Uncategorized

MANEH


gambar nyilih ko lek Google

Jam wes nunjuk ongko pitu bengi. Ndemin glesotan nang ngarep tipi. Arek kelas telu esde iku ketok umek dewe. Sediluk-diluk nggambar trus nggunting kertas sing dijupuk soko bukune. Saking asyike Ndemin gak sadar lek tas’e diubek-ubek karo adike, Ndemin 2. Adike sing sik umur petang taun durung genep iku ngetokno buku, tepak karo opo ae sing onok nang njero tas’e mas’e. Gak mung ngudal-ngudal isi tas, Ndemin 2 mulai nyoret-nyoret bukune mas’e. Buku tulise mas’e digambari sepur-sepuran, montor karo benang ruwet. Dicorat-coret sak karep atine gawe potelot, kadang gawe pulpen.

Pas kate njupuk setip Ndemin sing ndelok tas’e madul-madul langsung mbengoki adeke. Gak mung iku, mangkel bukune dicoreti gundule adike langsung dikaplok. Arek cilik iku jelase langsung mbengok banter, nangis.

Ndemin 2        : Huaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Huaaaaaaaaaaaaaaa!

Ndemin           : Kapok! Salahe bukuku mbok coreti. Sesuk lek diseneni bu guru yok opo? Arek kok nakal!

Ndemin 2        : Huaaaaa! Huaaaaaaaa! *Selot banter lek nangis*

Ndemin           : Nangis-nangiso, gak urus! *Mangkel, peralatan sekolahe dijupuki soko tangane adike  trus dilebokno tas*

Krungu onok sing nangis, Narti sing lagi umek nang pawon langsung ngadek, marani. Rok’e dicincingno. Raine kucel. Lambene mecucu siap ngomel.

Narti                : Lapo maneh?

Ndemin 2        : Huhuhuhu *Nangis karo nyekeli gundule*

Narti                : Min, adikmu mbok apakno? Arek kok gak iso ngemong adike malah digawe nangis senengane.

Ndemin           : Gak tak apak-apakno wong areke sing nakal. Bukuku dicoreti. Sesuk lek seneni bu guru yok opo aku.

Ndemin 2        : Aku gak nakal. Mas sing nakal. Gundulku dikeplak. Huhuhuhu…

Narti                : Wes dikandani ojo seneng ngeplaki adike, ngko lek areke goblok yok opo? Seneng duwe adik goblok? Lagian koen iku wes dikandani bolak-balik ojo sembarangan ndekek tas. Sinau nang kamar kono, sinau kok nang ngarep tipi!

Ndemin           : Aku lho gak sinau. Lagi gawe montor-montoran.

Narti                : Malah gak sinau. PRmu wes mbok garap ta? Njaluk dikeplak sisan arek iki.

Wedi lek mak’e temenan Ndemin langsung ngadek, tas’e dicandak. Sak durunge mlebu kamar adike sing sik nangis dipentelengi. Arek cilik iku selot banter lek nangis, gak cuma loro gundule tapi mangkel sisan saiki. Narti ndelok anake, melu mendelik sisan. Ndemin 2 membik-membik karo ngusapi luh’e.

Narti                : Meneng, dicakot asyu mboh koen.

Ndemin 2        : Hik..hik..luwe mak, maem.

Narti                : Sik, durung mateng. Makane ojo nangis ae.

Narti nyandak Ndemin 2, digendong trus digowo nang pawon. Anake nomer loro iku dilungguhno nang amben.

Narti                : Gusti!

Narti kaget ndelok wajan. Lali lek mau lagi nggoreng tempe. Tempene ireng kabeh, gosong. Wong wedok iku langsung mecucu.

Narti                : Deloken iku, maleh gosong kabeh tempene.

Ndemin 2 meneng ae. Motone kedip-kedip thok. Narti ngentas tempene sing gosong trus diadahno piring, diteleh nang ngarepe Ndemin 2.

Ndemin 2        : Tak maem yo mak?

Narti                : Yo.

Ndemin 2        : Asik!

Narti                : Wes kono mlebu omah, adike ditunggu. Mak tak marekno lek masak. Gak usah nang kamare mas.

Ndemin 2        : Gak, nang kamare adik ae.

Narti                : Iyo, turu nang sandinge. Ngko lek wes mateng tak gugah. Adike ojo diambungi!

Ndemin 2        : Hooh.

Mari jupuk tempe siji engkas Ndemin 2 mlebu nang omah trus moro nang kamare adike. Guduk kamare adike sakjane secara de’e, pak’e karo emake yo turu nang kono. Nang kamar Ndemin 2 ndelok adike sing kaet umur limang sasi turu nglipus. Bayi lemu iku ketok anteng. Kadang lambene obah-obah dewe, koyok arek lagi nyusu. Ndelok adike sing ketok lucu Ndemin 2 gak kuat. Arek cilik iku munggah nang amben, nyedeki adike trus ngambung pipine.

