Uncategorized

SANG “MANTAN”


sang "mantan" sing wes sugeh (nyilih google)

Paijo lagi uglak-uglik nang duwur amben pas bojone, Narti, mlebu nang kamar. Wong wedok iku kaet adus. Rambute teles, mari kramas. Paijo sing maune sik ngantuk langsung ombo matane.

Paijo                : Kate nang ndi mak?

Narti                : Buwuh.

Paijo                : *langsung tangi* Ndemin 2 dijak yo.

Narti                : *nyawang bojone* Gak, Ndemin 3 ae tak titipno emak kok katene.

Paijo                : Lha lapo?

Narti                : Kok lapo, yo repot wong kate buwuh athek nggowo bayi. Ngko lek kesumuken malah nangis, sakno areke. Lagian yo mung sediluk.

Paijo                : Lek ngunu Ndemin 2 ae sing digowo.

Narti                : Malah arek iku, ngrepoti. Ngko ngentekno jajan, ngisin-ngisini. Arek iku malah rewel lek dijak nang ndi-ndi. Karo sampeyan ae nang omah.

Paijo                : Lha aku repot.

Narti                : Repot lapo? Jare dino iki gak mlebu kerjo. Ngemong sediluk ae yo gak gelem. Lagian areke yo durung adus kae lho.

Paijo                : Guduk gak gelem, lagi repot. Kene tak adusane. Gak-gak lek nakal yoan areke, ngko tak omongane.

Mari ngomong Paijo langsung ngadek, metu soko kamar goleki anake. Ndemin 2 sing lagi dolenan neker nang ngarep omah dicandak trus diadusi. Awale areke gak gelem bareng dikandani lek kate dijak buwuh, mangan-mangan langsung manut. Pas Narti mari lek dandanm Ndemin 2 yo wes ganteng. Wedake merok-merok polahe raine sik teles wes dikei wedak karo pak’e. Masio rodo gak seneng Narti meneng ae, gak iso nolak. Bukane gak seneng anake tapi males mbayangno ngko lek anake umek ae nang buwuhan.

***

Isuk-isuk Narti wes tangi. Gak koyok biasane lek mari tangi langsung siap-siap masak, isuk iki Narti malah langsung adus. Lek biasane mung dasteran iki gak. Narti ngubek-ngubek lemarine, goleki rok karo duwuran. Paijo sing sik turu-turu nang kasur ngeloni anake kaget ndelok bojone wes ayu isuk-isuk. Matane diucek-ucek, mastikno lek ancen bojone sing lagi ngadek nang ngarep lemari.

Paijo                : Mak, lapo?

Narti                : *Gak noleh, sik umek goleki klambi* Goleki klambiku, kok gak onok yo.

Paijo                : Klambi sak lemari akehe kok omong gak onok.

Narti                : Iku lak daster thok, aku goleki rokku sing kembang-kembang.

Paijo                : *Tangi* Kate nang ndi? Gak masak ta?

Narti                : Dino iki gak masak, kate rewang nang Yu Paerah. Tomin lak kate disunatno, wingi sampeyan lak diomongi sisan.

Paijo                : Rewang ae athek umek golek rok barang. Gawe daster lak yo iso, wong mung cedek ae.

Narti                : Yo ngisin-ngisini.

Mari ngubek-ngubek lemarine akhire Narti nemu rok sing digoleki. Rok kembang-kembang sing umure meh podo karo anake sing mbarep iku warnae wes gak cereng maneh. Untung sik muat, batine Narti. Mari macak Narti pesen nang bojone lek ngko Ndemin 3 tangi Ndemin kon ngandani. Gak iku thok Narti yo wanti-wanti, Ndemin 2 gak oleh nyusul. Wingi pas buwuh anake iku wes ngisin-ngisini polahe playon ae trus mbukaki toples-toples jajan.

Narti                : Awas lek ngko dijarno ae lek areke moro…

Paijo                : Lha lek gak iso dipengeng yok opo? Lek areke nangis?

Narti                : Halah, mosok ngunu ae gak iso ngatasi. Yo dijak dolenan.

