Uncategorized

Paimo Paimin Edisi Carolina Bunuh Diri


Gak pisan pindo Carolina kisinan goro-goro Maman tapi sing garai wedhus wedok iku nggondok yo kedadean winginane pas de’e diarak nang Balai Dukuh. Masio ta asline de’e ngerti kedadean wingi guduk salahe Maman tapi mergo Paimo Paimin tetep ae Maman yo melu tanggung jawab. Selot dipikir selot loro atine Carolina.

Kaet isuk Carolina gak gelem mangan. Koyok biasane lek lagi mangkel de’e males mangan. Maman sing nyedeki, ngrayu-ngrayu de’e mung dipleroki, dikongkon ngaleh. Sepet motoe lek ndelok Maman jare. Arek lanang iku akhire ngaleh, ngalah, polahe gak gelem gawe Carolina selot mangkel. Sumpek terus nang kandang, akhire Carolina metu, golek howo. Awale de’e mung mlaku-mlaku nang dalan tapi bukane ayem malah selot nggondok polahe wong-wong podo nontoki de’e karo bisik-bisik, ngrasani. Bingung kate nang ndi, Carolina terus mlaku sampek sikile kesel. Howo sing selot panas, gak kroso lek wes awan, Carolina ngroso gulune garing, ngelak.

Dukuh Penceng mesti sepi lek awan-awan ngene. Warga sing akeh-akeh mung petani podo leren, leyeh-leyeh nang omah. Kate muleh sik males, akhire Carolina nang kali. Sakwise ngombe banyu kali (pingine sih ngombe bir, mabuk-mabukan), nang watu gede pinggir kali de’e lungguh, nglamun.

 

Carolina           : Seumpamane aku duwe emak bapak mungkin nasibku gak koyok ngene. Aku ngerti aku gak dewean, aku duwe Mas Maman, emak, tapi Mas Maman saiki gak koyok biyen maneh. Mungkin de’e wes gak nyaman karo aku maneh polahe isin karo Bu Rianti. Emak ketoke yo seneng karo Bu Rianti. Wingi emak ngomel nang Mas Maman. Emak pasti yo isin goro-goro kedadean wingi. Duh Gusti, aku kudu yok opo?

 

Pikiran-pikiran nang uteke Carolina terus mlaku. Wedhus wedok iku ngroso wes gak onok gunane maneh de’e nang omahe Maman. De’e ngroso mung ngrepoti, gawe isin Maman karo emake. Pikiran-pikiran koyok ngunu kui garai ndase Carolina ngelu. Gak suwe wedhus iku mbrebes trus nangis sesenggukan nang pinggir kali.

 

Maman            : Mak, ndelok Carolina gak? Areke gak onok nang kandang.

Emak               : Teko-teko gak dicepaki omben opo dipijeti malah ditakoni masalah wedhus. Mbuh, gak ngerti aku.

Maman            : Oalah Mak, ngunu ae yo langsung ngomel. Arek iku kaet isuk durung mangan, saiki malah gak onok nang kandange.

Emak               : Gak ngomel yok opo? Makmu iki wes tuwek, awak yo wes mlengkung koyok ngene sik ae kon ngurusi wedhus sing gak jelas ngunu.

Maman            : Gak jelas yok opo maksude sampeyan?

Emak               : Kon iki opo gak iso mikir, gak isin? Kon iku wes gede, joko, lha mosok sik dolenan ae karo wedhus. Iyo lek dolenane genah, lha lek koyok wingi iku opo gak ngisin-ngisini?

Maman            : Kok sampeyan malah nyalahno aku karo Carolina? Sampeyan ngerti dewe wingi iku mergo Paimo Paimin sing sengojo njamoni aku karo Carol. Sampeyan berubah Mak. Aku gak ngerti opo’o sampeyan iki.

Emak               : Oalah Man…Man, wong tuwomu ki yo mung garek siji, aku. Kon wes ditinggal bapakmu kaet cilik. Tak rewangi utang ngalor ngidul nggo tuku Carolina cek kon duwe konco, gak kesepian tapi lek ngerti bakal koyok ngene ki aku nyesel Man, nyesel pol.

Maman            : Koyok ngene yok opo maksude sampeyan?

