Uncategorized

Paimo Paimi Edisi Mendem Bergembira


Kedadean mlompate alias bunuh dirine Carolina nang jembatan Kali Mili wes lewat seminggu luweh tapi wong-wong Dukuh Penceng sik ae ngomongne. Durung ditambah maneh Maman sing saiki maleh koyok arek wawo, kencret, sakwise ditinggal Carolina. Maman sing gak patio seneng omong saiki sering omong dewe. Maman sing biyen paling seneng sego goreng saiki seneng mangan godhong-godhongan. Lek nggo lalapan sih gak popo, biasa malah tapi godhong sing dipangan Maman iku ngawur. Onok godhong gedang, diemplok. Kadang godhong klopo alias blarak sing kebetulan ceblok yo digasak. Sing luweh parah wingi de’e mangan godhong rawe. Lek onok pribahasa gendeng mangan godhong yo Maman saiki iki.

Bedo karo Maman sing lagi sengsoro goro-goro kelangan, Paimo karo Paimin malah ketok seneng. Jelase. Arek loro iku rumongso wes kasil mbales Maman sing dianggep ngrebut Bu Rianti. Awan iki arek loro iku wes janjian kate ketemuan. Gak pingin onok sing ngerti, termasuk Carlos, Paimo Paimin sepakat ketemu nang pinggir kali. Nang ngisor uwit pring sing akeh nang pinggir Kali Mili, Paimo Paimin nggelar kloso.

 

Paimin             : Mo, yok opo, wes siap durung pesenanku wingi?

Paimo              : Ojok nyeluk Mo ta, boi ngunu lho cek ketok gaul.

Paimin             : Halah, rai koyok curut ae njaluk diceluk boi, gak pantes! Yok opo kok, malah ngomongno sing gak penting.

Paimo              : *gak wani protes masio asline nggondok* Sik, sabar. Aku wes ngomong nang Ndemin. Mari ngene lak areke teko.

Paimin             : Lah, lapo kon ngomong nang Ndemin barang? Iki kan rahasia. Cuk, nguawur kok kon iki ancene!

Paimo              : Santi, boi, Ndemin iku iso dipercoyo. Lagian mosok enak lek mung awake dewe, arek loro thok. Gak asik iku.

Paimin             : Santi? Sopo maneh iku? Wah, kon iki ancen congok. Malah nggowo arek wedok sisan. Awake dewe ki kate seneng-seneng, ngrayakno keberhasilane kene. Gak mesisan ae ta kon ngajak wong sak dukuh?

Paimo              : Awakmu iku ancen parah. Santi iku artine sante. Iku boso gaul, boi. Ndemin tak jak polahe de’e iku iso dibujuki. Lagian lek gak onok de’e ga iso awake dewe seneng-seneng, wong aku olehe yo ko de’e kok.

 

Gak let suwi Ndemin sing dienteni teko. Arek lanang iku ketok mindip-mindip koyok maling jemuran sing wedi ketemon. Nang tangane onok barang sing dibungkus kresek ireng. Sakwise ngelap kringet sing pating drodos de’e langsung ngglesot nang sandinge Paimo. Ambegane ndobos, menggeh-menggeh.

 

Paimin             : Cuk, suwene sih. Ga ngerti lek dienteni ta? Iki sikilku gatel kabeh dicokot semut.

Ndemin            : Sepurane, iki mau bapakku gak budal-budal dadi aku terpaksa ngenteni.

Paimo                : Endi barange, boi?

Ndemin           : Iku. Tapi janji lho yo, ojok omong sopo-sopo opo maneh omong bapakku. Iso dibacok aku ngko.

Paimo              : Santi, percoyo karo kene. Awake dewe ki bolo boi, mosok aku karo Paimin kate nyengsarakno bolo dewe.

Paimin             : Haaash, kakean cangkem kabeh. Ayo ndang dibukak.

Paimo              : Ki wes tepak kan barange? Garek ngombe thok kan?

Ndemin           : Wes, beres. Iku tak colongno ko simpenane bapakku. Ga akeh tapi lumayan lah, cukup nggo wong telu.

Paimo              : Suip! Ayo, boi, ndang dicepakno gelase.

 

Paimo, Paimin karo Ndemin saiki ketok lungguh mubengi botol werno ijo. Gelas cilik sing digowo Paimin yo ditokno sisan. Gak suwe arek telu iku asik omben. Gelas siji iku gantian diubengno. Gak sampek setengah jam arek lanang telu iku wes mulai mendem, gak sadar. Ndemin, sing bapake terkenal tukang omben, mulai ndleming gak karuan. Paimin sing masio raine paling garang, paling sok-sokan, yo wes mulai kelangan kesadaran. Arek lanang sing sering diajar, digepuki, emake iku mulai nyanyi-nyanyi gak jelas karo joget-joget. Paimo ndelok konco-koncone sing koyok arek edan iku mung ngguyu-ngguyu.

