Uncategorized

Minimal Rp. 10.000!


10.000 rupiah (dijupuk soko google)

Sesuk riyoyo, Ndemin karo adeke wes gak sabar ngenteni dino ganti. Arek lanang cilik loro iku diluk-diluk ndeloki jam. Gak mung pingin ndang riyoyo tapi yo mergo pingin ndang magrib cek iso buko. Sik jam setengah telu, suwe pikire Ndemin sing gede. Arek sing sik kelas loro esde iku mulai muter utek, golek cara yok opo cek gak bosen ngenteni wayahe buko. Adeke, Ndemin cilik, sik umur petang taun.

Ndemin 1        : Yes! Ngerti aku! *moro-moro mbengok, oleh ide*

Ndemin 2        : Yes! *melu-melu*

Ndemin 1        : Opo koen melu-melu yes? Ngerti ta?

Ndemin 2        : Gak tapi atu melu mas. Gak oyeh ta?

Ndemin 1        : Oleh tapi ojo nakal.

Ndemin 2        : Gak, atu gak nakal. Opo cing yes mas?

Ndemin gede nyedeki adekku trus bisik-bisik. Motone sing bunder ketok selot ombo, seneng. Adeke mung manthuk-manthuk ngrungokno omongane mas’e.

Ndemin 1        : Yok opo? Masyuk ga? Sip?

Ndemin 2        : Macuk! Cip!

Gak suwe arek loro iku umek nang kamar sampek gak kroso bedug magrib wes muni. Mari buko arek lanang loro iku umek maneh. Kate melu takbiran keliling numpak truk karo mak’e gak oleh. Cek gak nangis lan gak ngrusuhi mak’e sing lagi masak nyiapno nggo berkatan sesuk pas riyoyo, bapake ngajak arek loro iku dolenan kembang api nang ngarep omah.

Pas dino riyoyo.

Embok             : Yah! Yah!

Sutiyah            : Opo mak? Aku nang pawon!

Embok             : Byuh, deloken kae anakmu loro.

Sutiyah            : Opo sih mak? Sik korah-korah iki. Lapo arek-arek?

Embok, emake Sutiyah teko karo cincing-cincing jarike. Wong wedok umur seket taun iku langsung nang pawon, goleki anake. Lambene merat-merot, ngomel.

Embok             : Anakmu kae lho ojo dijarno ae. Arek cilik nyekel duit sakmunu akehe bahaya! Ngko lek onok sing jahat trus dirampok yok opo? Iyo lek mung dijupuk duite, lek areke diapak-apakno sisan yok opo? *langsung ngomel*

Sutiyah            : Duit? Duit opo?

Embok             : Kae lho areke, lagi nang pos kampling. Duite akeh tenan. Tak kongkon muleh gak gelem. Koen iku  yo cek wanine nyekeli arek cilik duit sakmunu akehe.

Sutiyah            : Sik ta lah mak, ojo ngomel ae. Sopo sing nyekeli duit? Aku gak ngeweki duit blas nang arek loro iku. Mau mari solat langsung ngilang, durung muleh.

Embok             : Oalah. Lha trus soko endi duite? Kono ndang digoleki, kon muleh.

Bingung, gak ngerti opo sing omongno mak’e akhire Sutiyah ninggal korah-korahane. Wong wedok umur telung puluh iku kate goleki anake. Durung sampek metu omah de’e ndelok Ndemin karo adike lagi nang teras, ngitung duit. Anake loro-lorone ketok seneng. Sutiyah langsung kaget ndelok anake nyekel duit puluh ewuan akeh.

Sutiyah            : Duite sopo iku?

Ndemin 1        : Duitku.

Ndemin 2        : Duittu barang!

Sutiyah            : Nyolong ko ndi?

Ndemin 1        : Gak nyolong, dikei.

Ndemin 2        : Hooh, wong iki cangu kok.

Sutiyah            : Sangu kok akeh men! Mesti mbujuk! Hayo ngaku, duite sopo iku? Tak ajar lek wani nyolong!

Ndemin 1        : Gak nyolong kok kandani. Iki mau disanguni pas unjung-unjung. Ya dek ya?

Ndemin 2        : Hooh. Gak nyolong.

