Uncategorized

PAIMO PAIMIN EDISI KURSUS MACAK


Howo nang Dukuh Penceng sik pancet koyok wingi-wingi, lek awan panas lek bengi adem. Howo sing garai kulit mbekisik, mletek-mletek. Dadi ojo kaget lek warga Dukuh Penceng iku akeh-akeh kulite koyok ulo, nglungsungi. Rianti sing wes mulai krasan nang Dukuh Penceng ternyata wes suwe duwe angen-angen kate ngewei kursus kecantikan nang warga terutama emak-emak karo arek-arek wedok. Woro-woro wes diumumno kaet winginane. Dino Minggu isuk, jam wolu warga Dukuh Penceng sing wedok dikongkon teko gowo pralatan macak sing diduweni.

Kaet isuk Rianti wes macak ayu. Mari adus guru iku nyapu Balai Dukuh trus mbenakno kursi karo mejo sing kate digawe kursus diewangi Lik Kardi. Gak let suwi wong-wong podo teko siji-siji. Lek manut undangane sakjane kiro-kiro mung wong rong puluhan tapi sing teko tibake luweh akeh. Emak-emak podo nggowo anake dewe-dewe, sing gak duwe anak malah nggowo bojone. Onok sing nggowo wedhus karo sapine, pas ditakoni lapo digowo jare wedhus karo sapine wedok, pingin melu macak sisan. Gak mung iku, Paimo Paimin karo arek lanang-lanang liyane, sing biasane dolenan nang lapangan, bal-balan, kasti, gelutan, kadang yo mangan suket bareng-bareng inggon-inggonane dewe-dewe, Minggu iki milih melu nang Balai Dukuh.

Rianti                     : Kok anak perempuannya gak ada, Pak Kardi?

Lik Kardi               : Loh, itu anake Ngatirah lak wedok, Bu Guru. Anake Ngaisah juga wedok, itu sing ngucek-ngucek irunge ket mau.

Rianti                     : Itu kan masih anak-anak, Pak. Maksudku yang remaja.

Lik Kardi               : Ya Bu Rianti kan tau sendiri, disini wedoke ya kebanyakan sik cilik-cilik iku pun gak seberapa. Akeh sing tuwek malahan.

Rianti                     : Iya juga sih. Selama disini aku jarang ketemu anak perempuan yang sebaya aku.

Lik Kardi               : Sudah lama Dukuh Penceng ini kekurangan wong wedok. Ya muga-muga yang kecil-kecil itu nanti sempat dewasa. Lah, malah nglantur. Ayo dimulai Bu!

Rianti                     : Iya.

Sakwise ngongkon wong-wong lungguh nang kursi, akeh sing lungguh deprok nang lantai, Rianti langsung mbuka sesi kursus kecantikane. Paimo Paimin karo arek lanang-lanang liyane gak gelem ketinggalan, melu-melu lungguh. Malah Si Paimin gak gelem ngalah karo Lik Tukirah, rebutan kursi.

Paimin                  : Gak iso, wong aku disikan kok sing oleh.

Lik Tukirah           : Ndasmu kui! Aku iki luweh tuwek, ojo kurang ajar kon!

Paimin                  : Ndi tulisane lek sing oleh lungguh sing tuwek?

Lik Tukirah           : Ancen arek gak duwe dugo, nglamak karo wong tuwek. Lagian kon iki lanang lapo melu rene sisan?

Paimin                  : Aku yo pingin melu macak lah. Emange sampeyan thok. Lagian sampeyan yo wes tuwek ae lho lapo kate macak? Rugi, gak onok sing bakal nontok sampeyan.

Lik Tukirah           : Kate macak dadi tandak bedes ta, kon? Urusanku onok sing nontok opo gak. Minggir! *njungkrakno Paimin*

Akhire Lik Tukirah sing menang. Bukan mergo Paimin kalah tapi terpaksa ngalah soale de’e dipentelengi karo Lik Kardi. Gak pingin ketinggalan de’e pindah nang ngarep, lungguh nglesot nang ngarepe Rianti karo ngajak Paimo lan Ndemin.

Rianti                     : Ibu-ibu, adek-adek sudah siap semuanya?

Wong-wong       : Siap, Bu Guru!

