Uncategorized

KRIMBAT


Srengenge kaet ae njedul, sik isin-isin. Lek dipadakno arek cilik ngunu sik mulet-mulet, males tangi. Bedo karo keadaan nang omahe Narti. Wong wedok iku wes umek kaet Shubuh. Godok banyu, masak sego, nyapu wes ditandangi kabeh. Anake sing nomer telu, sing sik bayi yo wes nyanyi-nyanyi. Kasure sing wes gak empuk maneh ketok teles, diompoli. Mas’e sing turu nang sandinge sik ngorok karo nglamuti jempole.

Paijo yo wes tangi. Wong lanang sing kerjone serabutan alias sak onoke iku lagi ngresiki pacul. Paijo wes duwe rencana kate nandur jagung. Masio gak akeh soale lemahe yo mung sak dulit, timbang nganggur batine. Mari nyruput kopi sing wes dicepakno nang duwur mejo karo bojone de’e mulai umek, macul. Gak ninggalno omah wong lemahe sing kate ditanduri yo mung nang mburi omah.

Narti    : Min, tangi! Gak sekolah ta koen? Ben isuk kok mesti kudu dibengoki.

Sing dibengoki meneng ae. Arek lanang iku sik mlungker nang njero sarung. Narti mbaleni maneh lek mbengoki anake. Pisan pindo gak budal wong wedok sing lagi meteng telung sasi iku mlebu kamare anake.

Narti                : Tangi! *narik sarunge Ndemin*

Ndemin           : *Mulet, narik sarunge maneh*

Mangkel  anake gak tangi-tangi malah ngenakno lek turu, Narti ngetokno jurus andalane. Tangane sing teles mergo lagi umbah-umbah diraupno nang raine Ndemin karo rodok dijentepno.

Narti                : Adus dewe opo njaluk tak adusi?

Krungu ancamane emake sing gak tau mbujuk akhire Ndemin tangi. Krembuk-krembuk arek lanang iku mlebu jading trus adus masio matane durung melek temenan. Paijo sing krungu soko mburi omah mung iso gedek-gedek. Gak kaget, ben dino yo koyok ngunu. Pas Narti mbalek nang kumbahane atine Paijo moro-moro mak tratap. Pacule ditelehno. Narti lungguh karo ngedep kumbahan. Rambute sing dowo ketok awut-awutan. Dikuncit athek karet gelang sak keneke. Kringete ndrodos soko raine ceblok nang gulu. Dastere teles mergo kringet karo banyu kumbahan sing kadang nyiprat.

Paijo                : Mak… *nyedeki bojone*

Narti                : Opo? *gak noleh*

Paijo                : Gak pingin krimbat ta?

Narti                : *Meneng ae, tetep ngucek klambi*

Paijo                : Jare pingin ngrasakno krimbat. Budalo nggo arek-arek tak emonge.

Narti                : *Mandek lek ngucek trus nyawang bojone* Duite sopo?

Paijo                : Lah, yo duitku tho. Wingi mari oleh rejeki, aku durung omong koen. Piro tho?

Narti                : Gak usah, disimpen ae.

Paijo                : Lah, yok opo tho? Wingi jare pingin. Temenan iki, kae tak jupukno duite lek koen gak percoyo. Tak teleh ngisor bantal. 50 ewu cukup gak?

Narti                : *Meneng, nyawang bojone*

Paijo                : Wes kumbahane tinggalen ae ngko tak terusno. Mari ngene aku wes mari kok. Pokoke Ndemin 3 wes thok miki ngko lak anteng ditinggal.

Awale Narti gak obah tapi bareng dipekso trus diduduhi duite akhire wong wedok iku gelem budal. Sakwise adus, de’e ngedusi Ndemin 3. Bayine iku dimiki trus dituru-turu. Ndemin wes budal sekolah. Ndemin 2 sing sik turu dijarno ae. Karo rodok gak percoyo Narti budal nang salon cedek pasar. De’e wes mbayangno rambute dikramasi, dipijite sak pundake, pasti enak batine. Sakjoke rabi karo Paijo, Narti gak tau ndemok salon. Biyen pas prawan paling gak sesasi pisan de’e nang salon, potong rambut utowo krimbat.

