Uncategorized

Njaluk Adek


anake sing nulis. AMIN! (nyilih google)

              Paimin lagi ae muleh soko sawah. Wong lanang sing ga patio ganteng iku lagi lungguh nang teras karo ngresiki pacule. Moro-moro soko pager ngarep, Ndemin cilik, anake sing nomer loro njedus karo ndrenginging, nangis.

Ndemin           : Hu…hu…hu…hu

Paimin             : Lah, lapo? Teko-teko kok nangis?

Ndemin           : *nyedeki pak’e* Mas lho…hu…hu

Paimin             : Lapo mas?

Ndemin           : Mas nakal. Aku gak dijak dolenan hu..hu

Paimin             : Lha kon ngrusuhi paling.

Ndemin           : Gak! Aku lho mung melu-melu. Pak’e nakal pisan hu..hu..hu

            Mangkel bapake gak mbelani, malah ngarani de’e sing nakal, Ndemin selot banter lek nangis. Arek sing durung genep umur limang taun iku glesotan nang teras karo jejek-jejek. Paimin sing masio lagi kesel awake ndelok anake nangis yo gak tego. Diteleh pacule trus dicandak anake, dielus-elus.

Paimin             : Yo wes dolenan dewe ae opo karo pak’e, tak kancani mari iki

Ndemin           : Emoh! Pak’e…hu…hu

Paimin             : Opo arek bagus?

Ndemin           : Aku njaluk adek ae yo pak, cek iso dijak dolenan

Paimin             : Yo, ngko tak gawekno.

Ndemin           : Saiki ae pak, cek mas kapok ngko. Aku dolenan karo adek, de’e gak duwe konco

Paimin             : Yo gak iso lek dewe, ngenteni mak’e sik

Ndemin           : Lapo ngenteni mak’e? Karo aku ae, tak ewangi.

Paimin             : Gak iso, sampeyan sik cilik lagian yo gak duwe panci.

Ndemin           : Duwe ngunu lho, kae nang pawon lak akeh panci. Mbujuk, pak’e mbujuk! *kate nangis maneh*

Paimin             : Gak mbujuk. Sing iso gawe makmu, pak’e sing ngewangi.

            Gak oleh opo sing dipingini, Ndemin nangis maneh. Mak’e durung teko. Paimin sing brusaha ngeneng-ngeneng anake gak berhasil. Ndemin sik nangis ae, malah selot banter. Umbele ndlewer teko ndi-ndi, luh’e ndrodos ae soko matane. Gak suwi, Narti, bojone teko. Wong wedok sing kaet soko pasar iku nggowo tas blonjoan. Ndelok anake lanang nangis bukane dicedeki malah dijarno ae. Ngerti mak’e teko Ndemin langsung tangi, nututi mak’e sing mlebu nang pawon.

Ndemin           : Mak’e! *nyedeki mak’e sing lagi ngurupno geni nang pawonan*

Narti                : Lapo? Isuk-isuk wes nangis.

Ndemin           : Njaluk adek.

Narti                : *Kaget tapi meneng ae, sik umek karo blonjoane sing kate dimasak*

Ndemin           : Yo mak yo? Aku gawekno adek, aku emoh dolenan karo mas, mas nakal.

Narti                : Mak’e sik repot. Kono, dolenan karo pak’e

Ndemin           : Emoh! Gawekno adek sik ngko gek dolenan.

Narti                : Kandani sik repot kok. Wes ojo ganggu, mak kate masak.

            Gak dianggep mak’e Ndemin nangis maneh. Paimin sing wes mari lek ngresiki pacul, krungu anake nangis maneh moro nang pawon.

Paimin             : Lah, sik nangis ae.

Ndemin           : Mak’e gak gelem nggawekno adek hu..hu

Narti                : Gak enak duwe adek, ngko kon dicakoti, dolenanmu dirayahi. Gelem ta?

Ndemin           : Gelem! Gak popo. Aku malah seneng dicakoti.

Narti                : Halah, wong nangisan ngunu lho. Ngko dijejeki, dikaploki gundulmu tapi gak oleh mbales.

Ndemin           : Gak popo! Aku njaluk adek pokoke!

Paimin             : Wes ta lah mak, digawekno ae *mesam-mesem*

Narti                : *Mleroki bojone*  Loro ae ndasku pecah kate tambah maneh.

Ndemin           : Adek! Aku njaluk adek!

Narti                : Wes ojo rame ae, malah tak ajar ngko. Mrene!

Ndemin           : *Ngrangkul mak’e soko mburi*

            Ndemin sik sesengukan karo ngrangkul mak’e. Paimin sing ndelok anake rangkul-rangkulan karo bojone maleh kudu ngguyu, eling bedes nang bonbin. Wong lanang iku munggah nang lincak, lungguh karo kipas-kipas.

Narti                : Njaluk sing ganteng opo elek?

Ndemin           : Sing ganteng, sing lucu, gak nakal koyok mas!

Narti                : Lek ngunu yo gak karo bapakmu lek nggawe.

Paimin             : *Krungu omongane bojone langsung ombo matane*

Ndemin           : Lha karo sopo mak? Lik Paimo?

Narti                : Lik Paimo yo kenek, Lik Paiman yo iso *karo ngirisi brambang*

Paimin             : Woo, tak bacok lek wani gawe karo Paimo opo Paiman!

Ndemin           : Lapo pak? Gak popo cek adekku ganteng. Diewangi kok malah nesu, yo mak?

Narti                : Hooh, mbuh pakmu iku.

Paimin             : Emak karo anak podo pekoke!

Narti                : Podo karo sing omong.

            Rumongso bakal oleh opo sing dipingine Ndemin mandek lek nangis, malah ngguya-nguyu saiki mbayangno iso dolenan karo adeke. Narti sik nerusno lek masak. Paimin mecucu, mangkel. Ndelok pak’e mecucu Ndemin ganti nyedeki pak’e.

Ndemin           : Pak’e batal!

Paimin             : Lapo batal?

Ndemin           : Poso gak oleh nesu.

Paimin             : Jare sopo? Aku lho gak nesu yoan.

Ndemin           : Lha iku, lambene sampeyan koyok pitik kate nelek ngunu lho.

Paimin             : Mbuh!

Ndemin           : Yek! Pak’e batal! Pak’e gak poso!

Paimin             : Pokoke lek gawe adek gak karo aku awas! Tak tinggal minggat!

            Ndelok pak’e mrengut, nesu Ndemin selot seneng. Arek cilik iku joget-joget karo gudo pak’e. Narti sik umek karo masakane masio nang njero ati kudu ngguyu.

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s