Uncategorized

CEMBURU


nyilih lek google

“Huaaaaaaaaaaaaa!”

Paiman sing sik tas lungguh langsung kaget krungu onok wong wedok nangis banter. Cepet-cepet de’e ngadek kate nginguk nang lawang. Durung sampek mlangkah bojone, Paijah, wes metungul.

“Huhuhuhuhu!”

“Lah, lapo dek?”

Paijah meneng ae, mung motone mlerok sediluk trus nerusno lek nangis. Anake didukno soko gendongan. Bedo karo emake, arek lanang umur limang taun iku malah ketok seneng. Tangane nyekel duwet limang ewuan siji.

“Ditakoni kok meneng ae, onok opo?”

Gak oleh jawaban soko bojone, Paiman ganti takok nang anake. Arek cilik, ditakoni onok opo yo gak ngerti, mung gedek-gedek.

“Sik ta lah, nangis yo nangis ning sing jelas. Opo masalahe?”

Karo membik-membik akhire Paijah gelem nyauri.

“Mosok aku dikiro wong ngemis, njaluk-njaluk.”

“Heh? Sopo sing omong kon ngemis?”

Masio sik mbedodok akhire Paijah cerito nang bojone. Mau pas lagi lungguh nang pinggir embong karo gendong anake onok wong lewat trus ngewei de’e duwit limang ewu, sing saiki dicekel anake. Paijah wes wegah-wegah tapi wonge tetep mekso. Jare sakno ndelok de’e karo anake.

“Lah, awakmu lapo lungguh nang pinggir embong barang?”

Paijah meneng, gak nyauri. Atine sing rodo lego mari cerito nang bojone mbalik mbedodok maneh.

“Meneng maneh, trus yok opo aku ngertine? Lagian awakmu yo ngunu dek. Iku mau nggowo bangkelan barang kate lapo? Jelase wong ndelok mikir kon lagi ngemis, wong rupamu acak adul ngunu iku.”

Krungu omongane Paiman, Paijah selot banter lek nangis. Gak ngerti kudu lapo, Paiman nyandak anake. Digowo arek cilik iku nang jeding trus didusi. Paijah sing sik nangis dijarno ae. Gak mung ngedusi, Paiman yo macaki anake. Diklambeni anake trus dikei wedak karo disisiri rambute.

“Atu tumbas jajan yo pak?”

“Hooh. Tapi ati-ati, gak oleh dolenan nang embong. Nang omah Lik Samin ae, ngko tak susul.”

“Ooh.”

Mbalik nang bojone sik sing nangis, Paiman lungguh nang ngarepe. Ambegane dowo ndelok bojone sing rupane selot ga jelas, ruwet.

“Oalah dek…dek, koyok garangan ae, ndrenginging.”

“Bahno!”

“Yo sak karepmu lek gak kesel. Tak enteni lek ancen sik pingin nangis.”

Paiman ngetokno rokoke. Gak suwe de’e trus klepas-klepus. Paijah sing delok bojone sante koyok nang pante gak trimo, mbedodok maneh atine.

“Sampeyan mau ko ndi?” akhire Paijah omong.

Paiman ndekekno rokoke. Ngomong akhire, batine.

“Nang ndi maneh, yo kerjo jelase.”

“Isuk mau, sak durunge nang kantor.”

Paiman nyawang bojone. Uteke mulai mubeng, mikir kiro-kiro opo sing dimaksud bojone. Mesti onok sing gak genah, pikire.

“Isuk?”

“Gak usah epok-epok lali. Mau mampir nang omahe sopo?”

Paiman mulai dong opo sing diomongno bojone. Isuk mau pas kate budal nang kantor de’e diceluk Mbak Narti, tonggone sing wes dadi rondo telung taun. Banyu ledenge mampet, Paiman dijaluki tulung ndelokno. Jelase de’e gelem wong dijaluki tulung. Gak suwe, gak sampek setengah jam. Mesti onok sing ngompori bojone, batine Paiman saiki.

