Uncategorized

LAIRAN


anake sing nulis. AMIN! (nyolong lek google)

          Sutini karo Paijo wes nikah onok setahun. Pasangan enom iku lagi seneng-senenge soale kate nyambut kelairan anak pertama. Wetenge Sutini kethok gede. Jare dukun anak gak suwe maneh bakal mbrojol. Garek nunggu itungan dino. Klambi-klambi wes dicepakno. Bantal cilik, guling cilik, peralatan cilik-cilik nggo bakal anake wes siap nang omah. Rencanane Sutini kate nglairno nang omah, diewangi dukun beranak sing wes kesohor nang kampung. Dukun iki guduk sembarang dukun, masio mung wong lawas, wong kampung tapi de’e wes dibekali ilmu karo petugas kesehatan nang kecamatan. Ben onok pelatihan mesti gak tau kelewatan. Yo istilahe wes duwe sertipikat ngunu lah.

            Dino senin isuk Paijo siap-siap kate budal macul. Sawahe sing gak sepiroo iku kate ditanduri lombok. Sutini, bojone sik durung ngaleh soko amben, sik uglak-uglik. Awake soyo abot. Kate lapo-lapo males. Padahal jare dukune wes diwanti-wanti dikongkon akeh gerak. Mlaku-mlaku opo lapo ngunu, sing penting gak kerjo abot. Tapi dasare Sutini sing ngalem, onok ae alasane ben diilengno bojone utowo mertuone. Lagek ae Paijo nyandak pacul, kate budal moro-moro krungu suoro ngaduh soko kamare. Cepet-cepet de’e mlayu, ndelok bojone.

Sutini   : *Mringis nang duwur kasur karo nggereng-nggereng*

Paijo    : Dek, opo’o?

Sutini   : Wetengku loro, Mas. Aduh…. *Mrecing-mrecing karo ndemoki wetenge*

Paijo    : Ojok-ojok wes wayahe, Dek. Sik tak celokno dukune.

Sutini   : Ojok nang ndi-ndi, nang kene ae.

Paijo    : Lah trus lek mbrojol yok opo?

Sutini   : Kon nyelukno pak’e. Sampeyan nang kene ae.

Paijo    : Yoh, sik, tak omongane pak’e.

            Paijo metu soko kamar terus nggoleki bapake. Jare mak’e bapak’e wes budal nang pasar soale dino iki wayahe pasaran dadi pasar rame. Soko kamar Sutini wes mulai bengak-bengok. Mergo Sutini gak gelem ditinggal akhire mak’e sing metu, nyeluk dukun. Wong wedok sing wes umur seket tapi sik ketok ayu iku mlaku karo nyincing jarike. Paijo sing wes diceluki bojone bolak-balik iku cepet-cepet mlebu kamar, nginguk bojone. Nang kasur raine Sutini ketok lungset. Rambute acak adul, keringete ndrodos. Tangane sing mau ndemoki weteng saiki remet-remet seprei. Motone mendolo. Lambene ngereng-ngereng koyok macan kate ngemplok pitik.

Paijo    : Loro, Dek?

Sutini   : Gak! Enak! Yo jelas loro, ngunu sik takok!

Paijo    : Iyo. Sabar, Dek *ngelus-elus rambute bojone*

Sutini   : Ndi iki dukune? Selak loro!

Paijo    : Sik dicelukno mak’e, diluk maneh teko.

            Ngroso loro Sutini mulai ngamuk. Bojone sing ngadek nang sandinge diseneni ae. Gak suwe emak mertuone teko karo dukune. Dukun sing wes pengalaman iku langsung nyiapno peralatan. Emak dikongkon ngodokno banyu anget. Paijo kon minggir, nang njobo tapi mergo Sutini gak gelem ditinggal akhire Paijo ngadek nang sandinge bojone. Sutini sing mau mung ngremeti seprei wes gak kuat maneh. Tangane Paijo dicandak, dinggo remetan. Gak mung semono rambute Paijo yo dijambaki.

Dukun : Meh metu iki, ayo ambegane diatur, arek ayu.

Sutini   : Loro, Mbah! Aku gak kuat.

Paijo    : Kudu kuat, Dek. Ayo… *nyemangati bojone*

Sutini   : Ayo nang ndi? Wong kate mbrojol ngene!

