Uncategorized

PAIMO PAIMIN EDISI CIPOKAN


Sakjoke melu belajar moco nang Balai Dukuh, diajar guru ayu soko kutho, Rianti, polahe Maman maleh rodo aneh. Sakjane lek menurute wong-wong sih Maman kaet biyen yo wes aneh. Lha gak aneh yok opo, wong saben dino senenge mung gumbul wedhus. Lha lek saiki iki sing ngroso aneh gak liyo yo mak’e Maman dewe. Lik Parti, rondo wes limang taun luweh, sing kerjone mburuh tani nang sawahe tonggo-tonggone kui ngroso lek anak lanang siji-sijine selot gak genah polahe.

Maman sing biasane baru adus lek wes dibengoki sampek koyok suwek lambene mak’e saiki tangi-tangi langsung gendong wedhuse, dijak nang kali, adus bareng. Joko sing wes brengosen kui yo selot ngalem. Biasane mangan ngenteni mak’e muleh ko sawah, saiki isuk-isuk jaluk sego. Jare sarapan kui penting, cek uteke iso dijak mikir. Biasane ngombe mung kopi saiki ben kate turu, bar tangi langsung golek banyu putih. Lek ditakoni mak’e jare gak apik kakean kopi, padahal asline wedi lek selot ireng (red: opo hubungane?)

Isuk iki Maman wes tangi. Wedhuse sing sik mulet-mulet dicelek-celekno matane, diilik-kitik cek gelem tangi. Sakwise wedhuse gelem tangi (red: terpaksa wong diancem lek gak gelem tangi kate dicukur jenggote. bayangno wedhus gak duwe jenggot, lak lucu a, ngisin-ngisini) arek loro iku budhal nang kali (red: arek loro opo wedhus loro yo?). Koyok sinetron sahabat bagai kedondong, Maman karo wedhuse mlaku beriringan, cekel-cekelan tangan (red: sik ta lah, yok opo carane wedhus cekel-cekelan tangan karo menungso setengah wedhus?).

 

Maman            : Pagi, Bu Guru (cengengesan)

(red: pantes ae sregep nang kali wong ancen onok sing mbaurekso, ayu sisan)

Mbekkkkk! (wedhuse Maman melu nyopo, gawe bosone lah jelase)

Rianti              : Eh, Mas Maman. Pagi… (mesem sak manis-manise)

Maman            : Bu Guru mau nyuci?

Rianti              : Iya nih. Ehmm, nggak usah manggil Bu Guru, panggil Rianti aja (mesem maneh)

Maman            : (rasane kudu semaput isuk-isuk diesemi wong ayu tapi dikuat-kuatno) Jangan, nggak berani

Rianti              : Kok nggak berani? Kan lagi nggak belajar. Gak papa, panggil Rianti aja atau panggil aja Mbak (mesem maneh. suwe-suwe melu edan guru ayu iki, kaet mau mesam-mesem ae)

Maman            : (mbubuti ulune wedhuse, saking ndredeke) Kalo gitu panggil Mbak aja ya?

Rianti              : Boleh. Ngomong-ngomong Mas Maman mau nyuci juga? Rajin banget

Maman            : (selot kuat lek mbubuti ulune wedhuse. wedhus sing gak duwe duso kui langsung berok-berok. lek nang bosone menunggo wes misuh-misuh, kelaran) Ah, biasa aja (raine abang tapi karena areke ireng maleh kethook bengep, koyok wong mari digepuki)

Rianti              : Mas Maman ini sayang banget ya sama kambingnya? Kemana-mana dibawa

Maman            : Dia sudah seperti sodaraku sendiri Bu..eh Mbak Rianti. Dia juga yatim piatu, jadi ya nasibnya hampir sama kayak aku

Rianti              : Memang bapak ibunya kemana?

(red: lah, maleh melu edan temenan guru iki)

Maman            : Gak tau. Dulu pas dibeliin emak di pasar ya sendiri, gak ada bapak ato ibue. Makanya karena kasian ya dibeli

Rianti              : (kate garuk-garuk rambut tapi yo gak pantes, secara arek ayu lak gak oleh a koyok ngunu, akhire mung mesem) Oh iya, namanya siapa?

