Uncategorized

NGEPET


            Jam songo bengi Paijan karo bojone, Sunarti, wes nang njero kamar, siap-siap budal turu. Lanang wedok sing rabi meh rong taun tapi durung duwe anak iku ketok kesumuken, usrak-usrek. Howo ancen lagi panas-panase. Masio ta bengi tapi rasane gak bedo karo awan. Mangkel gak iso-iso turu Sunarti mulai nyocot.

            “Ngene ki lek gak duwe kipas angin, kate turu ae soro. Kemringet.”

            “Dikipasi gawe tangan lak iso sih,” jawabe Paijan.

            “Wingi onok sing nawani kredit gak oleh. Murah, mung limang ewu sedino.”

            ”Lha ping piro mbayare?“

            “Sesasi, yo sekitar ping telung puluh.”

            ”Yo rugi, kakean batine bakule. Iku lek ditukokno langsung iso oleh loro opo telu.“

            ”Iyo tapi kapan? Omong thok! Mosok ben dino kudu kepanasen koyok ngene,“ jawabe Sunarti mangkel.

            ” Yo sabar, sik durung oleh rejeki.”

            Nang njero ati Paijan ngerti opo sing dirasakno bojone tapi yok opo maneh, ancen durung onok rejeki turah. Kerjo ben dino yo mung cukup nggo mangan. Omah yo sik ngontrak.

            “Mas,” celuk Sunarti.

            “Opo?”

            “Sampeyan gak bosen ta urip koyok ngene terus?”

            Paijan ndelok bojone, sediluk, mari ngunu motone lurus nyawang plafon sing podo mulai nglongkop tripleke.

            ”Bosen gak bosen yo kudu dilakoni. Kate yok opo maneh?” saure.

            Sunarti mbenakno awake. Diadepno awake nang bojone. Sirahe ditempelno nang dodone Paijan.

            “Sampeyan gak pingin nukokno aku opo ngunu ta? Paling gak sing iso tak gawe. Aku sih gak sepiro kepingin cumak lek muleh isin ae karo emak.”

            ”Yo pingin sakjane tapi yo gak saiki. Pingin opo sih?”

            Rumongso rodok oleh angin Sunarti selot semangat. Dicedek-cedekno awake nang bojone karo ngelus-ngelus wetenge Paijan.

            ”Aku pingin kalung, Mas.”

            ”Yo ngko tak tukokno. Pingin piro?”

            ”Siji ae. Sing rodok gedi tapine. Lek iso karo bandule sisan.”

            ”Gak kurang ta?” takoke Paijan.

            ”Temenan ta? Yo wes loro yo gak popo cek iso nggo gentenan.”

            “Mung loro?”

            “Lha piro?”

            “Limolas lho tak tukokno. Opo maneh?”

            “Klambi yo. Isin aku ben dino gawe daster iki ae. Iki lho wes suwek ping piro ae, mung dijait kono kene, ajur kaine.”

            “Yo. Daster wolu.”

            “Halah mesti mung mbujuk iki. Sampeyan iku mesti ngunu. Mbencekno!” jare Sunarti karo mbesengut.

            Ngerti lek bojone mung pingin gawe seneng atine, Sunarti ketok gelo. Awake sing mau ndusel-ndusel nang bojone kate ditarik. Pas kate nyingkuri bojone cepet-cepet karo Paijan ditarik nyedek maneh.

            ”Ojo nesu ngunu. Aku gak mbujuki. Mesti bakal tak tukokno tapi ngenteni lek oleh duwit. Lagian opo sing gak bakal tak lakoni nggo awakmu?”

            Krungu omongane Paijan atine Sunarti trenyuh. Mbalik nang posisine maneh de’e mulai kepikiran golek ide yok opo carane cek iso ndang sugeh.

            ”Mas,” celuke alus.

            ”Opo?”

            ”Yok opo lek sampeyan golek ingon-ingon ae?”

            ”Ingon-ingon opo maksudmu? Kon pingin ngingu pitik ta opo wedhus?”

            ”Guduk ingon-ingon ngunu kui?”

            ”Lha trus ingon-ingon sing koyok opo?”

            ”Iku lho, sing iso garai ndang sugeh.”

            Paijan meneng. Masio gak nyalahno bojone sing sampek kepikiran koyok ngunu tapi de’e yo gak iso nrimo usul bojone.

            “Yo gak apik koyok ngunu iku, dek. Abot sanggane.”

            “Golek sing gak abot. Sing sekiroe iso ditanggung ngunu lho.”