 

Mangkel anake gak ngerti-ngerti maksude, emak mung ngelus-elus dodo. Gak pingin emosi akhire emak njupuk rokok kretek senengane. Gak let suwe emak ketok asyik karo rokoke. Maman sing kadung gak enak atine mung meneng ndelok emake rokokan. Anak karo emak lungguh adep-adepan. Gak pingin kesuwen, mergo yo pingin ngerti maksude emake sisan, Maman takon maneh.

 

Maman            : Mak, sakjane opo sing nang pikirane sampeyan?

Emak               : (Mari nyedot rokoke, kebule disemburno nang Maman) Kon pingin ngerti?

Maman            : Jelas! Mesisan sampeyan omongno kabeh cek gak onok salah paham.

Emak               : Aku gak seneng kon cedek-cedek kambek Carolina. De’e iku mung wedhus. Wedhus selawase yo mung dadi wedhus. Kon wes gede, wes wayahe mikir awakmu dewe. Opo kon ga kepingin rabi koyok konco-koncomu?

Maman            : Yo kepingin Mak tapi opo hubungane karo Carolina?

Emak               : Ealah, wawo temenan tibake arek iki. Yo pikiren ae saiki. Mosok onok wong wedok sing gelem karo kon lek ben dino, sak wayah-wayah pengaweanmu mung ngeloni wedhusmu? Opo onok wong tuwo sing gelem ngewehno anake nang kon lek kon ngalor-ngidul mung gandengan karo Carolina? Gak onok, Man!

Maman            : Mak, Carolina iku wes tak anggep dulurku, adekku dewe, sampeyan lak ngerti dewe sih. Aku gak bakal iso adoh ko Carolina secara nasibe kene ki yo podo, gak duwe wong tuwo, masio ta aku duwe sampeyan. Aku gak nyongko Mak lek sampeyan duwe pikiran elek ngunu nang Carolina. Tak pikir selama iki sampeyan yo sayang karo Carolina, tibake mung ngene ae.

Emak               : Wes embuh lah Man. Omong karo kon malah garai ndasku mumet. Gak nyandak aku karo pikiranmu. Urusono ae wedhusmu, lek onok opo-opo maneh ojo nyalahno aku. Aku mung omong opo sing kudu tak omongno. Kon wes gede, pikiren dewe uripmu.

 

Podo gak ngerti pikirane dewe-dewe, emak karo anak iku akhire meneng. Emak nerusno lek rokokan karo mbatin, dungo nang njero ati, mugo-mugo anake ndang sadar. Maman sing ngroso lek emake ternyata gak seneng karo Carolina kecewa. Akhire arek lanang iku metu, kate nggoleki Carolina.

 

Carolina           : Mas Maman, abot sakjane aku kate ninggal sampeyan tapi yok opo maneh ketoke iki sing paling apik nggo awake dewe. Aku gak pingin goro-goro aku sampeyan kisinan terus. Aku mung wedhus, mungkin ancen ngene ki nasibe wedhus, keloro-loro. Bu Rianti ancen ayu, gak salah lek sampeyan seneng de’e tapi aku yo gak iso terus koyok ngene. Masio aku wes tok anggep adekmu, aku gak ngerti opo sakjane sing tak rasakno nang atiku iki. Ben ndelok Bu Rianti rasane atiku loro banget. Aku ngerti sampeyan sayang aku tapi lek koyok ngene terus aku yo gak kuat. Aku tak lungo ae.

 

Carolina sing mau mung uglak-uglik nang duwur watu saiki wes ngadek nang pinggir jembatan. Luhe pating ndredes nang pipine. Carolina wes gawe keputusan. De’e bakal ninggalno Maman. Ditarike ambegan rodo dowo trus mulai ancang-ancang, kate mlompat.

 

Carolina           : Selamat tinggal, Mas Maman.

Carlos              : Mbekkkkkkkkkkkkkk! (Carolllllllllllllllll!)

 

Telat, Carlos sing kaet muleh macul nang sawah gak iso ngendekno Carolina sing wes mlompat ko jembatan. Langsung pacul sing dicangking nang pundake diculno trus mlayu banter nyedeki jembatan. Carolina wes gak ketok. Kali Mili nang Dukuh Penceng iku ancen terkenal deres banyune. Akhire wedhus lanang iku mung iso bengok-bengok karo nangis.

 

Carlos              : Mbekkkkkkkkkkkkkkk! (Artine: Carolinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!)

***

 

Advertisements

4 thoughts on “Paimo Paimin Edisi Carolina Bunuh Diri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s