Masio sik isuk salon sing diparani Narti wes antri. Tonggone, Bu erte, yo lagi perawatan, feisel. Wong setengah tuwo iku kate buwuh dadi jaluk didandani raine cek ketok kinclong. Karo nunggu, Narti moco majalah sing akeh disediakno nang salon. Ben delok wong ayu narti ngelus-elus wetenge, mbatin mugo-mugo anake sing sik nang njero weteng iku wedok. Anake telu lanang kabeh, gak onok sing anteng. Narti yo pingin duwe anak sing iso dipacaki, didandani.

Sak jam luweh Narti nunggu giliran. Akhire wayahe de’e dikrimbat. Mbak Susi, tukang salone pertama-tama ngramasi rambute Narti. Mari dikramasi rambute Narti dikei krim. Karo nunggu krime ngresep pundake Narti dipijite. Otot-otote kaku kabeh. Suwe rasane gak tau dipijit, gak sempat. Anak lanang telu wes ngentekno wektune. Durung ngurusi omah, gak onok rewang. Bojone sedinoan yo wes kesel kerjo. Paling-paling ngewangi ngedusi arek-arek karo ngemong, iku pun gak suwe. Sementara Narti enak-enak dikrimbat nang omah Paijo umek karo anake.

Paijo                : Ndang lek adus, ojok diguwaki banyune. Pak’e kesel lek nimbo.

Ndemin 2        : Ngko sik, enak kungkum.

Paijo                : Mau dikongkon adus gak gelem saiki kadung nyemplung gak gelem mentas. Gek ndang.

Ndemin 2        : Emoh!

Paijo                : Adikmu nangis kae lho, pak’e gak iso nunggoni koen.

Ndemin 2        : Gak usah ditunggoni, aku nang kene ae.

Paijo                : Ojo inguk-inguk sumur, ngko kejegur. Pak’e tak ndelok adikmu sik.

Ndemin 2        : Hooh.

Paijo mlebu kamar, ndelok anake sing nangis. Ndemin 3 gompol tibake, risih karo ompole bayi iku nangis. Ndemin tas teko. Sepatu karo tas’e diuncalno nang duwur mejo. Seragame gak dicopot. Arek kelas telu iku langsung nang pawon, kate mangan.

Ndemin           : Pak, endi iki lawuhe?

Paijo                : Durung gawe, makmu durung muleh.

Ndemin           : Aku luwe.

Paijo                : Tuku krupuk kono nang sebelah, mangan karo kecap.

Ndemin           : Halah ben dino kok karo kecap, bosen!

Paijo                : Ojo melu-melu rewel, ki adikmu nangis ae. Kae Ndemin 2 dientas, katuken kae ngko kungkum nang bak kaet mau.

Ndemin sing wes keluwen gak ngurus adike. Arek lanang iku mlayu nnag warung sebelah, njaluk krupuk.

Ndemin           : Catet mbak! *omonge nang sing duwe warung*

Mbak Warung : Catet terus, kapan mbayare.

Jam rolas luweh seprapat Narti wes mari lek krimbat. Rambute sing ireng lan dowo ketok alus. Diluk-diluk Narti ngibasno rambute, gak cuma enteng tapi yo wangi. Duit 5o ewu sing diwei bojone sik susuk songo likur ewu. Lumayan, pisan-pisan gak popo. Sepuluh taun pisan mosok gak oleh nyenengno awak, pikire.

Narti mlaku muleh karo mesam-mesem. Rumangsane saiki gak bedo karo model-model nang majalah mau, mung bedo nasib ae. Arek-arek ngko mesti pangling, bojone sisan, batine Narti. Rambute sing biasa dikuncit sembarangan diore, dijarno mumbul-mumbul kenek angin. Raine Narti sing seneng rodo kecut ndelok sepatu karo tas’e Ndemin pating slengkrah tapi diadem-adem. Narti terus mlangkah mlebu goleki bojone. Nang kamar paijo sik ngeneng-eneng anake.

Narti                : Lapo kok nangis?

Paijo                : Lho wes muleh mak. Enak?

Narti                : Hooh. Kene… *omonge karo njaluk anake sing digendong Paijo*

Paijo                : Ngelak ketoke. Mau tangi mergo nguyuh wes tak saline tapi sik nangis ae.

