Uncategorized

Paimo Paimin Edisi Pasar Legi


Roro Ayu sing akhire oleh mlaku-mlaku nang Dukuh Penceng karo papahe, Dukun Broto, maleh kecanduan. Saiki, meh saben dino de’e mudun. Kadang dolenan banyu nang kali, kadang mlaku-mlaku nang sawah, ndeloki wong sing lagi tandur. Dukun Broto bukane gak cemas lek anake pamit kate dolen tapi ben Roro Ayu ngrayu, jaluk diolehi dolen, dukun sakti iku gak iso nolak. Isuk iki Roro Ayu wes siap kate mlaku-mlaku maneh. Mari sarapan didulang papahe de’e siap-siap budal. Bekale yo wes dicepakno. Gak oleh ketinggalan, berang gede sing didadekno syarat ko papahe lek de’e dolen wes nang tangane.

Bosen mung nang kali karo sawah, isuk iki Roro Ayu pingin ndelok Pasar Dukuh Penceng. Kebeneran dino iki Rebo Legi, wayahe pasaran. Bakul-bakul wes podo umek karo dagangane plus ngedoli wong-wong sing tuku. Onok sing bengak-bengok nawakno dagangan. Wedi wong-wong ngko podo kaget lek ndelok berange, gaman cekelane papahe iku dibungkus kain ireng sing wes disiapno.

 

Bakul Kain      : Daster murah, daster murah! Ayo…ayo, bonus kantong siji!

Wong Tuku     : Piro iki Lik?

Bakul Kain      : Murah Ning, sepuluh ewu ae. Ayo dipilih.

Wong Tuku     : Larangmen, sepuluh ewu telu yo? Kaine tipis ngene lho.

Bakul Kain      : Durung oleh. Justru tipis ngene ki sing akeh digoleki, isis. Pas sepuluh ewu siji, ngko oleh bonus kantong.

Wong Tuku     : Kantong opo?

Bakul Kain      : Kantong, sak, nggo wadah duit.

Wong Tuku     : Mbelgedes! Sepuluh ewu telu lek oleh, dasterku wes podo suwek kabeh.

Bakul Kain      : Ojo ta, durung oleh bathi lek semono. Sepuluh ewu loro wes. Iki kaine sip, Ning. Cocok nggo arek ayu koyok awakmu.

Wong Tuku     : *mesam-mesem dikondo ayu* Sampeyan iso ae. Makane sepuluh ewu loro ae. Sakno aku iki, kate pacaran gak duwe klambi anyar. Oleh yo Lik?

Bakul Kain      : Yo wes lah, nggo penglaris. Isuk-isuk ditukoni prawan, ga apik nolak. Kutange gak mesisan ta Ning? Apik-apik lho, kaet kulakan wingi.

Wong Tuku     : Gak, sik ono. Daster ae.

Bakul Kain      : Okei. Tuku loro opo papat?

Wong Tuku     : Siji ae, lapo akeh-akeh.

Bakul Kain      : *kaget* Lah, jare sepuluh ewu loro?

Wong Tuku     : Lha iyo brarti kan limang ewuan. Aku tuku siji ae, limang ewu *ngelungno duit*

Bakul Kain      : *nampani duit karo ngewehno daster trus mbatin: Ayu-ayu kere!*

 

Roro Ayu sing ngematno ko adohan mung mesam-mesem ndelok bakul kain sing misuh-misuh sakwise arek wedok sing tas tuku dastere ngaleh. Pingin ngerti dodolan liyane de’e nglanjutno lek mlaku. Gak suwe Roro Ayu mandek mergo krungu suoro banter. Pas dicedeki ternyata onok bakul sing lagi diubengi wong akeh, rame. Suorone banter tapi Roro Ayu gak iso ndelok raine bakule, gak iso ndelok opo sing lagi didol sisan saking akehe wong sing ngrumbul.

 

Bakul Obat      : Monggo bapak-bapak, mas-mas, iso dijajal lek sampeyan gak percoyo. Kabeh obat onok nang kene. Obat Kuat Macul, Obat Kuat Melekan Sewengi, Obat Anti Diseneni Bojo, Obat Anti Mlarat, sak njaluke. Sing inggon-inggone loro yo iso ditukokno obate nang kene. Obat Anti Mencret nggo wedhus onok. Sing sapine gak meteng-meteng yo onok Obat Penyubur Kandungan. Monggo dipilih ae!

