sik lumayan de’e. Lek mamah ki yo sik tetep cocok karo Tikno. Wes areke bagus, kerjone yo genah, wong tuane genah, pokoke genah kabeh.

Narti                : Mamah iki lek dijarno kok selot nglarani ati. Mas Paijo kurang genah opo. Jangan semua orang disamain sama mamah. Lagian mamah lupa ta dulu dari mana asalnya?

Mamah            : Maksudmu apa?

Narti                : Mamah dulu kan juga gak punya apa-apa. Papah yang anak orang kaya. Mamah hidup enak kan karena nikah ma papah.

Mamah            : Lha apik kan? Ada kemajuan. Lha kamu bukane lebih baik malah kayak gini.

Narti                : *ambegan dowo* Narti baik-baik saja Mah. Lebih baik malah. Sing penting Narti sehat, arek-arek yo sehat gak kurang apa-apa. Mas Paijo yo kerjo, tanggung jawab.

Mamah            : Gak kurang wong sing dipangan mung sego karo kecap, lawuh krupuk. Saiki koen sik iso ngomong koyok ngene, ngko lek anakmu mlebu sekolahan kabeh baru koen ngerti yok opo sorone.

            Narti gedek-gedek. Mamahe sik pancet ae. Ben teko nang omah mesti ngunu ae sing dibahas. Iku sing garai Narti males pisan lek dikongkon muleh, jenguk papah mamahe. Paijo mesti dientek-entekno. Untung Paijo iku wong sabar. Narti kadang gumun karo bojone iku kok iso kuat krungu omongane mamahe. Lek papahe dewe gak tau koyok ngunu. Papahe Narti bedo banget karo mamahe. Wong lanang iku gak tau mekso karepe. Pas Paijo moro nang omah, nglamar Narti yo ditompo apik-apik. Sing penting anake seneng dan Paijo tanggung jawab. Lek masalah jarang moro nang omahe Narti gak mergo gak tego ndelok anake tapi mergo gak pingin nyampuri urusan keluargane anake.

Ndemin 2        : Mak… *moro-moro mecungul nang pawon karo ngusap-usap motone*

Narti                : Loh, wes tangi. Opo’o?

Ndemin 2        : *marani mak’e trus ngrangkul*

Narti                : Ngipi ta?

Ndemin 2        : Hooh, onok mak lampir.

Narti                : Woo…medeni la’an.

Ndemin 2        : hooh..aku diburu trus aku mlayu tapi aku tibo…trus sikilku bundas.

Narti                : Trus nanis?

Ndemin 2        : Hooh. Mak lampire klambine biru.

            Narti ngempet ngguyu. Mamahe mendelik trus kipas-kipas. Klambine disawang sediluk, biru.

Mamah            : Anak karo bapak podo ae.

Narti                : Arek cilik mah, Ndemin yo gurung ngerti warna.

Mamah            : Lha yo iku, mesti onok sing nguruki kan?

Narti                : Mamah ki mesti mikire elek. Wes ah, ki wes mateng, mamah mau makan?

Mamah            : Gak, mosok kolu aku. Aku kate muleh ae, sakno papahmu nang omah.

Narti                : Ya wes, salam gawe papah. Sesuk-sesuk tak dolen nang omah.

Mamah            : Dolen? Lha mbok pikir omahe sopo iku? Iku lak omahmu sisan.

Narti                : *nyawang mamahe* Itu dulu mah, sekarang ini rumahku.

            Mangkel ngunu-ngunu ae Mamahe Narti pamit muleh. Putune sing bayi gak diinguk, mung Ndemin 2 sing kebetulan wes tangi disangoni. Narti asline gak seneng anake dikei duwit mamahe tapi gak iso nolak. Iku hak’e Ndemin, hak’e mamahe sisan kate nyanggoni putune.

Paijo                : Mau dianter mah?

Narti                : Gak usah, numpak becak ae.

            Narti nyekel tangane mamahe salim. Paijo melu-melu. Pas tangane diambung Paijo cepet-cepet tangane ditarik karo mlerok.

Narti                : Ati-ati Mah.

Mamah            : Koen sisan. Lek wes gak kuat ngomong, ojo meneng ae.

            Narti ambegan dowo trus nyawang bojone. Sing disawang meneng ae, epok-epok gak ngerti malah mesem nang moro tuane.

Ndemin 2        : Mak lampir…

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s