Uncategorized

PAIMO PAIMIN EDISI PEMBALASAN LIK TUKIRAH


            Wes bolak-balik Lik Tukirah mangkel mergo digoroi Paimo Paimin. Gak pisan pindo rondo estewe bablas alias setengah tuwek kebacut iku dadi korbane arek-arek lanang iku. Nang kasure sing wes bantat, kapuke wes gak empuk maneh, de’e uglak-uglik. Uteke diputer, golek coro nggo bales loro atine.

            Shubuh meh mudun tapi motone Lik Tukirah durung iso merem. Ndase dipijet-pijet nggo nglemesno sarafe sing kroso tegang. Sik pancet gak iso turu akhire de’e tangi trus langsung nang pawon. Nang pawon de’e jupuk besek wadah rokok. Mari nglinting rokok de’e nyedeki pawonan sing sik ono mowone. Gak suwe ko lambene wes ketok kemedul. Ndas mumet ngene ancen paling enak rokokan, batine.

Lik Tukirah       : Hahahaha! *moro-moro ngguyu banter* Entenono ae balesanku. Hahahaha!

            Kadung gak iso turu masio wes nemu ide Lik Tukirah nerusno lek nyedot rokoke. Atine marem, lambene mesam-mesem mbayangno rencanane sing kate dilakokno sesuk.

Paimin              : Sumuk pol! Kungkum enak iki.

Paimo               : Iyo. Ayo ta, nang kali saiki?

Paimin              : Ndemin ndi?

Paimo               : Jare mau diceluk bapake, dikongkon ngedusi Marsha. Mari ngene lak teko, dienteni ae.

Ndemin            : *krembuk-krembuk karo nuntun sapine*

Paimo               : Lha iku areke!

Ndemin            : Sepurane, boi, aku dikongkon ngedusi sapiku. Sediluk kok, mari ngene langsung melu gaul.

Paimin              : Gaul ndasmu! Aku yo kate nang kali, kungkum.

Ndemin            : Yo wes lek ngunu, bareng.

            Arek telu iku akhire mlaku bareng nang Kali Mili. Begitu teko, Paimin sing wes gak betah sumuk langsung udo trus njegur. Gak let suwe Paimo melu sisan. Ndemin sing kudu ngadusi Marsha, sapine, golek nggon rodo adoh mergo diancem Paimin, gak oleh cedek-cedek. Selak pingin melu kungkum, Ndemin ngadusi sapine sembarangan, ngawur, garai Marsha kelaran. Sapi wedok iku misuh-misuh, gawe bosone jelase. Mangkel Ndemin gak ngroso malah selot sak karepe akhire arek lanang iku diidoni.

Ndemin            : Jancuk! Sapi kurang ajar!

Marsha             : Bahno! Tok pikir gak loro ta awakku tok gosoki sembarangan (gawe bosone).

Ndemin            : Yo wes aduse dewe kono lek gak gelem. Wes tuwek kok jaluk diadusi, ngrepoti!

Marsha             :  Dengkulmu amoh! Aku yo gak kere tok adusi lek koyok ngene! *mlengos karo ngidu*

            Gak sabar maneh, Ndemin langsung nyepot klambine trus diuncalno nang duwur watu, sandinge klambine Paimo Paimin. Arek telu iku saiki ketok dolenan banyu. Kadang cepet-cepetan nglangi nang seberang. Saking asyike arek telu iku gak kroso lek ono wong sing ngawasi. Bareng wes sore, wes kesel lek dolenan banyu, pas kate njupuk klambi arek telu iku kaget, nemoni klambine wes gak onok nang duwur watu.

Paimin              : Ancik! Klambiku gak onok!

Paimo               : Klambiku yo gak onok.

Ndemin            : Ka’anku yo ilang!

Paimo               : Ciloko iki ngko.

Paimin              : Sampek ketemon sopo sing jupuk tak kempo areke. Trus yok opo ngene iki, mosok muleh gak gawe opo-opo?

Ndemin            : Iso diajar bapakku aku ngko lek kesuwen mulehe tapi yok opo maneh, dienteni ampek peteng ae cek gak ketok.

Paimin              : Ndasmu! Lha opo gak katuken awake dewe, kungkum terus.

Paimo               : Kudu onok sing muleh trus jupukno kalmbine kene.

Ndemin            : Sopo?

Paimo   Paimin  : Kon! *bareng lek ngomong*

            Gelem gak gelem, yok opo gak gelem wong diancam, Ndemin mung iso manut. Karo nutupi perkakase Ndemin mentas. Marsha sing wes mari adus, lungguh-lungguh nang pinggir kali, mesam-mesem ndelok Ndemin.

Ndemin            : Opo kon mesam-mesem? Tabok sisan kon!

Marsha             : Taboken lek wani, tak kandakno bapakmu.

Ndemin            : Ayo muleh, selak surup.

            Masio wes diusahakno mlipir, lewat kebon-kebon, tetep ae onok wong siji loro sing gak iso dihindari. Masha sing dikongkon mlaku nang sandinge, nggo tameng, malah mlaku banter kadang mlayu, garai Ndemin misuh-misuh. Wong-wong sing ndelok dipentelengi, diseneni sak durunge takok. Teko omah Ndemin diseneni entek-entekan karo bapakke. Nang kali, Paimo Paimin ketok kademen.

Paimin              : Jancuk! Cek suwene arek iki.

Paimo               : Ojok-ojok de’e diajar bapake trus gak oleh mbalik.

Paimin              : Woo, yo tak ajar sisan sesuk lek ketemu.

Paimo               : Terpaksa boi, kene yo kudu muleh koyok ngene.

Paimin              : Gak iso! Lha tok pikir gak isin ta muleh koyok ngene. Kon ae sing muleh mari ngunu mbalik mrene.

            Wes apal modele Paimin, Paimo gak kakean cocot. Mari mentas de’e golek godong jati sing ceblok nang pinggir kali nggo tutup trus mlayu muleh. Mangkel karo Paimin, sakwise teko omah bukane mbalik nang kali de’e malah mangan.

Paimin              : Asyu kabeh! Gak onok sing mbalik. Jaluk diajar siji-siji arek-arek iku!

            Paimin sing wes jam-jaman kungkum mulai katuken. Awake adem kabeh. Untune grewelan. Suoro adzan sayup krungu soko langgare Mbah Yai.

Paimin              : Jancukkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!!!!!!

***

Advertisements

2 thoughts on “PAIMO PAIMIN EDISI PEMBALASAN LIK TUKIRAH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s