Paijo                : Lha Ndemin 3 lek ngelak yok opo?

Narti                : Gak dirungokno lek wong ngomong, ngko mas’e kon ngandani aku. Tak muleh tapi yo ojo digugah lek areke gak tangi. Iku yo onok susu nang botol nggo jogo-jogo.

Paijo                : Lapo gak digowo ae? Lak iso diturokno nang kasure Yu Paerah.

Narti                : Lha aku ki kate rewang, ewang-ewang guduk malah ngrepoti. Wes, ngunu ae kok bingung. Tak tinggal disik, ngko mangan lak diteri. Enteni ae.

Mari bojone budal, Paijo budal adus. Anake sik podo turu. Minggu-minggu ngene wayahe podo males-malesan. Opo maneh mau bengi podo gak onok sing gelem turu, dolenan ae. Jam wes nang ongko songo. Ndemin sing gede dewe sik ae durung tangi. Ndemin 2 yo sik ketok anteng lek turu. Ndemin 3 sing wes ganteng dewe. Gak suwi mari Paijo adus bayine iku melu tangi. Paijo sing wes biasa ngurus bayi iku ngadusi anake trus dipacaki sisan. Susu nang botol sing wes dicepakno bojone wes entek. Saiki Ndemin 3 wes mulai liyer-liyer, kate turu maneh.

Sego kiriman Yu Paerah wes teko. Paijo wes mangan. Mari mangan wong lanang iku nginguki anak-anake sing sik anteng. Gundule digaruki. Eling bojone sing lagi rewang, Paijo mlebu nang kamare. Ndemin 2 sing sik turu dioglek-oglek. Arek cilik iku mulet-mulet, males tangi tapi karo Paijo dibisiki. Mari anake melek langsung digendong, didukno soko amben.

Ndemin 2        : Ngko aku diseneni mak’e.

Paijo                : Gak. Lek diseneni yo nangis ae.

Ndemin 2        : Ngko malah diajar.

Paijo                : Yo gak, kan akeh wong. Gak wani makmu. Lagian nang kono yo akeh koncomu. Pak’e mau eruh podo mangan jajan, ketoke enak.

Ndemin 2        : Mosok?

Paijo                : Kandani gak percoyo. Mrunuo, deloken dewe. Oh iyo, ngko lek makmu nesu ngomonge adek nangis, jaluk mik susu. Susu botole wes entek.

Kenek pengaruhe bapake, Ndemin 2 sing durung adus iku langsung budal nang omahe Yu Paerah. Bener omongane pak’e, nang omahe Yu Paerah akeh jajan. Narti sing lagi lungguh, gawe bikang kaget ndelok Ndemin 2 moro. Wong wedok iku langsung ngomel. Ndemin 2 diseneni, kon muleh. Eling omongane bapake, Ndemin 2 alasan lek adike nangis. Karo ngomel Narti langsung ngadek, pamit muleh.

Paijo sing wes siap nang omah langsung mlebu kamar ndelok bojone mlaku muleh. Ndemin 3 sing lagi turu diambung karo rodok dihewek-hewek. Bayi umur limang sasi iku langsung tangi trus nangis.

***

Sore pas lagi enak-enak ngopi nang pawon, gak sengojo Paijo ndelok Narti sing lagi sisiran. Wong lanang iku langsung ngadek, nyedeki bojone.

Paijo                : Kate nang ndi, mak?

Narti                : Nang ndi? Yo gak nang ndi-ndi.

Paijo                : Kok sisiran?

Narti                : Maksude? Lha opo gak oleh aku sisiran?

Paijo                : Yo oleh tapi kok tumben-tumbene. Biasa lek nang omah kan gak tau sisiran.

Narti                : Kate tuku sabun.

Paijo                : Tuku sabun ae sisiran barang. Kae ngongkon Ndemin lak iso.

Narti                : Dapakno kenek anakmu dikongkon. Mesisan mlaku, mumpung podo anteng kabeh.

Paijo                : Katene dolen ta?

Narti                : Dolen nang ndi? Mlaku nang warung, golek sabun.

