Uncategorized

NGALEM


gambar nyilih nang http://www.kaliaja.blogspot.com

Sakjoke perikso nang dokter trus dikondo meteng rong sasi tingkahe Wulan selot onok-onok ae. Dudu aneh sakjane polahe lak jare biasa wong meteng koyok ngunu iku. Jare sih ngidam, gawan bayi. Wulan sing biasane wes ngalem selot nemen ngaleme. Lek biasa wes gelem tandang gawe saiki opo-opo jaluk diladeni. Biasane mangan sakonoke saiki sering jaluk-jaluk panganan sing gak biasa.

Roni, bojone, sing ben dino pengaweane dadi salah siji sales nang pabrik sepatu awale marem gak ketulungan ngerti bojone meteng. Seminggu pertama kabeh sing dijaluki, dikongkon Wulan dikekno, dilakoni. Mlebu minggu ke loro Roni selot kecontalan. Ben dino muleh surup kadang sampek bengi, tekan omah bukane leren malah sik kudu nglayani bojone. Sing garai Roni selot gemes, Wulan jaluk de’e cuti kerjo cek iso ngancani nang omah. Mikir butuh Roni nolak tapi mergo Wulan ngrengik ae akhire de’e manut. Opo maneh emak karo bapake ndukung Wulan. Emak karo bapake wedi lek mantune onok opo-opo polahe sik meteng pertama, putu pertama nggo kluargane Roni.

Dino 1:

Jam wes nunjuk ongko siji bengi. Wulan karo Roni wes mapan nang kasur kaet jam songo mau. Wulan sing sak durunge njaluk dipijeti polahe awake kroso pegel-pegel moro-moro tangi.

Wulan              : Mas. *ngoglek-oglek lengene Roni*

Roni                : *Mulet sediluk, meneng*

Wulan              : Mas! *dibanteri lek nyeluk*

Roni                : Opo sih? *motone sik merem*

Wulan              : Aku luwe. Pingin mangan.

Roni                : Jam piro iki?

Wulan              : Lha embuh. Ndang, tangio. Aku luwe nemen iki.

Roni                : *Melek masio sik aras-arasen* Kate mangan opo yah mene? Sesuk isuk ae.

Wulan              : Lah yok opo sampeyan iki. Ngko lek anakmu luwe yok opo? Gak oleh gizi trus…

Roni                : Wes…wes. Tak jupukno? *langsung tangi*

Wulan              : Jupukno yok opo? Emang duwe?

Roni                : Mau lak sik onok sego, tak gorengno endok dadar.

Wulan              : Emoh! Aku pingin sego padang lawuh kikil.

Roni                : Heh? Yah mene mosok onok sing bukak warunge.

Wulan              : Onok. Nang cedeke balai kota bukak 24 jam.

Roni                : *Meneng ae*

Wulan              : Ya mas ya? *raine dimelas-melasno*

Roni                : Yo, entenono.

Dino 2:

Mari nukokno sego padang bojone, kudanan sisan, Roni nutukno lek turu. Sampek jam pitu wong lanang iku durung tangi. Wulan ndelok bojone mblujur nang kasur gak trimo, ngroso diacuhno.

Wulan              : Mas! *nangekno bojone*

Roni                : *Gak obah*

Wulan              : Masssssssssssssss!

Roni                : *Kaget* Gusti! Cek bantere. Opo sih, isuk-isuk bengak-bengok?

Wulan              : Isuk apane? Wes jam pitu. Tangi!

Roni                : Lha lapo sih, wong yo lagi gak kerjo. Aku sik ngantuk.

Wulan              : Halah. Masio gak kerjo yo gak oleh turu terus. Aku pingin mlaku-mlaku. Wong meteng iku kudu akeh mlaku. Opo maneh isuk-isuk ngene, cek kenek srengenge.

Roni                : Yo wes mlaku kono.

Wulan              : Emoh yo mlaku dewe. Ngko lek aku mumet yok opo? Ayo ta.

Roni                : Sik sediluk engkas, setengah jam ae.