Sutiyah gak percoyo karo omongane anake. Arek lanang loro iku diseneni, dipekso kon ngaku oleh soko endi duite. Gak rumongso nyolong arek loro iku akhire nangis, wedi karo emake. Sutiyah gak ngurus masio anake wes nangis-nangis. Dompete anake dijupuk. Sutiyah langsung kaget ndelok onok tulisan gede nang dompete anake. Wingi pas jaluk klambi anyar nggo riyoyo, Ndemin jaluk ditukokno dompet gede, jare nggo adah sangu.

Sutiyah            : Sopo sing gawe tulisan iki? Heh?

Ndemin 1        : *Nangis, gak nyauri*

Sutiyah            : *Gak disauri sing gede, nyawang ndemin cilik*

Ndemin 2        : *Nangis sisan, gak wani nyauri*

Sutiyah            : Lek meneng ae malah tak ajar ngko!

Ndemin 1&2   : *Selot banter lek nangis*

Gak oleh jawaban, Sutiyah selot emosi. Wong wedok iku jupuk sapu. Ndelok mak’e jupuk sapu arek loro iku tambah banter maneh nangis. Soko samping omah moro-moro jedus bapake. Paimo kaget krungu anake bengak-bengok nangis. Luweh kaget ndelok bojone cincing-cincing karo nyekel sapu, kate ngajar anake.

Paimo              : Onok opo iki? Kate tok apakno anakmu mak?

Sutiyah            : Kate tak ajar!

Paimo              : Lha lapo? Sabar ojo main ajar ae.

Sutiyah            : Deloken iki! *Nguncalno tulisan sing dijupuk sopo dompete anake*

Paimo              : Opo iki? *Moco tulisan nang kertas sing diuncalno bojone*

Sutiyah            : Opo gak ngisin-ngisini ngunu iku? Ayo ngaku, sopo sing ngajari koyok ngunu? Lek gak ngaku tak ajar temenan, ojo dipikir aku gak wani! *ngomong nang anak-anake*

Paimo              : Hehehehe

Sutiyah            : Lapo malah ngguyu?

Paimo              : Lha iki tulisanku mau bengi. Arek loro iku njaluk ditulisno soale gak iso apik, tulisane elek.

Ndemin 1&2   : *Sik nangis ae*

Sutiyah            : Heh? Dadi sampeyan sing ngajari? Bapak pekok!

Paimo              : Lah, kok maleh aku sing diseneni?

Sutiyah            : Lha trus sopo? Ngisin-ngisini!

Paimo              : Lah, aku iki gak ngerti opo-opo kok moro-moro diseneni? Aku kan mung omong lek aku sing nulisno.

Sutiyah sing sik emosi akhire cerito. Anake loro iku pas unjung-unjung gak cuma nggowo dompet gede tapi nempel tulisan nang dompete.  Tulisane gede, gawe spidol ireng, Minimal 10.000 rupiah!

Gak kaget lek arek loro iku iso nyekel duit akeh. Lha bayangno ae pirang omah sing diparani, garek ngepingno sepuluh ewu ae.

Sutiyah            : Gak mesisan nggowo kotak amal ae?

Paimo              : Oalah le…le, kok onok-onok ae polahmu. Wes ojo diseneni, jenenge ae arek cilik.

Sutiyah            : Sik cilik a ewes ngisin-ngisini yok opo lek gede?

Paimo              : Koyok awakmu lah hehehe

Sutiyah            : Opo? *emosi krungu omongane bojone*

Paimo              : Gak…gak, guyon. Koyok aku.

Sutiyah            : Jelas iku, sopo maneh sing diturun pekoke lek guduk bapake! Amit-amit jabang bayi. *ngelus-ngelus wetenge sing gede*

Paimo              : Lah, yok opo maksudmu? Arek yo jelas nurun wong tuone, lek gak bapak yo emake.

Sutiyah            : Iyo tapi ojo nurun mas-mas’e sing iki, opo maneh nurun bapake. Iso mati kaku aku ngko.

Ndemin gede karo cilik sik nangis. Wingi pas nunggu buko arek lanang iku duwe ide cek iso oleh sangu akeh pas riyoyo. Umek nang njero kamar mergo kate gawe tulisan tapi berhubung tulisane sik elek, arek loro iku njaluk tulung bapake.

Sutiyah            : Ayo, gek adus! Mari ngunu bobok!

Paimo              : Trus duite diapakno?

Sutiyah            : Kene tak simpene, ngko nggo njajan ae entek.

Paimo              : Gak dibalekno?

Sutiyah            : Lha lapo dibalekno, wong wes dikei kok, sangu.

Paimo              : Ealah tiwas anake dikabruki *omong lirih, wedi krungu bojone*

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s