 

Ndemin                        : Enak tenan! Ayo terus, omben sampek isuk hahaha. Pantes bapakku seneng omben ternyata ancen enak. Ayo pak’e sesuk kene omben bareng, lek perlu emak diajak sisan. Tos pak’e!

Paimin                          :  Cuk, kon mendem yo? Ngoceh ae. Meneng, ki rungokno laguku nggo Bu Rianti. Judule Rianti ciptaan Bang Haji…Rianti…Rianti, sungguh aku tahu kau cinta padaku. Engkau juga tahu kucinta padamu. Woo…uwoooo!

Paimo                           : Lanjut, boi. Ther! Ther! Asik!

 

Pas lagi asik-asike nyanyi karo joget-joget moro-moro soko arah kali mecungul wong wedok. Ketoke mari umbah-umbah karo adus polahe de’e mung bebetan jarik karo nyangkeng ember isi cucian. Ndelok wong wedok, motone Paimin sing mau abang langsung ganti ijo. Ndemin sing sik ndleming, omong gak jelas, dikongkon meneng.

 

Paimin                        :  Woo…onok wong ayu. Iki menungso opo bidadari? Ojok-ojok aku saiki wes mati trus lagi nang surgo.

Ndemin                        : Iyo, boi, anake sopo kok dijarno umbah-umbah dewean? Njaluk dibacok bapake.

Paimin                          : Cuk, ojo melu-melu kon! Iki bagianku. *langsung ngadek trus nyedeki wong wedok iku* Kate nang ndi sih kok kesusu? Melu kene ae, nyanyi karo joget hehehe.

Wong Wedok             : Arek kurang ajar! Gak tau blajar sopan santun ta kon iku?

Ndemin                        : Wah..wah, galak ternyata boi. Ati-ati dicatek hahaha.

Wong wedok              : Lha rumangsamu aku iki asu ta, nyatek? Anake sopo kon, wani-wanine nggudo aku. Jaluk diajar yo?

Paimin                       : Sabar manis. Ojo gampang nesu, ngko ndang tuwek, keriput koyok Lik Tukirah hahaha. Mari umbah-umbah ta?

Wong wedok            : Mari macul! Wani ngomongno wong tuwek keriput, njaluk disantap temenan arek iki *emosi, embere diselehno*

Ndemin                     : Hahahaha. Ayo, boi, ditantang iku. Njaluk diambung ketoke hahaha.

Paimin                     : *selot semangat lek nggudo. tangane yo selot wani jawil-jawil* Ayo, lungguh kene disik, ngobrol. Sik yahmene ae lho. Ngko tak terno muleh. Ayo, arek ayu, gak usah wedi karo Mas Paimin.

Wong wedok         : Asu! Cek wanine kon nyekeli aku, njaluk digibeng arek iki *saking mangkele Paimin langsung dikaplok*

Paimo                       : Heh? *ndlongop tapi mari ngunu ngguyu-ngguyu*

Ndemin                    : Wah…wah, wani tibake boi. Aku seneng arek wedok galak ngene iki, seksi *melu ngadek, gemes*

Paimin                     : Gak popo, kaploken maneh, aku seneng malah. *tangane wong wedok iku langsung dicekel, dielus-elus* Aluse rek tangane, koyok tangane putri kraton.

Wong wedok      : Bosen urip temenan arek-arek iki. Dipikire aku gak wani ngunu ta. Ayo maju kabeh, tak tandangi!

 

Akhire wong wedok sing wes emosi iku gak kuat maneh ngempet tangane sing kudu ngaploki arek lanang loro iku. Paimin sing awale ngguyu-ngguyu akhire bengok-bengok polahe ndase dikaploki karo wong wedok iki. Ndemin sing kate melu-melu nyekel kenek sisan. Joko loro sing wes mendem iku gak kuat nglawan wong wedok sing kesetanen iku. Paimo sing mung ndelok, lungguh, mung mesam-mesem ndelok koncone diajar entek-entekan.

 

Paimin             : Ampun wong ayu! Ojok dikaploki mas’e iki, ngko aku gak ganteng maneh!

Wong wedok   : Mas’e ndasmu krewak! Kon gak ngerti sopo aku hah? Sik wani kon ngomong aku tuwek, keriput? Kon pisan, kon anake Tukiman kan? Anak karo bapak podo ae, tukang mendem. Tak kandakno bapakmu kon cek diajar!

Ndemin                        : Ojo…ojo dikandakno bapakku. Ampun wong ayu…ampun! Wong ayu gak oleh galak-galak, ngko gak payu.

Wong wedok   : Dengkulmu amblek! Sik wani kon ngilokno aku gak payu. Gak iso dijarno ancen kon iki! *emosi gak karu-karuan. jarike dicincingno trus gentian ngaploki Paimin karo Ndemin. durung trimo, sikile melu-melu, nendangi, ngabruk, pokoke kabeh ajian ditokno*

Paimin             : *krembuk-krembuk ngaleh* Sukur kon, rasakno iku. *omong lirih* Lik Tukirah dilawan, golek mati kon!

 

***

Advertisements

9 thoughts on “Paimo Paimi Edisi Mendem Bergembira

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s