Uncategorized

MANTEN ANYAR


gambar jupuk ko google

Karto lan Tini, pasangan sing wes pacaran onok setaun iku akhire rabi. Masio gak direjakno, gak geden-geden tapi gak ngelangi roso seneng nang ati. Karto sing guduk anake wong sugeh iso ngrayu Tini cek gelem ijaban nang KUA. Gak iku thok, Tini yo gak protes masio gak koyok manten-manten liyane sing dipacaki sampek ganti klambi ping telu papat. De’e mung gawe kebayae emake Karto sing digawe pas rabi karo bapake Karto. Kudu siap urip priatin, jare Karto. Cinta iku picek jare wong-wong waras. Tini sing masio gak sugeh-sugeh banget tapi biasa dimanja wong tuwone bener-bener manut karo Karto.

Mari rabi Tini lan Karto ngontrak kamar, kos khusus nggo keluarga. Mung sak kamar, gak patio ombo. Ukurane paling sekitar 4×4m. Kamar mandi mung koyok sekat, jejer karo pawon. Lemari tanggung siji sebelahan pas karo kasur, ga atek dipan. Tapi jenenge manten anyar, masio omah epet-epetan, ruwet koyok kandang gak iso ngalahno roso seneng, marem mergo bebojoan. Minggu pertama kabeh ketok koyok surgo. Kasur busa sing langsung trepes lek dituroni rasane koyok taman kembang, lengkap sak kupu-kupune. Adus, korah-korah sak umbah-umbah kabeh nang njero kamar mandi cilik tapi rosone koyok nang kali, ombo lan seger. Tapi guduk urip lek critone ngunu-ngunu ae. Lek pingin ngerti critone Karto karo Tini mari awal rabi sampek oleh telung minggu koyok ngene iki.

MINGGU 1:

Tini      : Mas aku pingin nontok pilem nang bioskop *ngomonge dingalem-ngalemno*

Karto   : Nontok pilem opo sih? Nang tipi lak akeh pilem *ngelus-ngelus rambute Tini*

Tini      : Sembarang pokoke sing romantis ngunu. Yo mas yo?

Karto   : Iyo tapi ojo saiki, durung duwe duit. Sesuk lek oleh duit yo.

Tini      : Pingine saiki *mecucu*

Karto   : Wes yahmene, mosok onok? Lagian malem minggu ngene lak larang tikete.

Tini      : Sik onok, iki lho sik jam pitu. Halah mas, pingin…

Karto   : Golek DVD ae yuh? Nang itece lak akeh, kon iso milih saksirmu. Tuku telu yo gak popo.

Tini      : *Mrengut*

Karto   : *Ndelok bojone mrengut malah gemes, langsung diambung*

Tini      : *Jungkrakno karto*

Karto   : Hehehe. Malem minggu rame lho itece. Ngko tak lewatno Bungkul, akeh arek nongkrong nang kono. Ngko nyangkruk sisan karo mangan jagung godok. Ndelok pilem paling yo ngunu-ngunu ae. Yo?

Tini      : Ho oh wes. Sik tak ganti klambi. Tapi temenan lho yo, tukokno jagung?

Karto   : Ho oh. Pokok dipangan ae, sembarang jaluk piro tak tukokno.

MINGGU 2:

Tini     : Mas….

Karto   : Opo?

Tini     : Aku kok pingin pisa. Tuku yuk?

Karto   : Opo enak kui? Gak garai wareg.

Tini     : Enak yo. Wareg yoan. Kan bule-bule kae mangane yo mung ngunu kui, nyatane yo gede duwur, lemu-lemu.

Karto   : *Meneng ae, mikir golek alas an*

Tini    : Mas?

Karto : Wes bengi, males metu. Turu ae, sesuk lak kerjo aku.

Tini    : Halah mas, sik jam songo kurang ae lho.

Karto  : Lha iyo, warunge lak tutup sih yahmene.

Tini     : Gak tuku nang warung yo. Nang pisa iku lho. Iku 24 jam bukae.

Karto   : Paling yo rasane ngunu iku ae. Kene tak keloni ae, adem-adem ngene howone, males ngetokno sepeda.

Tini     : Males ngetokno sepeda opo gak duwe duit? *mulai ngomel*

Karto   : Loro-lorone. Wes ta lah, turu ae enak hehehe *ngrangkul bojone*

Tini     : *Tangane Karto ditampek karo sik mecucu*

Karto   : Tuku ote-ote ae yo? Lak meh podo sih rasane?

Tini     : Podo ko hongkong! *mlengos*

Karto   : *Ambegan jeru* Yo sesuk tak kas bon nang bos lek oleh kon tak tukokno pisa. Saiki turu ae yo?

Tini     : *Meneng ae*

Karto   : Wes bengi. Yo wong ayu? *ngrayu Tini*

Tini     : *Mangkel tapi yok opo maneh* Pingin opo-opo kok mesti olehe kelon ae *ngomel lirih*

Karto   : Hehehehe.

MINGGU 3:

Tini     : Mas….

Karto   : *Meneng ae, merem*

Tini     : Mas! *dibanteri lek nyeluk*

Karto  : Gusti! Opo? *kaget maleh banter lek nyaut*

Tini     : Ngunu ae mbengok? *melu nada duwur*

Karto   : Lah kon ngaget-ngageti. Onok opo?

Tini     : Aku wes suwe gak mangan sego padang.

Karto   : Lha trus?

Tini     : Lha trus yok opo? Yo tukokno maksude? Kok atek takok *mecucu*

Karto   : wong ben dino yo mangan ngunu lho.

Tini     : Ben dino opo? Kapan? Pikun ta sampeyan iki?

Karto   : Ben dino kok lak tak pakan sih? Gak rumongso?

Tini     : Iyo sego lawuh tempe, guduk sego padang! *emosi*

Karto   : Padang gak lak podo segone, penting wareg.

Tini     : Penting wareg, padakno pitik ae. Bosenlah! Ketoke suwi-suwi aku tok pakani boto!

Karto   : *Krungu bojone emosi langsung ngadek, tangi* Malah ngejak gelut bengi-bengi. Karepmu opo?

Tini     : Aku jaluk sego padang! *nada duwur tapi trus membik-membik kate nangis*

Karto  : Mangan ae kakean cangkem. Lek onok yo gak popo, opo kon pingin aku nyolong. Utangku sing wingi ae durung kesaur kate mbok kon utang maneh ngunu nggo tuku sego padang? Gak popo lek kon seneng bojomu rekoso.

Tini    : *Ngerti bojone emosi luhe gak iso diempet langsung ndrodos, nangis*

Karto  : Nangis ae penggaweane, gak ngerti golek duit iku angel.

Tini    : *Sik nangis, meneng ae gak nyauri*

Karto  : Wes, saiki terserah karepmu opo. Gelem yo ngene gak gelem yo wes *Mbalik turu maneh. Sarunge dikrukupno nutupi raine*

Tini   : *Membik-membik. Mangkel, nelongso tapi gak ngerti kudu yok opo. Akhire melu turu masio sik mbrebes*

Karto  : *Kroso lek bojone melu turu langsung didep. Tangane grepe-grepe*

Tini     : Malese! Kon nukokno sego padang ae gak gelem kok jaluk kelon! Turu karo wedhus kono! *Njejek bojone, nyingkuri trus turu*

Karto  : Awak!

Surabaya, 6 Juli 2011

***

10 thoughts on “MANTEN ANYAR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s