Acara pertama Rianti nerangno pentinge njogo awak, mulai ko coro adus sing bener sampek coro gawe klambi. Wong-wong mung meneng, ndlongop ae. Rianti yo meragakno coro macak sing tepak lan cocok nggo emak-emak karo adek-adek. Yok opo madokno ngisoran karo duwuran. Gak mung iku Rianti yo langsung ndemokno coro gawe pacakan. Lik Tukirah sing dadi modele. Bukan karena dipilih tapi de’e mekso jaluk dipacaki.

Rianti                     : Gimana, cantik gak?

Paimin                  : Gak!

Wong-wong       : *kate jawab cantik tapi kedisikan Paimin, akhire maleh podo ngguyu kabeh*

Lik Tukirah           : *mlerok, mangkel*

Rianti                     : Kok gak cantik sih Mas Paimin?

Paimin                  : Bu Rianti cantik dong, maksudku Lik Tukirah sing gak cantik.

Lik Tukirah           : Woo, asyu!

Rianti                     : Sabar, Bu. Mas Paimin Cuma bercanda, iya kan Mas?

Paimin                  : *bingung. Asline gak guyon tapi gak enak karo Rianti* Iya, cantik kok lek disawang ko duwur gunung.

Wong-wong       : *ngguyu maneh*

Lik Tukirah           : *selot mangkel tapi didem-dem karo Rianti*

Sakwise acara demo macak, acara selanjute yoiku Tanya jawab. Wong-wong sing nang Balai Dukuh oelh takon opo ae sing berhubungan karo pacakan.

Ngaisah                  : Bu Guru, tanya. Iku mau sing dipake luluran nang tangan karo sikil opo jenenge?

Rianti                     : Owh, ini bukan lulur… ini hand body namanya. Bisa dipake sehabis mandi biar kulitnya tetap lembab, halus.

Ngaisah                 : Lah nang kene opo onok?

Rianti                     : Iya belum ada. Nanti aku akan minta teman untuk mengirim kesini, muga-muga bisa.

Ndemin                 : Biasa yo gawe jlantah ae lho, sok-sokan sampeyan iki.

Ngaisah                 : Hush, ojo banter-banter. Ngisin-ngisini ae.

Rianti                     : *mesam-mesem*

Sutini                     : Aku juga mau tanya Bu Guru. Itu tadi yang merah-merah, bengesan, kalau saya cocoknya warna apa?

Paimin                  : Halah Yu…Yu, wong bojo ae gak duwe ngunu kate bengesan barang. Nggo opo?

Sutini                     : Yo nggo golek bojo anyar lah, congok arek iki!

Paimin                  : Yo sopo sing gelem wong sampeyan sak gaban ngunu, iso-sio bojomu penyet.

Sutini                     : Woo, durung ngerti arek iki. Justru sing koyok aku iki enak sendenane. Ki lapo sih sakjane arek-arek iki melu, ngrusaki acara ae.

Lik Tukirah           : Iyo, wong iki lho nggo wong wedok-wedok. Malah ngajak gelut nang kene. Kon ngaleh kabeh kono Kang! *ngomong nang Lik Kardi*

Akhire Balai Dukuh maleh rame. Wong-wong wedok podo mangkel karo gumbulane Paimo Paimin sing dianggep ngrecoki ae. Lha arek-arek lanang iku yo mekso, gak gelem ngaleh. Lik Kardi sing mung dewekan kewalahan. Rianti sing melu bengak-bengok gak digubris. Wedhus karo sapi sing melu majikane yo berok dewe-dewe. Pak Dukuh sing mau nang njero kamar sampek metu, kebrebeken.

Pak Dukuh          : Onok opo iki cek ramene?

Lik Kardi             : Niki Pak Dukuh, arek-arek niki mboten purun ngaleh, ngrusui ae teng mriki.

Pak Dukuh          : Lha lapo podo nang kene iki? Kate melu macak sisan? Kene aku ae sing macaki! *nyandak wedak soko mejone Rianti trus nggujer Ndemin sing kebetulan nang sandinge*

Ndemin                : Ampun, Pak Dukuh! Ampun!

Wedi lek melu dipupuri akhire Paimo Paimin karo arek lanang-lanang liyane mlayu, ngaleh ko Balai Dukuh.

Surabaya, 6 Mei 2011

***

2 thoughts on “PAIMO PAIMIN EDISI KURSUS MACAK

  1. hahaha..aku mesti salah nek moco ‘coro’, pikiranku mesti nang kecoa. coro sampeyan piye?
    jawab: coro rina iku ireng!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s