Paijo nyawangi bojone. Dideloki rambute Narti sing ketok alus. Wangi sampo karo krim krimbate sik nempel, seger. Mari dimimiki Ndemin 3 langsung turu. Paijo sing kesel ngeneng-ngeneng anake leyeh-leyeh nang duwur amben ngarep omah, ngisis.

Narti                : Min! Min!

Paijo                : Areke dolen, mbuh mau mlayu nang ndi.

Narti                : Arek kok pancet ae. Iki tas karo sepatune gak diberesi. Gak ganti ta sragame mau?

Paijo                : Mbuh, aku gak ndelok.

Narti                : Iki mari mangan piringe yo gak dikorahi. Segone kecer-kecer tekan ndi-ndi, koyok pitik ae.

Narti sing maune seneng mulai mangkel ndelok omahe koyok kapal pecah. Lantene durung disapu, durung barang-barange Ndemin karo dolenane sing gak diberesi. Mlaku nang mburi omah, nang sumur Narti mbengok maneh.

Narti                : Gusti! Lha kumbahan kok mbok gawe dolenan ngunu yok opo karepmu?

Ndemin 2        : Tak umbahi.

Narti                : Umbahi gundulmu! Lha iku malah mbok tokno kabeh soko bak, lak reget malihan. Lagian yahmene sik adus mau isuk lapo ae?

Ndemin 2        : Aku adus kaet isuk kok. Kaet mau nang kene.

Narti                : Oalah pak..pak, anakmu kok mbok jarno kungkum. Deloken sampek biru kabeh iku raine, lek masuk angin yok opo?

Lali lek mari krimbat, gak kroso lek rambute sik wangi, Narti nyandak anake trus ndang diadusi. Awake arek cilik iku ketok biru, kesuwen kungkum. Mari diadusi langsung diklambeni dilungguhno nang amben paeon trus dicepaki sego, kon mangan. Masio mung lawuh krupuk sisane mas’e Ndemin 2 tetep enak ae lek mangan. Narti nyandak sapu. Klambi-klambi karo dolenane anake diberesi karo ngomel. Mari beres-beres de’e nang sumur, nyandak kumbahan sing ditinggal mau.

Narti                : Ngene kok jare kate dikumbahno *nggremeng*

Paijo sing krungu bojone ngomel ngadek. Pingine mau kabeh diberesi, anak-anake diemong sing genah tapi tibake abot, gak iso. Sing bayi nangis ae, mas’e yo gak iso meneng. Sing mbarep gak gelem ngewangi malah melu nambah penggawean. Paijo mlebu omah trus bablas nang pawon. Ndemin 2 sik durung mari lek mangan. Arek cilik iku cemot kabeh lambene kenek kecap. Kate bablas nang sumur ndelok bojone Paijo mung iso mandek nang ngarep lawang.

            Rambute Narti sing mau diore, alus wes gak ketok maneh. Rambute wes mbalik dikuncit karo karet gelang. Bojone iku ketok umek karo kumbahan. Paijo mung iso nyawang gegere. Atine Paijo rasane koyok diiris. Kaet ae kate nyenengno bojone tapi ternyata sik durung iso. Dodone mbedodok ndelok klambine bojone sing nemplek nang geger teles kringet. Paijo mlaku alon, nyedeki bojone. Tangane moro-moro grewelan. Alon diusap gundule, dielus rambute bojone.

Paijo                : Sepurane mak, durung iso nyenengno awakmu *ngomong lirih*

Narti meneng ae, gak bereaksi mung tangane selot kuat lek ngucek kumbahan. Kringet sing lewat raine dijarno netes. Paijo nunduk, kalem diambung gundule bojone karo pisan maneh ngomong lirih.

Paijo                : Aku sayang koen mak.

Mari ngambung bojone Paijo ngaleh. Ndemin 2 sing wes mari mangan dicandak trus ditumpakno nang sepeda. Paijo gak peduli awan sing panas, sepedae dipancal banter. Nang sumur narti sik meneng. Gak kroso soko pipine netes luh, dijarno luh iku netes nyeblok nang bak kumbahan.

Surabaya, 19 Oktober 2011

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s