Pisan adike sik meneng. Pindo mulai mulet-mulet. Ndelok adike obah karo lambene crangapan, goleki susu, Ndemin 2 selot seneng. Lek mau mung ngambungi pipi saiki kabeh-kabeh diambungi. Tangane, sikile adike sing lemu diambung karo rodo digegeti, dicakot. Bayi lanang iku selot obah-obah, umek. Gak suwe akhire tangi trus nangis.

Narti                : Opo maneh? *krungu anake nangis*

 Narti ndekekno sutil. Kate ninggal wajan, eling tempene sing gosong mau. Gak pingin kedadean maneh, kompore dipateni. Wong wedok sing durung nyandak telung puluh taun iku cepet-cepet mlebu omah, mlebu kamare. Nang kamar, anake sing sik bayi nangis. Ndemin 2 sing lungguh nang sandinge ketok ngelus-elus pipine adike, kate ngeneng-ngeneng maksude. Sak durunge emake nyocot, Ndemin 2 langsung ngomong.

Ndemin 2        : Adek ngipi, trus nangis. Ngipi diburu setan paling.

Narti                : Yo koen iku setane. Kandani ojo diambungi, mak lagi masak gak mari-mari kae lho!

Ndemin 2        : Gak, mung ambung sitik. Ngelak paling, pingin cucu.

Narti                : Wes…koen iki podo ae. Kono nang masmu cek dikeplaki gundulmu *nyandak anake sing bayi*

Ndemin 2        : Emoh, aku nang kene ae *membik-membik kate melu nangis*

Narti                : Woo…lek nangis malah tak ajar. Ndang turu kono.

Ndemin 2        : Durung maem hik…hik.

Narti                : Durung mateng! Sing gosong mau gelem ta?

Ndemin 2        : Huhuhu..gak popo.

Narti                : Min! Min! Adike dulangen sik, mesisan koen mangan sisan.

Ndemin           : Emoh! Cek mangan dewe areke. Aku ngko ae! *Nyauri soko kamare*

Narti                : Tak gibeng sisan koen ngko! Ndang!

Mangkel Ndemin 2 melu nangis, Ndemin gede gak gelem ndulang adike, Narti mlebu nang kamare anake sing paling gede iku. Nang kamar Ndemin sik nerusno lek gawe dolenan. Eruh mak’e mlebu areke langsung kaget.

Narti                : Woo…kaet mau ngunu iku penggaweanmu. Kon sinau malah gawe dolenan. Lha iku bukumu sekolah malah diguntingi, njaluk dikeplak sisan ta gundulmu?

Ndemin           : Iki nggo prakarya mak?

Narti                : Prakarya opo? Kate mbujuk sisan koen?

 Wedi mak’e selot ngamuk, Ndemin ngejak adike ngaleh. Adike digandeng, dijak nang pawon, mangan. Gak suwi Paijo, bapake, teko. Wong lanang sik tas muleh kerjo iku ketok kucel raine. Kringete ndrodos sak awak. Paijo ndelok bojone sing lagi ngeneng-ngeneng anake. Kroso luwe de’e langsung bablas nang pawon. Ndelok Ndemin sing lagi ndulang adike Paijo mesem. Dingaren akur, batine.

Mari melu mangan Paijo mlebu kamar, kate turu. Nang kamar anake sing bayi wes anteng, merem. Bojone ketok nglempiti klambi karo popok nang duwur amben. Ndelok Paijo kate mapan, Narti langsung mbengok.

Narti                : Adus sik!

Paijo                : Adem. Selak ngantuk.

Narti                : Kringete koyok ngunu, ngambon-ngamboni.

Paijo                : Gak, enak kok. Sing ngambu paling yo awakmu. Kesel awakku, gak kuat ngesot nang jeding *langsung mapan*

Narti                : Justru sing ngambu aku makane aduso. Ngunu iku sing ditiru anakmu, angel lek kon adus!

Paijo                : Halah, gak adus yo gak mati. Lagian lek aku wangi ngko malah akeh sing naksir.

Narti                : Naksir regane kate dirombengno!

Gak kuat karo ngantuk Paijo mbidek ae. Gak gelem adus. Wong lanang iku ngenakno lek mapan turu, merem. Narti sing mangkel kaet mau umek karo anak-anake, penggawean omah, selot mbedodok atine.

Narti                : Oalah Gusti…ngene kok sik sampeyan paringi maneh, lak ndang mati aku.

Paijo sing durung temenan lek turu langsung melek krungu omongane bojone. Wong lanang iku langsung tangi.

Paijo                : Heh? Maneh? *kaget*

Narti                : Hooh, mau pas nimbangno tole prikso pisan nang bidan *ngomong lirih, gak nyawang bojone*

Paijo                : Alhamdulillah *ambegan dowo karo mesem*

Narti                : Alhamdulillah gundulmu njepat!

Ndelok bojone mecucu, Paijo mung mesam-mesem, maneh.

Surabaya, 6 oktober 2011

***

Advertisements

4 thoughts on “MANEH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s