Uncategorized

Paimo Lan Tomin


Iki obrolan ora penting (maneh) antara paman karo ponakane lanang sing saben dinone manggon nang omahe alias uripe ngenger. Pamane jenenge Paimo tapi biasa diceluk Cak Mo, lha ponakane iku jenenge Tomin. Ceritane Paimo lagi leyeh-leyeh nang lincak sing ono nang teras karo golek howo, yo koyok wong lagi nyante nang pante ngunu lah gambarane. Pas lagi enak-enake ngisis karo nglamun, metu ponakane Tomin soko njero omah.

 

Tomin             : Lagi lapo Cak? (golek ukoro nggo bukak omongan)

Paimo             : Macul! Jelas-jelas lagi ngisis ngene sik ditakoni (mangkel)

Tomin             : Sampeyan saiki gak ngrokok maneh ta Cak?

Paimo             : Jare sopo?

Tomin             : Lha endi, gak onok adepane ngunu?

Paimo             : Iki opo? (ngetokno bungkus rokok ko kantonge clono)

Tomin             : (mesam-mesem karo grepe-grepe) He…he…he

Paimo             : Opo kon?

Tomin             : Alah, siji ae lho (langsung njupuk rokok siji)

Paimo             : Kere!

Tomin             : Oh iyo Cak, sampeyan ora nang Bale Deso ta?

Paimo             : Lha kate lapo nang Bale Deso?

Tomin             : Ono penyuluhan ko arek-arek KKN, jare areke ayu-ayu

Paimo             : (krungu wong ayu motone langsung ijo) Mosok? Jare sopo?

Tomin              : Sampeyan ki mesti ketinggalan inpo. Wong-wong lho wes podo ngerti kabeh

Paimo              : Yo wes mari ngene tak mrunu (semangat)

Tomin              : Lha, ketepakan…aku bareng sisan

Paimo             : Lha kon kate nang ndi?

Tomin              : Kate nang omahe Narti. Omahe lak sebelahe Bale Deso’a

Paimo             : Raimu! Omong ae kate golek nunutan!

Tomin             : Lha misuh? Krungu Bik Sum seneni sampeyan engko

Paimo             : Yo kon iku sing mesti garai wong pingin misuh!

Tomin            : Ojo gampang nesu, mundak ndang tuwek. Oh iyo meh lali aku Cak, wingi lak mari entek yo dagangane sampeyan. Laris saiki yo?

Paimo             : Opo? Kate jaluk sangu ta?

Tomin            : (Macak melas) Mosok apel ora gowo opo-opo? Yo paling gak iso nggo nraktir bakso he…he

Paimo            : Pancet ae kelakuanmu. Kon kerjo angel, mbathang ae penggaweane tapi lek kon jaluk duit, sregep

Tomin             : Mumpung sik enom Cak, ngko lek tuwek lak mari-mari dewe. Koyok sampeyan gak tau enom ae (cengengesan)

Paimo             : Nyoh! (nguncalne duit limang ewuan siji)

Tomin             : Lah mosok mung limang ewu? Lak mung oleh sak mangkok iki?

Paimo             : Yo dipangan wong loro, cek romantis

Tomin           : (raine dimelas-melasno) Alah Cak…Cak, papat engkas ngunu lho. Isin aku mosok apel pisan ae tuku bakso kudu didum

Paimo             : Cok! Garai tambah mangkel ae aku ndelok raimu!

Tomin              : Lho misuh maneh, lek krungu Bik Sum embuh lho yo

Paimo             : Menengo cangkemmu. Nyoh! (nguncalno duwit limang ewuan maneh siji)

Tomin               : Kok mung siji?

Paimo              : Wes pas kan, sak mangkok sak mangkok

Tomin               : Lha ngombene?

Paimo              : Ngelek idu lak uwes

Tomin              : (mangkel atine tapi diempet) Wingi ketemu Mbak Sih yo Cak?

Paimo             : (kaget) Ssttttttttt….cangkemmu ojo banter-banter lek omong, krungu Bikmu disambel aku ngko

Tomin                : Lha sangune kurang’e (mesam-mesem, menang)

Paimo              : (nguncalno duwit sepuluh ewuan siji) Asu ancene awakmu!

 

Mergo mangkel karo ponakane, Paimo gak kroso lek omongane banter, krungu sampek teko njero omah. Bojone sing lagi nuru-nuru anake langsung metu.

 

Sumi               : Opo iku mau?

Paimo             : (pucet) Ora onok opo-opo, iki lho….

Tomin             : Anu Bik, ono kirik liwat (ngewangi pamane mbujuk)

Sumi               : Asu ndas ireng! Wes dikandani bola-bali ojo misuh sek pancet ae. Ngko lek anakmu krungu trus ditirokno yok opo?

Paimo             : Ora misuh Dek, iku mau ancen ono kirik liwat

Tomin             : Iyo Bik…

Sumi              : Ora usah mbelani Cacakmu. Wes tuwek angel eram kandanane. Duwe cangkem iku dijogo, wes duwe anak kelakuan koyo wong enom ae!

Tomin             : (bojone gak oleh misuh lha de’e dewe lagi lapo saiki? mbatin)

Paimo             : Ora Dek, sumpah! Wong yo areke sik bayi ae lho, durung ngerti omongan

Sumi               : Woo, gak tau ndelok tipi sampeyan yo. Arek cilik iku blajar ket bayi, ngene ki areke yo iso ngerti masio sawangane meneng ae

Tomin            : Ora melu-melu (lirih ngomonge karo krembuk-krembuk ngaleh, mlebu kamar)

Paimo             : Iyo Dek, aku salah. Wes ta, ngko areke malah tangi

Sumi               : Ora iso, wong wes dikandani sek pancet ae ngunu

Paimo             : (ngaleh)

Sumi               : Kate nang ndi sampeyan?

Paimo             : Njupuk boto

Sumi               : Woo…ngunu. Kate nyawat aku nganggo boto? Wes wani sampeyan saiki?

Paimo             : Sopo sing kate nyawat awakmu?

Sumi               : Lha trus nggo opo jupuk boto barang?

Paimo             : Kate tak nggo nuthuk ndasku dewe (putus asa)

 

Mergo tambah ora penting omongane dimareni ae. Ancen ora penting, iseng ae.

nyilih Cak Google

Surabaya, 11 November 2010

***

Advertisements

2 thoughts on “Paimo Lan Tomin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s