Paijo    : Maksude ayo ambegan, melu obo-obone mbah’e, Dek.

Sutini   : Kakean cangkem. Dipikir gak loro ta? Gampang ngunu ta?

Dukun : Wes, arek ayu, ayo diatur napase.

            Selot loro selot mangkel atine Sutini. Arek wedok iku nggereng-nggereng karo ngeden. Tangane selot banter lek ngremet lengene Paijo.

Paijo    : Aduh! Ojo banter-banter, Dek. Loro..*mringis, kelaran*

Sutini   : Loro ndi karo aku? Ngunu ae gak oleh! *nesu*

Paijo    : Oleh, jare sopo gak oleh *ngalah*

Sutini   : Loro, Mbah. Aku dioperasi ae, gak kuat!

Dukun : Sithik meneh, ayo.

Sutini   : Arggggggggggghhhhhh! *gak kroso rambute bojone dicandak maneh, dijambak*

Paijo    : Aduh, Dek. Alon ae, ngko brodol kabeh rambutku.

Sutini   : Bahno! Sampeyan gak ngrasakno loro! Jupukno boto!

Paijo    : Lha nggo opo?

Sutini   : Nggo nutuk sirahmu!

Paijo    : Ojo ta, Dek. Sabar…

Sutini   : Sabar…sabar, omong thok enak! Gak ngrasakno sampeyan!

Paijo    : Nyebut, Dek.

Sutini   : Malah ceramah! Meneng!

            Gak onok benere akhire Paijo mung iso meneng. Klambine dedel duwel ditariki bojone. Rambute maleh acak adul, dijambaki. Lengene abang-abang, dikremes karo dicakari. Dukune sing ngewangi mung iso gedek-gedek, paham. Sutini selot kelaran. Gak trimo nganiaya bojone, lek bengok yo selot banter.

Sutini   : Aku emoh meteng maneh!

Paijo    : Jare pingin telu?

Sutini   : Wegah! Sithok ae! Iki goro-goro sampeyan!

Paijo    : Lha kok aku?

Sutini   : Yo iyo, trus salahe sopo? Aku? *sik bengak-bengok*

Paijo    : Hooh, ancen aku sing salah. *sing waras ngalah, pikire*

Sutini   : Mak’e! Kapok mak! Huhuhuhu

Dukun : Ayo, arek ayu, diluk maneh.

Paijo    : Ayo, Dek. Kon iso *nyemangati*

Sutini   : Mbok pikir lagi lomba ta? Mak’e sakit mak, loro!

            Emak mertuone sing mari godok banyu melu mlebu. Tangane ngelus-elus mantune. Wong wedok iku wes paham, polahe yo tau ngrasakno dewe. Anak lanange dilirik, raine sak awake ketok dedel duwel. Nang njero atine de’e mesem, eling jaman biyen.

Sutini   : Jupukno botol!

Paijo    : Nggo opo, Dek? Gawe gelas ae lek kate ngombe cek enak. Yo?

Sutini   : Sopo sing kate ngombe?

Paijo    : Lha trus nggo opo?

Sutini   : Nggo ngepruk sirahmu! Huhuhu. Gak kuat, Mbah, Mak! Loro!

Emak   : Sabar, nduk, sithik maneh *melu-melu nguatno*

Dukun : Ayo, wes ketok sirahe iki.

            Gak suwe, mari ngeden dowo plus kuat akhire mbrojol bayine. Arek lanang, lemu. Dukun langsung nyandak bayine, diresiki. Emak melu ngewangi karo mbenakno mantune sing dedel duwel. Sutini sing mengeh-mengeh wes mulai anteng. Ngroso onok sing kurang de’e nyeluki bojone.

Sutini   : Mas! Mas! Awakmu nang ndi?

            Sutini sik nyeluki bojone. Sing diceluk mung meneng ae. Ternyata gak kroso pas lagi ngeden sing terakhir mau tangane Sutini gak sengojo nyandak gelas nang sandinge trus dikeprukno nang sirahe bojone. Arek lanang iku langsung semaput, mlungker nang ngisor amben. Bapak mertuone sing wes teko, dikandani tonggone lek mantune kate nglairno ngenteni nang njobo kamar.

Bapak  : Pas gawe ae meneng, lek wes ngene bengak-bengok *ngomong lirih*

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s