Paijo                : Kene tak tukokno ae. Sabun opo?

Narti meneng. Disawang bojone sing ngadek nang sanding. Onok sing aneh, batine. Paijo sing disawang bojone melu meneng.

Narti                : Opo’o?

Paijo                : Apane?

Narti                : Sampeyan ki lho opo’o? Akhir-akhir iki kok aneh. Wong adus ditakoni, gawe rok diinterogasi. Saiki ndelok wong sisiran a ewes bingungi.

Paijo                : *meneng, gundule dikukuri, batine rodo isin, ketemon*

Narti                : Malah meneng ae. Opo’o kok?

Paijo                : Gak.

Narti                : Mas Paiman ta?

Paijo                : *kaget tapi brusaha santé*

Narti                : Oalah Pak…pak, anak yo wes telu, umur yo gak enom maneh mosok kate aneh-aneh.

Paijo                : Yo gak aneh. Be’e koen sik seneng.

Narti                : Lha trus arek-arek kate diteleh ndi, lha iki sing nang njero weteng yok opo? Wong yo wes suwe ngunu lho. Lagian Mas Paiman yo gak mungkin gelem karo aku. Prawan ae gak gelem opo maneh saiki, anake wes sak kandang. Sugeh maneh saiki. Mbok yo dinalar.

Paijo                : Jare sopo gak gelem? De’e lak cinta mati karo koen.

Narti                : Cinta mati opo? Sampeyan lak ngerti ceritane sih biyen iku yok opo. Wong aku lek curhat yo nang sampeyan. Suratku ae gak tau dibales ngunu lho.

Paijo meneng. Wes rong minggu Paiman, wong lanang sing tau disenenge Narti, muleh soko Malaysia. Omahe gak adoh soko omahe Paijo, sik sak kampung cuma bedo gang ae. Ndelok Paiman sing saiki wes dadi “wong” Paijo wedi lek bojone bakal katut. De’e wedi lek Narti gak kuat urip kere karo de’e trus pingin mbalik nang Paiman. Narti gak ngerti lek Paiman yo seneng de’e. Narti gak ngerti lek surate nggo Paiman gak tau nyampek polahe didelekno Paijo. Gak dikekno. Paiman dewe ngroso Narti gak seneng de’e, gak nompo cintane. Patah hati, Paiman budal nang Malaysia.

Paijo ngerti lek Paiman sik seneng karo bojone. Gak sengojo pas lagi muleh kerjo de’e ndelok Paiman sing lagi nyangkruk nang warung kopi sebelah omah. Paijo yo krungu pas Paiman nakokno Narti nang sing duwe warung. Sakjoke iku, Paijo rodo parno lek ndelok Narti macak. Masio wes akeh anake, Narti sik tetep ngemesno. Masio ben dino penggaweane ngomeli de’e karo anake tapi lek gak onok kroso sepi omahe, atine.

Narti                : Lapo meneng ae?

Paijo                : Gak lapo-lapo.

Narti                : Gak percoyo karo aku?

Paijo                : Gak ngunu…

Narti                : Wes, gak usah mikir aneh-aneh. Opo sing gak tak kekno sampeyan. Kabeh yo wes tok pek. Gak onok nggon maneh nang atiku iki.

Paijo                : Temenan ta?

Narti                : Gak, mbujuk.

Paijo                : Lah?

Narti                : Iyo..iyo. Wes ta lah, ancen gak jodoh ngunu iku. Masio umpamane suratku gak tok delikno yo lek ancen gak jodoh yo gak iso diapak-apakno.

Paijo                : Koen kok ngerti? *kaget*

Narti mung mesem ndelok raine Paijo sing abang ireng, kaget campur isin. Paijo gak nyongko lek bojone iku ngerti.

Narti                : Wes, anake ojo nggo alasan. Aku sing repot lek sampeyan koyok ngunu. Oh iyo siji maneh, ojo mecucu ae..iku bagianku.

Raine Paijo sik abang. Gundule dikukuri ae, masio gak gatel. Isin, masio saiki atine wes tenang.

Surabaya, 11 oktober 2011

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s