Wulan              : Emoh, selak panas. Ngko anakmu lek gak oleh sinar matahari kulite gak apik…

Roni                : Iyo..iyo *tangi trus budal nang jading, raup*

Dino 3:

Wulan lagi turu-turu nang lantai karo ndelok tipi. Bojone, Roni, gak ketok.

Wulan              : Mas!

Roni                : Opo? *nyauri soko mburi omah*

Wulan              : Wes mari durung lek umbah-umbah?

Roni                : Wes.

Wulan              : Ndang rene!

Roni                : *Njebus soko mburi, langsung nyedeki bojone* Opo?

Wulan              : Sing klambi wingi during disetriko.

Roni                : Iyo, iki katene budal. Opo maneh?

Wulan              : Lek njupuk klambi jupukno ngombe sisan yo?

Roni                : Yo *mlebu nang kamar, jupuk klambi sing kate disteriko trus ngawakno ngombe*

Wulan              : *Njejeki gegere Roni sing lagi setriko nang sanding soko mburi*

Roni                : Ojo mbok jejeki aku, lek kekenyos setriko yok opo ngko?

Wulan              : Halah, ngunu ae nesu *mrengut*

Roni                : Gak nesu, ning ojo banter-banter lek njejeki. Ngko sikilmu salah-salah njejek setriko.

Wulan              : *Gak trimo dikandani sikile ganti ditepakno nang klambi sing kate disteriko bojone*

Roni                : Lah, malah tok orat-arit. Lak rusak maneh setrikaane.

Wulan              : Bahno!

Roni                : Lapo sih? Wong yo wes ditunggoni karo setriko ngene lho.

Wulan              : Pijeti.

Roni                : Trus lek setriko yok opo?

Wulan              : Tangan siji kan iso.

Roni                : *Gedek-gedek*

Dino 4:

Tingkahe Wulan selot mangkelno. Roni sing wes cuti oleh telung dino lan wes digoleki bos’e selot mumet mikir bojone iku. Ben dino penggaweane ngalah-ngalahi babu. Kaet isuk sampek bengi gak leren. Kate turu sediluk yo wes diceluki. Lek gak eling onok bayi nang wetenge bojone ngunu wes mbuh. Sore jam teluan Wulan lagi asyik delok tipi.  Roni sek tas ae ngentasi jemuran. Wong lanang iku lagi lempet-lempet nang sanding bojone.

Wulan              : Mas *nada ngalem*

Roni                : Opo?

Wulan              : Ih, kok nadane ngunu? *mrengut*

Roni                : Opo, Dek? *dikalemno nadane*

Wulan              : Potong rambut ya?

Roni                : Sopo?

Wulan              : Yo sampeyan lah. Aku kan lagi meteng, gak oleh potong rambut.

Roni                : Emoh. Ngene ae wes apik kok.

Wulan              : Halah. Apik soko endi wong gondrong gak jelas ngunu. Potong koyok arek-arek Sma*sh iku lho.

Roni                : Heh? Wegah!

Wulan              : Kudu gelem *membik-membik*

Roni                : Wegah! Dipadakno arek enom ae. Ngisin-ngisini.

Wulan              : Iki sing njaluk anakmu *mulai ngrengik*

Roni                : Halah, njaluk liyane ae.

Wulan              : Emoh! Pokoke sampeyan kudu potong koyok Sma*sh!

Roni                : Gak iso. Liyane!

Wulan              : Dudu aku sing pingin tapi anakmu. Ngko lek areke ngiler yok opo?

Roni                : Bahno ngiler! Iso dilapi.

Wulan              : Huhahaahaha. Potong, pokoke kudu potong!

Roni                : Wegah! Nangiso sak bantermu gak popo. Aku gak katene potong. Sembarang dituruti kok malah ndadi!

Mergo Roni tetep gak gelem potong akhire Wulan selot banter lek nangis. Gak trimo iku arek wedok iku gulung-gulung nang lantai. Moro tuwone sing omahe mung kacek telung omah mlayu krungu mantune gidro-gidro. Roni sing wes ngempet mangkel nang bojone mbidek ae, gak gelem ngalah.

Surabaya, 30 juni 2011.

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s