            “Mosok onok ngingu sing gak abot. Sing gak abot iku yo korupsi, olehe akeh masio konangan yo sik iso endo asal dibagi-bagi. Cumak opo sing kate dikorupsi wong aku yo mung kuli bangunan ae. Kate nyolong semen yo abot nggowone, durung lek konangan iso mati diajar mandore aku ngko.”

            “Ojo nyolong, mas. Olehe gak sepiroo nyowo tanggungane. Mending sampeyan ngepet ae.”

            Kaget krungu usule bojone Paijan langsung ndlongop. Sunarti disawangi bolak-balik.

            “Ngepet? Kon pingin aku dadi babi ngunu ta? Lagian jare sopo gak abot sanggane? Angel ngepet iku.”

            “Gak sepiroo dibanding liyane, mas. Sak ngertiku syarate gampang, sing penting aku gak sampek lali njogo lilin ae. Mesti kene slamet. Ngko sing dijupuk duite wong-wong sugeh sing podo sombong-sombong iku, sing sak karepe udele. Dadi lak gak duso awake dewe.”

             ”Gak duso yok opo karepmu? Kabeh nyolong iku yo duso masio sing dicolong barange maling, barang colongan sisan.”

            ”Omong karo sampeyan ki ancen gak onok gunane, mesti garai mangkel.”

            Paijan narik ambegan dowo. Gak pingin gawe bojone mangkel akhire de’e omong.

            ”Wes, ojok dipikir nemen-nemen. Iku tak pikire dewe, kon ngurusi omah ae. Aku gak bakal gawe kon nyesel milih aku dadi bojomu tapi yo sing sabar.”

            Sunarti meneng, gak nyauri.

            ”Turu ae, wes bengi. Sesuk isuk kudu budal kerjo.”

            Akhire masio atine nggondok Sunarti iso turu. Howo panas, kringet sing drodos wes gak diroso maneh, de’e wes kesel. Paijan nyawang raine bojone. Nang njero ati rasane koyok onok sing nyuduki, loro. Gak let suwe de’e keturon.

            Nguik!Nguik!

            Sunarti meh nyumbul ndelok onok kewan nang pawone. De’e tas tangi trus nang pawon pas nemu onok babi ngadek nang sandinge mejo.

            ”Babine sopo iki?”

            Nguik!Nguik!

            Paijan wes gak onok pas de’e tangi mau. Ketoke bojone iku gak tego nangekno ndelok de’e turu kesirep. Sik lagi bingung-bingunge, motoe Sunarti gak sengojo nyawang barang nang duwur mejo.

            ”Loh, kok onok lilin?” takone kaget.

            ”Ojok-ojok iki Mas Paijan?”

            Ndelok Sunarti bingung babi iku malah nyedek. Irunge ngendus-ngendus sikile Sunarti.

            ”Mas, iki sampeyan ta? Oalah, sampeyan kok maleh koyok ngene?“

            Sunarti lungguh. Sikil karo tangane grewelan, keder. Dielus-elus ndase babi. Disawange sediluk lilin sing nang duwur mejo, mati.

            ”Gusti! Sampeyan kok yo ngepet temenan, ngunu kok yo gak ngomong disik. Ngerti ngunu aku lak iso nunggoni liline. Lek wes ngene iki trus yok opo?“

            Sunarti mulai nangis. De’e gak nyongko lek Paijan bakal nglakoni opo sing diomongno mau bengi. Rumongso salah karo bojone lek nangis selot banter.

              ”Mas….mas, sampeyan dadi menungso ae wes elek lha kok saiki dadi babi pisan. Trus aku yok opo saiki? Aku lak maleh dewean ngene iki?“

            Sunarti sik nangis ae. Babi nang ngarepe dielus-elus, dirangkul karo diambungi. Getune gak karu-karuan.

            ”Loh dek, onok opo?“

            Kaget onok sing mecungul Narti mung ndlongop.

            ”Loh mas, sampeyan kok gak…?”

            ”Iku babine sopo tok ambungi? Seelek iku ta aku nang motomu sampek kon tego selingkuh karo babi?”

            Selot bingung Narti ngadek. Babi sing mau dirangkul diculno. Diusap luhe sing sik pating ndredes.

            ”Tak pikir iki mau sampeyan.”

            ” Ojok kurang ajar kon. Wong ganteng ngene kok dipadakno babi.”

            ”Lha iku, kok onok lilin nang duwur mejo?”

            ”Mau bengi mari kon turu listrike mati makane aku nyumet lilin tapi wedi lek ceblok nang kasur yo tak dekek pawon ae.”

            Sunarti sing kaet ngeh mung iso ndlongop. Paijan akhire mung iso gedek-gedek ndelok bojone.

Surabaya, 28 Mei 2011

dudu gambarku, sumpah! (nyilih lik google)

***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s