“Dadi iki mau ceritane awakmu iku kate minggat ngunu ta?”

Paijah mlengos.

“Opo maneh? Sopo sing omong? Iku mau dijaluki tulung mbenakno banyu, sediluk thok. Mari ngunu yo bablas nang kantor, gak lapo-lapo.”

“Alasan!”

“Alasan yok opo? Kon iku yo dek, ojok kabeh omongan thok anggep. Dirungokno gak popo ning ojok thok lebokno ati kabeh. Kon ngerti dewe lambene tonggomu koyok opo. Takok aku lak iso sih, wong yo aku sik urip, iso ditakoki.”

“Yo mesti mbujuk.”

“Mbujuk yok opo? Demi Allah dek, aku mung niat nulung. Saiki bayangno lek kon dijaluki tulung wong, mosok kon tego nolak?”

“Yo gak tego wong sing jaluk tulung rondo, ayu sisan.”

Paiman ngelus dodo. Gak suwe de’e mesem.

“Ealah, tibake cemburu ta awakmu iki mau?”

“Sopo sing cemburu? Malese!”

Krungu jawabane bojone, Paiman malah ngguyu. Paijah sik mlerak-mlerok. Lambene mecucu koyok silite pitik sing kate nelek.

“Dek..dek, duwe bojo siji ae angel lek ngopeni mosok yo aku kate golek bojo maneh.”

“Yo embuh lho.”

“Kon iku cek gak percoyone karo aku. Kurang sayang opo aku nang awakmu, nang anakmu? Mosok nang ndi-ndi kon kudu tak gowo? Opo aku tak nang omah ae, gak usah nang ndi-ndi cek atimu marem, ayem?”

Paijah mlerok. Tangane ngusapi luh sing ndredes nang pipine. Isuk mau pas lagi ndulang anake, Lik Imah, tonggo sebelah, moro trus cerito lek ndelok Paiman nang omahe Mbak Narti. Jare Mbak Narti mesam-mesem trus gandeng bojone mlebu.

“Wong lanang dikei gerih yo mesti gelem, mosok iso nolak ngunu iku Jah,” jare Lik Imah isuk mau.

Paijah loro ati krungu ceritone Lik Imah. Anake sing lagi didulang langsung dicandak. Klambine dilebokno bangkelan trus budal nang pinggir embong, kate muleh nang omahe bapake. Ndelok raine Paijah sing semrawut mergo lagi loro ati plus gowo anak karo bangkelan gede onok wong lewat sing gak tego trus mekso ngewei duwit.

“Lha rumangsamu aku iki kucing ta, dikei gerih trus nyosor ngunu?”

Paijah sik meneng.

“Lagian wes syukur aku iki oleh awakmu. Ayu sih gak sepiroo tapi sayang keluarga…”

“Ngunu? Gak ayu?”

“Ayu…ayu hehehe. Guyon dek. Wes ta lah ojok nesu ae. Deloken rupamu iku, ilang ayune lek koyok ngunu.”

Lambene Paijah mencap-mencep.

“Golek bojo koyok awakmu iku angel dek, mosok aku kate nyio-nyio. Pinter masak, pinter ngurus omah…”

“Lha mosok aku babu?”

“Sik ta dirungokno disik, ojok kesusu ngunu ta. Senengane plerak-plerok, nesuan tapi yo iku sing garai kangen hehehe.”

Paiman ngadek trus nyedeki bojone.

“Gak usah cedek-cedek!’

“Hehehe. Gak-gak. Wes ya ojok nesu maneh. Ndang adus kono, ngko tak jak ndelok pasar malem karo tole.”

“Temenan?”

“Hooh. Macak sing ayu, ngko ndarani wong ngemis maneh.”

Nang njero ati Paijah seneng tapi epok-epok sik nesu. Motone mlerok sithik karo lambene mecucu. Gak suwe de’e ngadek, kate adus.

“Ambung sik,” jare Paiman.

“Males a!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s