(red: lek kate edan ojo nanggung, mesisan ae. edanlah bersama wong edan)

Maman            : Carolina

(red: sik ta lah, mau bukane wes ditulis lek duwe jenggot? mosok wedok jenggoten?)

Rianti              : Cewek ya? Wah bagus banget namanya

 

(Ki suwe-suwe selot gak penting omongane arek loro iki). Adegan selanjutnya guru karo murid sing umure gak bedo adoh, cuma bedo nasib kui podo umbah-umbah karo guyon. Maman sing mau sik isin-isin selot wani. Rianti sing durung biasa umbah-umbah kethok ayu (lah, hubungane opo?) digudo, diciprati banyu kali (ihieyyy). Carolina, wedhuse Maman, prengat-prengut, diluk-diluk ngembek, kethoke wedhus wedok iku cemburu. Maman sing kroso lek wedhuse ngambul langsung sigap, wedhus sing wes dianggep dulure dewe kui dirangkul trus dijegurno nang kali (red: guyon coro wedhus).

Carolina sing kaet mau nesu tambah mrengut, mangkel polahe maleh teles kabeh ulune (red: bayangno dewe mrengute wedhus koyok opo). Ikatan batin sing wes kadung kuat antarane Maman karo Carolina gak iso diputus cuma goro-goro arek wedok, Carolina akhire sadar lek de’e cuma wedhus dan Maman mung nganggep de’e sedulur, ora luweh. Matahari selot duwur, klambi sing diumbah yo gak mari-mari (red: lha yok opo kate mari wong ditinggal guyon ae). Gak cuma mataharine sing panas, adegan Maman karo guru ayu kui yo selot panas. Lek mau mung ciprat-cipratan banyu saiki wes mulai wani cekel-cekelan tangan. Raine Rianti sing putih mulus ketok abang, isin tapi seneng. Raine Maman luweh nggilani maneh, abang ireng. Berhubung durung cukup umur, isin delok polahe arek loro sing lagi lali dunyo iku, Carolina milih ngadoh, turu-turu nang duwur watu gede, macak gak eruh.

 

Maman            : Kamu cantik sekali, Mbak (karo ngremeti tangane Rianti)

Rianti              : Ah, biasa aja

 

Adegan selanjutnya wes iso dibayangno. Masio ta nang Dukuh Penceng durung onok tipi tapi naluri gak perlu diwarahi, ngerti-ngerti dewe. Lambene Maman wes mencar-mencor koyok truk gandeng kate nyruduk aspal (red: mbuh, bayangno dewe yok opo). Rianti, mbuh kesambet setane kali opo yok opo kok yo meneng ae. Kadang tangane ditutupno nang rai tapi asline mung epok-epok (red: suwe-suwe kok aku isin dewe. penulis gak profesional! yok opo kate gawe stensilan lek sik ngene ae wes isin).

 

Paimo              : Deloken kae! Lagi lapo arek iku?

Paimin             : Woo…ancen arek edan. Sedeng! Kudu dilaporno Pak Dukuh iki. Bejat tenan arek iku!

Paimo              : Ayo dilaporno ae cek areke kisinan. Wani-wanine ngrebut Bu Rianti

Paimin             : Tapi kesuwen, selak buyar adegane

Paimo              : Trus yok opo?

Paimin             : Maman cipokan! Maman cipokan! ( bengok-bengok sak banter-bantere)

Paimo              : (gak gelem kalah, melu-melu bengok) Iyo…Maman cipokan! Maman cipokan nang kali!

Paimin             : (bengok luweh banter maneh cek wong-wong krungu) Maman cipokan karo wedhuse! Maman nyipok wedhuse!

 

(Red: sik ta lah, bukane mau karo Rianti? kok maleh karo wedhuse?) Yak, iso dikiro-kiro kan? Maman sing isuk-isuk mbelani budal nang kali polahe pingin pamer nang Rianti lek de’e rajin adus ternyata kudu kecewa. Rianti gak nang kali isuk iki. Berhubung asline sik ngantuk Maman turu-turu nang duwur watu pinggir kali karo wedhuse.  Lah, ndilalah kok keturon trus ngipi cipokan karo gurune.

***

 

Advertisements

8 thoughts on “PAIMO PAIMIN EDISI CIPOKAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s