Wong Tuku 1  : Obat beleken onok ta Mbah?

Bakul Obat      : Sopo sing beleken?

Wong Tuku 1  : Pithikku.

Bakul Obat      : Onok. Iki, murah meriah, mung telung ewu sak bungkus. Dijamin langsung waras.

Wong Tuku 1  : Wingi aku wes njajal tapi sik tetep iku, gak waras-waras.

Bakul Obat      : Sampeyan dungo gak pas ngewei obate?

Wong Tuku 1  : Gak.

Bakul Obat      : Yo iku salahe sampeyan. Bapak-bapak, Mas-mas, lek kate ngewei obat, kate ngombe obat ojo lali dungo disik. Lek gak yo podo ae, obat opo ae gak katene manjur.

Wong Tuku 2  :  Wingi aku tuku Obat Anti Diseneni Bojo ko sampeyan tapi tetep ae bojoku sik ngomel-ngomel.

Bakul Obat      : Wes dungo?

Wong Tuku 2  : Wes, malah tak bolan-baleni lekku dungo.

Bakul Obat      : Sampeyan yok opo gawene?

Wong Tuku 2  : Yo tak ombe, tak campur nang wedangku.

Bakul Jamu     : Sampeyan sing ngombe obate?

Wong Tuku 2  : Hooh.

Bakul Jamu     : Lah, Obat Anti Diseneni Bojo iki gak diombe dewe tapi diombekno nang bojone sampeyan. Ati-ati lek gawe obat, diwoco disik petunjuke. Dijamin lek bojone sampeyan ngombe obat iku bakal langsung ngantuk, lemes trus turu, gak sempat ngomel maneh.

Wong Tuku 2  : *manthuk-manthuk masio sik bingung*

 

Roro Ayu sing melu ngrungokno soko adoh mung mesam-mesem trus mlipir, ngaleh. Wong-wong sik rame. Suoro bakul saut-sautan. Roro Ayu ngroso seneng atine. Howo sing wes mulai panas gak dirasakno. Keringete sing pating drodos dijarno ae. Lagi asik ndeloki bakul-baklu karo tingakahe wong-wong sing lagi nawar dagangan moro-moro onok suoro rame-rame. Suoro arek cilik nyuraki wong, mbuh sopo. Roro Ayu sing lagi nang tengah-tengah mung iso njogrok, meneng ae. Gak suwe ko arah ngarep onok arek lanang sik ketok bingung lagi mlaku nyedek. Nang mburine arek lanang iku arek-arek cilik ngetutno karo bengak-bengok.

 

Arek-arek cilik            : Maman edan! Maman edan!

Maman                        : *meneng ae, terus mlaku*

Arek-arek cilik            : Maman edan ditinggal Carolina! Maman penceng!

Roro Ayu                    : *ketenggengen*

Wong 1                       : Sakno Maman iki, ditinggal wedhuse maleh edan ngunu.

Wong 2                       : Sakno maneh emake. Wes gak duwe bojo, anak siji gak waras sisan.

Wong 3                       : Jare wes ditambakno nang ndi-ndi tapi sik durung waras ae. Ojok-ojok arwahe Carolina gak tenang trus…

Wong 2                       : Maksude sampeyan Maman kesambet ngunu ta?

Wong 3                       : Carolina bunuh diri lak mergo isin goro-goro kedadean nang kandang iko kae. Iso ae de’e dendam karo Maman. Krungu-krungu jare Carolina cemburu polahe Maman ngesiri Bu Rianti, guru ayu iku.

Wong 1                       : Ojok-ojok Carolina kate nggowo Maman. Ojok-ojok Maman kate digawe lebon, dijak mati sisan. Hiiiiiiiiiiiiiiiii…

Wong 3                       : Yo iso ae ngunu. Carolina lak mati gak tenang. Wong bunuh diri iki jenenge mati teles, arwahe mesti penasaran.

 

Roro Ayu sing sik ngadek nang panggone mung iso meneng ae. Pas Maman lewat nang sandinge gak sengojo motone nyawang, tatapan. Maman ndelok de’e sediluk tapi mari ngunu noleh maneh, mlaku gak jelas. Arek-arek cilik sik ae bengak-bengok.

 

***

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s